Predivna istina: Kakvom ljubavlju Isus ljubi svoje sljedbenike?

”Kao što je Otac mene ljubio tako sam i ja vas ljubio” Ivan 15,9

Kao što Otac ljubi Sina tako i Isus ljubi svoje sljedbenike. Kakva je to ljubav?

Ljubio ga je oduvijek, a isto tako Isus ljubi svoje vjerne. ”Ljubio sam te ljubavlju vječnom.” Početke ljudskih osjećaja možeš pronaći. Lako ćeš naći i početak svoje ljubavi prema Kristu, ali Njegova ljubav prema nama je kao rijeka čiji su izvori skriveni u vječnosti.

Bog Otac ljubi Isusa nepromjenjivom ljubavlju. Neka nam je utjeha što nema promjene u ljubavi Isusa Krista prema onima koji ostaju u Njemu. Jučer si s Njim bio na gori Tabor i rekao si ”On me ljubi”; već danas si u dolini poniženja, no On te još uvijek jednako ljubi.

VIDI OVO: Kako vas Isus ljubi? Ove tri istine svaki kršćanin treba znati!

Na vrhu Mizar, među masivom Hermona, čuo si Njegov tihi glas ljubavi; već danas si na uzburkanom moru gdje te valovi zapljuskuju, no Njegovo srce ti ostaje vjerno.

Njegova ljubav nikada ne prestaje

Otac ljubi Sina beskrajno, a tako Sin ljubi svoj narod. Vjerniče, ne boj se da ćeš izgubiti srebrnu nit ljubavi jer Njegova ljubav nikad ne prestaje. Budi siguran da će Krist poći s tobom i u grob kako bi te iz njega opet izveo i vinuo te u nebeske visine.

Štoviše, Otac je ljubio Sina neizmjerno, a isto takvu ljubav ima Sin za svoje izabran. Cijelo Kristovo srce posvećeno je Njegovim vjernima. »On nas je ljubio i dao sam sebe za nas!«. Njegova ljubav nadmašuje naše shvaćanje. Imamo divnog nepromjenjivog Spasitelja koji nas neizmjerno ljubi bez početka i kraja, onako kao što je Otac ljubio Njega.

Ovdje je mnogo hrane za sve koji znaju probaviti je, stoga neka nas Duh Sveti uputi kako je probaviti.

Autor: Charles Spurgeon

NAJNOVIJE!