8 načina kako da produbite svoju vjeru u Boga

Osjećate li se da napredujete u svojem kršćanskom hodu? Mučite se da uživate u pravom odnosu s Bogom? Ove stvari mogu produbiti vjeru u Boga.

Kršćani prečesto na spasenje gledaju kao na intelektualan događaj, a ne kao promjenu. Ali Božja je moć ona koja vam donosi novootkrivenu vjeru i omogućuje vam da rastete i sazrijevate.

Možete imati stalan odnos sa svojim Stvoriteljem. Koristite Njegovu Riječ kako biste se uzdigli iznad duhovne ustajalosti, ona će vas voditi. Imajte namjeru i cilj da sazrijete u svome putovanju.

Pogledajmo osam načina preko kojih možete produbiti svoju vjeru u Boga.

Prihvatite Ga

Možda se pitate imate li vjere. Je li postojalo razdoblje kada ste prihvatili Isusa u svoj život?

Dok mu prilazite, morate Mu prići u vjeri i prihvatiti ga cijelim srcem. Dajte mu svoj život – svoje srce, dušu, duh i tijelo.

Bog ima veliku ljubav i suosjećanje prema cijelom čovječanstvu. Po ljubavi je poslao svoga Sina Isusa Krista koji je „slika Boga nevidljivoga“ (Kološanima 1, 15) kako bi spasio svaku osobu od vlastite grešne naravi. Isus je bezgrešni Jaganjac Božji koji je nesebično dao svoj život za vas. On je došao da bi vama dao bogatiji život. Kada prihvatite Isusa Krista kao svog osobnog Gospodina i Spasitelja, tada mu dopuštate da vas promijeni.

Pouzdajte se u Njega

Kada se pouzdate u Boga, tada izgrađujete snažan temelj na Njegovoj riječi i obećanjima. Njegovi su putevi mudri i On pokazuje Svoju mudrost onima koji Ga traže. On će vam se objaviti.

Budite ponizni i poslušni. Bog je rekao „Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.“ (Mudre izreke 3, 5). Možete računati na to da će vam On biti vjeran.

Dopustite mu da vas promijeni

Imate li kakvog dokaza na temelju kojeg možete reći da ste kao kršćanin rasli u vjeri? Biblija nam kaže da Bog želi da kršćani budu ozbiljni u vezi svog života za Njega.

Bogu je stalo do vas i pomaže vam da postanete nova osoba. Biblija kaže: „Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.“ (Rimljanima 12, 2). On donosi promjenu koja je očigledna.

Vjera dolazi od slušanja Božje riječi. Budite opremljeni Njegovom Riječi. Duh Sveti će vam pomoći da razumijete Njegovu Riječ i kako da živite. On vam otvara oči razumijevanja. On vam daje novo srce i novu narav.

Prebivajte u Njemu

S obzirom da ste posvojeni u Božju obitelj, Njegovo ste dijete. On želi imati prisan odnos sa svojom djecom. „Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo.“ (1. Ivanova 3, 1). S drugim vjernicima dijelite ovo naslijeđe.

Kada se molite, ne prilazite Mu kao prosjak, nego kao Njegovo drago dijete. Kada prebivate u Njemu, možete „Bez prestanka moliti!“ sa spoznajom da vas čuje (1. Solunjanima 5, 17).

Ako želite napredovati u nekom području potrebna je disciplina. Biti učenikom ne znači imati znanje u glavi. Radi se o duhovnoj disciplini. Dobra je vijest da ne morate to činiti sami. Isus je rekao: „Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.“ (Ivan 15, 5).

Volite ga

Volite Boga i žudite za Njim. Čuvajte svoje srce. Ako primijetite da vam je teško rasti u vjeri, pridružite se skupini ljudi koji nastoje živjeti za Krista i Njemu se približiti. Podvrgnite se disciplini svećenika, pastora ili biblijskog učenjaka. Idite za onim što vam je Bog uputio kao poziv u životu.

Sa svom revnošću držite svoje srce čistim. Častite Boga. Bog prebiva u hvalama svojeg naroda. Njegujte svoj odnos s Bogom, osjećajte Njegovu ljubav i prisutnost. Kraljevstvo božje možete osjetiti na Zemlji. Tražite svetost.

Hodajte s Njim

On je Dobri pastir. On poznaje svoje ovce i one poznaju njega. Njegove ovce čuju Njegov glas (Ivan 10, 27). Isus je rekao: „A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga“ (Ivanovo 17, 3).

Hodajte ispravnim putem i imat ćete srce i um za Boga. Bog vas može iskoristiti, vaše jedinstvene darove i pozadinu. Radujte se u Njegovim blagoslovima i miru, hodajte u Njegovoj prisutnosti.

Živite za Njega

Vaše je vrijeme na zemlji dar od Boga. Iskoristite ovo vrijeme kako biste Mu služili. On koristi vaše talente sebi na slavu.

Mnogi kršćani ne shvaćaju da se nalaze u duhovnoj borbi. Budite spremni. Božja Riječ neka vam bude mač i oružje protiv neprijateljevih riječi. Koristite opremu koju vam je Bog dao. Nad vama ne može vladati strah jer stojite u prisustvu Boga.

Odmarajte se u Njemu

Bog vas nikada neće ostaviti ili napustiti. On je s vama.

Ponekad možda osjećate umor, strah ili neuspjeh. Kada vas pogode takva vremena, uzmite si vremena i odmorite se u Njemu. Odaberite taj odmor u kojem će vas On obnoviti i ispuniti.

PROČITAJTE: Što je Bog mislio kada je rekao: “Neću te ostaviti, niti ću te napustiti”?

Sjetite se trenutaka kada vam je Bog pokazao da je dobar, brižan i vjeran. Neka vam ta vremena budu podsjetnik i svjetlo u životu. Shvatite ponovno da imate velikog Boga. On je utočište svome narodu.

Isus je tvorac naše vjere. Nastavite radosno u svojoj vjeri. On će oživjeti, zadovoljiti i pružiti svrhovitosti. Ako odmarate u Njemu, on donosi konačni trijumf.

Autorica: Deborah Nayrocker; Izvor: Relevantmagazine.com