Ključni trenuci u životu

Svatko od nas u životu dođe do raskrižja, koje će voditi do drugog raskrižja, pa do trećeg. Ti ključni trenuci u našim životima čine cjelokupnu razliku i doprinose kakav će biti naš kraj.

U Hebrejima 11 čitamo o herojima vjere i o velikoj vjeri muškaraca i žena Božjih, koja je činila razliku, zbog stava kojeg su posjedovali. To uključuje i Mojsija koji je, zahvaljujući svojoj pobožnosti i osobnom integritetu, učinkovito spriječio da se dva i pol milijuna ljudi okrenu potpunom idolopoklonstvu.

Njegov život učinio je veliku razliku.

Mojsije je na početku svoga života donio važne odluke. Evo što Hebrejima 11 govori o njemu: „Vjerom Mojsije, već odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove. Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito okoristiti grijehom. Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu jer je gledao na plaću.“ (11, 24-26)

Mojsije je završio u faraonovoj palači, jer je faraon izdao uredbu na temelju koje je valjalo eliminirati sve hebrejske dječake. No Mojsijeva majka spasila je njegov život tako što ga je položila u malenu košaru i u rijeku Nil. Kao po planu, beba Mojsije je zaplakao, faraonova kćer ga je pronašla, uzela u svoj dom i podigla kao svog vlastitog sina.

Mojsije je tako postao egipatski princ i potencijalno je mogao postati idući faraon. No Mojsije je donio drugačiju odluku u svome životu.

Svatko od nas u životu dođe do raskrižja, koje će voditi do drugog raskrižja, pa do trećeg. Ti ključni trenuci u našim životima čine cjelokupnu razliku i doprinose kakav će biti naš kraj.

Znajte ovo: večer vašeg života određeno je jutrom vašeg života. Završetak vašeg života određen je početkom. Iznimno je važno donijeti ispravne odluke.

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Harvest.org

NAJNOVIJE!