Što su to “djela tijela”?

Kada Biblija govori o “tijelu”, to se često odnosi na našu sklonost grijehu. Što su to “djela tijela” i kako ih možemo nadvladati?

Svi smo rođeni s grešnom naravi i naša je prirodna sklonost ugoditi sebi na bilo koji način koji smatramo prikladnim. Kao Adamovi potomci baštinimo tjelesnu narav, ali kao Božja djeca dobivamo novi život (i narav) koji je podložan Duhu Svetom. Prirođena tjelesna narav potiče nas da se prepustimo zlim djelima. Suprotno tome, Duh koji živi u nama daje dobar plod. Sukob s kojim smo suočeni opisan je u Galaćanima 5, 16-18:

“Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.” 

Tjelesna narav (ona s kojom smo rođeni) kontrolirala nas je prije nego što smo se spasili. Kad smo uzvjerovali u Gospodina Isusa Krista i ispunili uvjete spasenja – Duh Sveti nam je dao novu narav (Božju narav), i sada imamo dvije naravi. Stara narav nije eliminirana, niti je promijenjena. Obje naravi (stara i nova) nastanjene su u nama, pa moramo odlučno hodati u Duhu da ne bismo ugađali požudi tijela. Riječ “hodati” u izvornom je grčkom jeziku u sadašnjem vremenu i govori o redovnom, kontinuiranom djelovanju.

Koja su “djela tijela”?

Djela tijela opisana su u Galaćanima 5, 19-21:

“A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično.”

Pavao zatim upozorava da oni “koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti” (Galaćanima 5, 21). Djela tijela su stvari kojima ljudi prirodno teže, a koja su u suprotnosti s Božjim dizajnom za nas (Rimljanima 1, 28-29).

Primjećujemo i da Pavlov popis djela tijela nije potpun. Popis je prilično sveobuhvatan, ali je zaključen riječima “i tome slično” (redak 21a). Popis djela tijela uključuje grijehe nečistoće, grijehe idolopoklonstva, grijehe neprijateljstva i grijehe neumjerenosti – ali postoje i druga “djela tijela”.

Grijesi nečistoće

Grijesi nečistoće uključuju bludnost, nečistoću i razvrat. Za iskrenog vjernika nema mjesta kompromisima. Nemoralu neće biti mjesta u kršćanskom životu.

Grijesi nečistoće
Foto: Pexels

Grijesi idolopoklonstva

Djela tijela uključuju drugu kategoriju koju smo označili kao grijehe idolopoklonstva. Tu se ubraja jedno zlo koje se naziva idolopoklonstvo i drugo zvano vračanje [čaranje].

Grijesi neprijateljstva

Postoji treća kategorija djela tijela koju smo označili kao “grijesi neprijateljstva”, a tu spadaju: neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti.

Grijesi neumjerenosti

Zadnja kategorija na popisu djela tijela je ono što smo izabrali nazvati grijesima neumjerenosti. Dva pojma spadaju u ovu kategoriju: pijančevanje i pijanke.

Pavao zaključuje popis riječima “i tome slično”. To je pokazatelj da popis nije konačan. Postoje mnoga druga djela tijela, slična onima datim u stihovima 19-21a, koja su jednako podla. Bog bi sigurno uključio zla poput laži, klevete, mrmljanja, prigovaranja, pohlepe, sumnje, pobune …

Kako nadvladati djela tijela?

Pri spasenju, Duh Sveti ulazi u srce koje se kaje, omogućujući nam da donosimo odluke koje su od Duha, a ne od tijela. Moramo se smatrati “raspetima s Kristom” (Galaćanima 2, 20) i mrtvima grijehu (Rimljanima 6, 2), ali “tijelo” ne umire lako. Bitka još uvijek bjesni, čak i među najposvećenijim Kristovim sljedbenikom. Apostol Pavao rječito je opisao ovu bitku u Rimljanima 7.

“Nalazim dakle ovaj zakon: kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim, ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima.” (Rimljanima 7, 21-23)

Bitku možemo dobiti prepoznavanjem i bijegom od iskušenja. Bježati na izvornom grčkom znači trčati ili pobjeći. Toliko ste pobjegli od napasti da je više ni ne vidite. Ova je istina tako jednostavna, a tako duboka! To je i područje na kojem se toliko ljudi spotiče. Kada se suoče s iskušenjima, mnogi malo pobjegnu, ali ne dovoljno daleko.

U Efežanima 6, 13-18 Pavao je dao nekoliko praktičnih primjena kako bi nam pomogao dok vodimo duhovnu bitku. Prva je stavka da nam istinita Božja Riječ bude temelj. Ako ne znamo Njegovu Riječ, tada će sve drugo što pokušamo propasti.

“Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.” (Rimljanima 12, 1-2)

Ako ste slabi u određenim područjima, nemojte se neprestano okružiti prilikama da posrnete. Izbjegavajte. Bježite. Nema mudrosti u koketiranju sa stvarima koje su poslane da te unište. Oduprite se svakom zlu!

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!