5 načina kako možemo dopustiti Duhu Svetom da ispuni naš život

Kako možemo dopustiti Duhu Svetom da ispuni naš život? U ovom članku autorica iznosi nekoliko savjeta za ispunjenje Duhom Svetim, a što je Božja volja za sve kršćane!

Kršćani znaju za Duha Svetoga i stvarnost da je Mesija, nakon što je uzašao na nebo, poslao Duha Svetoga svojim sljedbenicima. Ali koliko zapravo znamo o Duhu Svetom kao osobi koja živi u nama nakon što postanemo spašeni?

Jedina osnovna stvar koju znamo o Njemu je da je On stvarna Božanska Osoba: Otac, Sin i Duh Sveti. Prije nego što je Krist uzašao na nebo, dao je svojim učenicima ove upute:

„Krist im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!” “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“ (Matej 28, 18-20) 

Ova izjava jasno pokazuje da Duh Sveti pripada jednoj od tri božanske osobe, što je kršćanima poznato kao “Trojstvo”. No, što On čini u životu nanovorođenog kršćanina? Kada je Krist obećao svojim učenicima, tijekom Posljednje večere, da će im poslati Duha Svetoga, opisao je neke od djela koje će Duh Sveti učiniti u njihovim životima. Opisao je Duha Svetoga kao Pomoćnika i Učitelja. 

„To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.“ (Ivan 14, 25-26)

Dakle, kako omogućiti Duhu Svetome prožimanje naših života koje je spasio Krist? Evo nekoliko prijedloga koji vam mogu pomoći da se još više ispunite Duhom Svetim i doživite više radosti! 

1. Naš najveći prioritet treba biti Bog, koji mora biti na prvome mjestu u našim životima. 

Ako želimo da Duh Sveti prožima naše živote i vodi nas, važno je da On ima dovoljno mjesta u našim srcima i u našim životima. Svi mi živimo u svijetu i borimo se s brojnim izazovima: roditeljstvom, zarađivanjem za život, održavanje reda u našim domovima; popis se nastavlja. Koje mjesto Bog zauzima u našem životu? Imamo li svaki dan posebno vrijeme odvojeno za molitvu i vrijeme za Božju Riječ, više o tome kasnije, bez obzira koliko kratko ili dugo ono bilo? 

Boga stavljamo na prvo mjesto u svojim životima tako što ćemo dati sve od sebe da nam niti jedan dan ne prođe, a da ne provedemo kvalitetno vrijeme s Njime. Dakle, trebali bismo to željeti činiti svakodnevno. Neki ljudi smatraju da ako to ne učine čim se probude, to se uopće neće dogoditi; dok se drugi mogu veseliti ljupkom vremenu predaha u Gospodinu, kako bi se opustili s Njim na kraju napornog, iscrpljujućeg dana ili bilo kojeg drugog vremena, između buđenja i sna. Samo se pobrinite da je to moguće za učiniti i dogodit će se. 

2. Glazba za slavljenje našeg Spasitelja. 

Čak i najodaniji vjernik može biti iscrpljen zbog nevolja ovoga svijeta. No jedna vrlo umirujuća i ohrabrujuća strategija za usklađivanje s Duhom je slušanje, pa čak i pjevanje uz kršćansku glazbu. Članak Charisma Newsa usredotočio se na ovo jedno načelo koje je nastalo iz Pavlovog poticaja Efežanima: 

„I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego – punite se Duhom! Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama! Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu!“ (Efežanima 5, 18-19)

  • Uz psalme 

Članak Charisma News opisuje psalme kao “uglazbljene tekstove Svetog pisma”, a Karizmatska obnova iz 1960-ih i 1970-ih poticala je nove vjernike na učenje ovih tekstova napamet u glazbenom obliku, kako bi usadili biblijske istine u svoje živote. Mnogi su ljudi otkrili da pjevanje Pisma doista može učvrstiti Božju istinu u našim srcima i umovima. Jedan sjajan primjer ovog fenomena je glazbena izvedba “Psalma 23” Keitha Greena. Jasno se osjeti radost Duha Svetoga u ovom djelu. 

  • Himne 

Članak je također definirao himne kao “ljudski nadahnute lirske melodije, koje su izražene pojedinačno, o Bogu ili članovima Trojstva”. Također se mogu opisati kao “evanđeoske pjesme”, koje svjedoče o moći i slavi Božjoj. Oni su zamišljeni kao pjesme slavljenja, mogu biti svjedočanstvo nevjernima, a u nekim slučajevima čak mogu donijeti izbavljenje iz teške situacije. Jedan takav primjer je priča o izbavljenju Pavla i Sile iz zatvora u Filipima. Sveto pismo nam govori da su se, dok su bili u okovima, Pavao i Sila “molili i pjevali hvalospjeve Bogu, a zatvorenici su ih slušali”. (Za cijelu nevjerojatnu priču, pročitajte Djela apostolska 16, 25-34.) Morali bismo pretpostaviti da je ovaj odgovor na utamničenje definitivno djelo Duha Svetoga u Pavlu i Sili. 

  • Duhovne pjesme 

Članak Charisme dao je jedinstvenu definiciju za duhovne pjesme: “Spontani, ritmični tekstovi koje daje Duh Sveti na vlastitom jeziku ili na ‘molitvenom jeziku’, koji je nenaučeni ili ‘drugi jezik’.” Čini se da ova definicija biti dio Pavlova govora, koji se odnosio na korištenje “drugih jezika” u crkvi. Pavao dolazi do vrlo važnog zaključka u 1. Korinćanima 14,15. On piše ovo u odnosu na vlastito slavljenje i molitvu, na koju je bio potaknut Duhom: 

„Što dakle? Molit ću se duhom, molit ću se i umom; pjevat ću hvalospjeve duhom, ali pjevat ću ih i umom.“ 

Čini se da Pavao ovdje govori da kada netko pjeva duhovne pjesme, na kojem god jeziku bile, mora ih razumjeti osoba koja ih pjeva. Dakle, duhovne pjesme koje pjevač ili slušatelj ne razumiju, nemaju nikakvog učinka u pogledu produbljivanja odnosa s Bogom, po Njegovom Svetom Duhu. 

3. Bolje poznavanje Krista. 

U članku Brucea Edwardsa piše kako Bog želi da njegov narod zna “dublje istine, misterije i otkrivenja [Njega] i Kraljevstva”. Edwards je potkrijepio ovu izjavu Kristovim izgovorenim riječima na Posljednjoj večeri, o tome što će Sveti Duh učiniti za svoje učenike:

„No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.“ (Ivan 16, 13)

Možemo bolje upoznati Krista kroz pomnije proučavanje četiri evanđelja i ako se pritom snažno usredotočimo na Njegova djela i riječi. Edwards piše: “Postoje mnogi glasovi na svijetu, ali kada stvarno upoznate Krista, čut ćete Njegov glas glasnije od bilo kojeg drugog glasa u svom životu.” Doista, mnogo je glasova na svijetu, a previše ih je varljivih. Čak i ljudi koji sebe nazivaju kršćanima mogu krivo predstaviti Krista, tako da je najbolji izvor za poznavanje Spasitelja uvijek proučavanje evanđelja. Ako ne razumijete nešto što je On rekao, zamolite osobu od povjerenja neka vam pomogne u boljem razumijevanju istoga. 

Prvo poglavlje Ivanovog evanđelja tako savršeno opisuje Mesiju, kada kaže da je bio “pun milosti i istine”. Dakle, proučavanje Kristovog lika i djela pun je pogodak. 

4. Uronite u Božju Riječ. 

Kad uzmemo u obzir da je cijela Božja Riječ bila nadahnuta Duhom Svetim, ne možemo pogriješiti kada svakodnevno uranjamo u Božju Riječ. Zapravo, Biblija je standardna oprema za sve vjernike. Ne možemo živjeti Duhom ispunjen život bez čitanja Biblije.

Možda imamo samo malene džepove slobodnog vremena u danu, kada je sve što možemo učiniti kratko vrijeme čitanja pobožnih tekstova. Postoji ogroman broj pobožnih tekstova, koji se mogu usredotočiti na stih ili odlomak iz Božje Riječi i pružiti kratak sažetak o tome kako taj odlomak možemo primijeniti u svom životu. Međutim, ako stvarno želimo utjecaj Duha Svetoga u našim životima, bit ćemo gladni za što više Božje Riječi. 

Postoje mnogi planovi koji su dostupni za čitanje kroz Bibliju, a postoje i mnogi pristupi istima. Neki ljudi, osobito novi vjernici, možda će htjeti slijediti plan da kroz godinu dana pročitaju Bibliju i dobiju pregled onoga što Bog ima za reći. Drugi će možda htjeti čitati Bibliju puno sporijim i promišljenim tempom, upijajući što više mogu, od onoga što im Bog ima za reći. Ne postoji ispravan ili pogrješan način čitanja Biblije, sve dok se trudite razumjeti je i primijeniti je u vlastiti život, što je više moguće. Jedan mali savjet: prije nego što se upustite u svoju dnevnu pobožnost ili proučavanje Biblije, zamolite Boga neka vam govori kroz svog Svetog Duha, kako bi vam omogućio razumijevanje onoga što ćete čitati. 

„Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi.“ (2. Timoteju 3, 16)

Edwards je prikladno primijetio u svom članku: “Ako ne znate istinu, postaje vrlo teško čuti i razaznati vodstvo Duha Svetoga.”

5. Zamolite Boga neka vas ispuni Duhom Svetim. 

Božja je volja da Njegov narod bude ispunjen Duhom Svetim. Ovo se načelo uvijek iznova pokazuje kroz cijeli Novi zavjet, uključujući i Kristove riječi. S tim načelom na umu, apostol Ivan nas potiče da molimo Boga, kako bi se Njegova volja izvršavala u našim životima. Kao kršćani, u nama doista prebiva Duh Sveti, ali prožima li Duh Sveti potpuno naša bića ili je On zatrpan i bačen u mali kutak naših života? 

„I ovo je pouzdanje, koje imamo prema njemu, da nas usliši, ako što molimo po volji njegovoj. I kad znamo, da nas usliši, štogod molimo, znamo, da primamo, što ga zamolismo.“ (1. Ivanova 5, 14-15)

Autorica: Cathy Wentz; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ: