Kako mogu popraviti svoj život?

Osjećate li kao da se vaš život raspada na komade? Vjerojatno tražite rješenja i pitate se: kako mogu popraviti svoj život?

Možda ste pokušavali riješiti probleme pomoću terapeuta, horoskopa, vračara, motivacijske literature, interneta, joge ili raznih vrsta religija. Ipak, iz nekog razloga niti jedna od ovih metoda nije pomogla popraviti vaš život. Mislite li da nema rješenja?

Kako mogu popraviti svoj život?

Evo nekoliko pitanja: može li se vozilo popraviti samo? Može li se laptop popraviti sam? Ako je vozilo pod jamstvom i ako je neispravno, ne vraća li se proizvođaču na popravak? Da, mehaničar bi također mogao popraviti vozilo, ali nitko ne zna sastav tog vozila osim proizvođača tog vozila. Čak i mehaničar treba obuku i upute proizvođača vozila kako popravio određeno vozilo.

Istina je sljedeća: ne možemo sami popraviti vlastiti život. Moramo otići do našeg Proizvođača. Moramo otići do pravog izvora kako bismo popravili svoj život. Taj izvor je Bog. Unatoč postojanju mnogih inspirativnih govornika i filozofija, samo Bog može popraviti naš život.

“Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu ti sakrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.” (Psalam 139, 13-16)

Bog bi trebao biti prva osoba na koju pomislimo kad god imamo izazove i probleme. Kad god razmišljamo s Bogom, imat ćemo Bogom dana rješenja svojih problema. Ako svoje probleme pokušamo riješiti na svoj način i bez Njega, sigurno ćemo propasti i uvijek ćemo biti nezadovoljni. Samo kroz odnos s Njim i Njegovom Riječi možemo pronaći rješenja u vezi s tim kako se naš život može popraviti.

Želite li da se vaš život popravi?
Foto: Pexels

Želite li da se vaš život popravi?

Naši se životi ne mogu popraviti ako nemamo odnos s Bogom koji je naš Stvoritelj. Da bismo imali odnos s Njim, moramo prihvatiti i primiti Isusa Krista kao našega Gospodina i Spasitelja, koji je umro i platio za naše grijehe.

U nastavku su četiri stvari koje moramo znati i razumjeti kako bi započelo popravljanje našega života.

1. Morate se ponovno roditi 

Da bi se vaš život popravio, vaš se stari život mora zamijeniti za novi. Morate postati nanovo rođeni kršćanin.

Odgovori mu Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega! Kaže mu Nikodem: “Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?” Odgovori Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je od tijela rođeno, tijelo je; i što je od Duha rođeno, duh je.” (Ivan 3, 3-6)

2. Morate razumjeti da samo Bog može popraviti vaš život

Stvoreni smo na sliku Božju. Stoga nas nitko ne poznaje bolje od Boga. Naš se život može popraviti kada svoj život damo Kristu i možemo biti sigurni u to da “Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa” (Filipljanima 1, 6).

Moramo shvatiti da je naš život poput skulpture ili slike, a Bog je umjetnik. Naš život na ovoj zemlji još nije cjelovit i slika o našem životu nije cjelovita. Bog još uvijek radi na nama i On će dovršiti posao koji je započeo u nama.

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. (Efežanima 2, 10)

3. Morate prihvatiti da ćemo u ovome svijetu imati nevolje

Isus je rekao ove riječi u Ivanu 16, 33 : “U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!” Samo u Kristu možemo imati mir. Naš mir ne može doći ni od koga, niti od bilo čega drugog, osim od Isusa Krista. Zato naš život mora počivati ​​u Kristu po kojemu smo “više nego pobjednici po onome koji nas je volio” (Rimljanima 8, 37).

4. Vaš će se život u potpunosti popraviti kada vam Bog da proslavljeno novo tijelo

Naši životi trenutno nisu savršeni jer svijet u kojem živimo nije savršen. Nadalje, nemamo savršena tijela. Međutim, Biblija nam govori da ćemo u Kristu jednog dana imati savršena, proslavljena tijela koja su besmrtna i neraspadljiva. Imat ćemo savršena tijela na koja neće utjecati grijeh, smrt, bolest, problemi … a Bog je taj koji će nas zaodjenuti proslavljenim tijelom.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: pobjeda iskapi smrt. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? (1. Korinćanima 15, 52-55)

PROČITAJTE JOŠ: