Kaži svoju bol vječnome Bogu: On te želi saslušati

Bog je uvijek vjeran i s Njim možemo podijeliti bol koju osjećamo. Kaži svoju bol vječnome Bogu. On te želi saslušati.

Naš milostivi Bog zna što je bol. Zna kakav je osjećaj razočaranja i zna koliko je čovječanstvo nesavršeno jer je sve stvorio (Kološanima 1, 16) i sve zna (Psalam 139). Bog nije samo Stvoritelj onoga što je vidljivo, već i onoga što je nevidljivo. To uključuje sve na duhovnom području, dakle i naše emocionalno stanje.

Bog iz prve ruke zna što je bol. Psalam 56, 8 kaže: “Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?” Dok su ga neprijatelji progonili, David je imao mudrosti da napiše ove riječi.

Ljudi ćeš nas razočarati

Prijatelji nas mogu iznevjeriti, ali Gospod nikad neće ostaviti iskrenu dušu; naprotiv, On će slušati njene želje. Prorok nam kaže: “Nemoj nikad vjerovati najbližem prijatelju i ne otvaraj usta svoja pred onim koji se odmara na tvojim grudima.”

“Čovjeku su neprijatelji njegovi ukućani. Žalosno je, ali čak ako smo u takvoj situaciji, naš nebeski Prijatelj nam ostaje vjeran i možemo mu reći sve naše poteškoće. Naša mudrost je da se usmjerimo ka Bogu, a ne da se svađamo s ljudima. Ako naši bližnji ne uzimaju ozbiljno naš poziv, očekujmo od Boga našeg spasenja da nas sasluša. On će nas saslušati utoliko više koliko ćemo mi susretati loše stvari, i uskoro ćemo moći vikati: ‘Nemoj se radovati, neprijatelju moj, zbog mojih nevolja.'” (Charles H. Spurgeon)

Budući da je Bog živi Bog, On nas može saslušati. Budući da je Bog ljubav, On nas želi saslušati. Budući da je On Bog zavjeta, On primorava sebe da nas sasluša. U našoj boli to je ono što želimo od Boga: da nas čuje i iskorijeni našu bol. Želimo da Bog bude svjestan i, naravno, želimo Njegovu pomoć i iscjeljenje.

Ljudi ćeš nas razočarati
Foto: Pexels

Kaži svoju bol vječnome Bogu: On te želi saslušati

Ako Ga svatko od nas može nazvati “moj Bog”, onda možemo s potpunom sigurnošću dodati: “Moj Bog će me saslušati.”

Bogu je jako stalo do vas i pažljiv je prema svim detaljima vašeg života – čak i najmanjim stvarima koje opterećuju vaše srce. 1. Petrova 5, 7 kaže: “Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.” Nije li utješno znati da je Svemogućem Bogu stalo do tebe! Možda vam se čini da je vaš život potresen do srži, ali Njegova ljubav prema vama nikada nije poljuljana.

“Nek’ se pokrenu planine i potresu brijezi, al’ se ljubav moja neće odmać’ od tebe, nit’ će se pokolebati moj Savez mira,” kaže Jahve koji ti se smilovao. (Izaija 54, 10)

Ako danas osjećate bol, znajte da imate Boga koji vas ljubi i brine se za vas.

“Dakle, dođi ti, čije srce još danas krvari, kaži svoju bol vječnome Bogu sa sigurnošću da te On sluša. Kleknimo svi pred Njim, ponavljajući iz dubine našeg srca: ‘Moj Bog će me saslušati.'” (Charles H. Spurgeon)

Vaša se situacija može činiti nemogućom, ali Bog pretvara nemoguće u moguće. Nijedna Božja riječ nikada neće propasti. Doći će dan kada će bol, žalost i plač biti trajno poraženi (Otkrivenje 21, 4). Dotad, oslanjajte se na Boga i Njegovu snagu da vas provede kroz sve.

PROČITAJTE JOŠ: