Jaganjac Božji
Foto: christ.org

Isus se kao “Jaganjac Božji” spominje u Bibliji, ali i nedjeljom na bogoslužju čujemo te riječi. Zašto ga se tako naziva?

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!” Tako je Ivan Krstitelj predstavio Isusa svima nazočnima (Ivan 1, 29).

Prije više od 2000 godina Isus je prvi puta došao na ovaj svijet. Došao je s jednim ciljem i za to je morao postati “Jaganjac Božji”.

Što znači da je Isus “Jaganjac Božji”?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje trebamo se obratiti Starom zavjetu. Bog nas je stvorio da bismo ga mogli obožavati i imati zajedništvo s Njim. Međutim, nakon što su Adam i Eva sagriješili, grijeh je blokirao ljude da imaju odnos s Bogom.

“… nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša.” (Izaija 59, 2)

Naš Bog, kao Bog ljubavi, nije želio da ljudi budu vječno odvojeni od Njega. Ali, budući da je On svet i pravedan, trebalo je platiti kaznu za počinjene grijehe kako bi grijeh bio oprošten i pomirenje postignuto.

Janje u Starom zavjetu

U Levitskom zakoniku čitamo da je janje žrtvovano kao žrtva za grijeh.

“Ako bi tko htio dovesti janje kao žrtvu okajnicu, neka dovede žensko bez mane. Položivši svoju ruku na glavu žrtve okajnice, neka je zakolje kao žrtvu okajnicu na mjestu gdje se kolju žrtve paljenice. Neka onda svećenik uzme krvi od žrtve okajnice na svome prstu pa je stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu ostalu krv neka izlije podno žrtvenika. Neka zatim izvadi sav njezin loj kao što se vadi loj iz žrtve pričesnice. Neka to svećenik sažeže u kad povrh žrtava paljenih Jahvi u čast. Neka tako svećenik izvrši nad tim čovjekom obred pomirenja za grijeh koji je počinio, pa će mu biti oprošteno.” (Levitski zakonik 4, 32-35).

Svećenik je, dakle, polagao svoju ruku na glavu janjeta, što je simbolički značilo da prenosi grijehe osobe na janje koje je “bez mane”. Iako “krv bikova i jaraca [i jaganjaca] nikako ne može oduzeti grijeh” (Hebrejima 10, 4), ovaj se sustav žrtvovanja prakticirao kako bi pokazao koliko je grijeh ozbiljan i da ukaže na vrijeme kada će Bog dati svog vlastitog Sina, savršenog Jaganjca Božjeg, kao konačnu žrtvu za oproštenje grijeha.

PROČITAJTE: Zašto je Isus došao na ovaj svijet?

Žrtvovanje janjeta također je imalo važnu ulogu u Izlasku, gdje su prvorođeni Izraelci bili spašeni. Bog ih je uputio da zakolju janje (zvano pashalno janje) i obilježe svoje dovratnike i nadvratnik kuće njegovom krvlju.

“Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipćane, zapazit će krv na nadvratniku i na oba dovratnika, pa će mimoići ta vrata i neće dopustiti da Zatornik uđe u vaše kuće da hara.” (Izlazak 12, 23)

Isus Krist – naše pashalno Janje

Apostol Pavao kaže: “Očistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što i jeste beskvasni jer već je žrtvovana Pasha naša, Krist” (1. Korinćanima 5, 7). Isusova smrt na križu omogućila nam je da se oslobodimo ropstva grijehu. On je za nas učinio ono što mi nikada ne bismo mogli učiniti; na križu je zauzeo naše mjesto i postao naša zamjena, naša žrtva. Njegova smrt zadovoljila je svetu pravdu Božju. Zbog toga se zove Jaganjac Božji koji na sebe uzima grijeh svijeta.

Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. (1. Petrova 1, 18-19)