Kako kršćanin treba reagirati na mržnju?

Svi koji iskreno slijede Isusa Krista bit će nepravedno kritizirani i omraženi. Kako kršćanin treba reagirati na mržnju?

Isus je rekao svojim sljedbenicima:

“Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.” (Ivan 15, 19)

Biblija kaže da “svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni” (2. Timoteju 3, 12). Kako ispravno odgovoriti kada se suočimo s mržnjom, neprijateljstvom, progonom?

Kako kršćanin treba reagirati na mržnju?

Podnošenje mržnje nešto je što Bog zahtijeva i nagrađuje. U Mateju 5 Isus je rekao:

Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone.” (Matej 5, 44)

U Luki 6 je rekao:

“Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!” (Luka 6, 22-23)

Kršćani bi trebali izbjegavati nepotrebne sukobe (Matej 5, 9; Rimljanima 12, 18), ali bit će trenutaka kada se sukob ne može izbjeći (Matej 10, 34; 1. Petrova 2, 19-21). Isus je rekao da će njegovi sljedbenici biti omraženi i progonjeni (Luka 21, 17; Ivan 15, 18-21). Dok težimo istini i životu u svjetlu, otkriva se tama u životima drugih, što ih potiče na mržnju.

Biblija jasno naglašava pravilan kršćanski odgovor na neprijateljstvo. Na primjer, kad nas proklinju, uzvratit ćemo blagoslovom (Luka 6, 28). Kad smo prisiljeni učiniti nešto što ne želimo učiniti, trebamo prijeći dodatni kilometar, dakle, učiniti i više od traženog (Matej 5, 41). Te je odgovore teško učiniti, ali pokazuju da nas motivira nešto natprirodno, nešto što nadilazi puku ljudsku narav – Božji Duh koji prebiva u nama.

Još jedan razlog zbog kojeg bismo trebali biti dobri prema svojim neprijateljima jest taj što smo i sami imali koristi od Božje milosti. Bog nam je ponudio milost, čak i kad smo ga nepravedno mrzili. Mi koji smo doživjeli čudo Božje bezuvjetne ljubavi, trebali bismo biti prvi koji težimo miru, opirući se nagonima osvete.

Na zlo uzvratiti dobrim

Ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. (1. Petrova 2, 20-21)

Naši će neprijatelji biti nespremni, čak i zapanjeni. Očekuju (i vjerojatno priželjkuju) ljutit odgovor. Naš bi bijes bio prirodan i potvrdio bi njihov osjećaj kontrole. Ali blag odgovor je neprirodan, čak i neshvatljiv.

Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima! Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: “Moja je odmazda, ja ću je vratiti”, veli Gospodin. Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga! Činiš li tako, ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu. Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo. (Rimljanima 12, 17-21)

Bog ne daje jamstvo da će blag odgovor omekšati srce našega neprijatelja. Iako bi naš neprijatelj mogao biti zbunjen, zlu osobu možemo dodatno naljutiti. Mogao bi još više pojačati napade. Ali, postoji i šansa da naš neprijatelj bude razoružan, zaintrigiran i privučen vjeri u Boga.

PROČITAJTE JOŠ: