Pitanje „Koliko je Bog star?“ pretpostavlja da On ima dob i vijek, no budući da je On bezvremen i vječno postoji, On nije u istoj kategoriji kao i subjekti vremena.

Kao ljudi mi mjerimo starost prema datumu kada smo rođeni, no ta se metoda ne može upotrijebiti na mjerenje Božje starosti jer On nju nema. Zbog toga je On izvan vremena i godina; i ne samo to; On je izumio vrijeme. 

Bog je Stvoritelj cijelog svemira i svega što svemir sadrži (Ivan 1,3). Samo je vrijeme Božja tvorevina po kojoj mjerimo naše dane, godine i godišnja doba kako prolaze (Postanak 1,14, Psalmi 104,19).

Budući da je Bog Stvoritelj vremena, On postoji izvan prostora i ograničenja vremena. Kada je prvi put progovorio Mojsiju, Bog se predstavio: „Ja sam koji jesam“ (Izlazak 3,14). Ta je izjava povezana s hebrejskim imenom za Boga YHWH, ili, Jahve. Nazivajući se „Ja jesam“ Bog je pokazao Mojsiju svoju nadmoćnu vlast, neograničenu moć i Svoje vječno prisustvo. On je Bog koji uvijek JEST. 

Isus je živio unutar ograničenja vremena dok je bio ovdje na zemlji, no to se odnosilo samo na Njegov fizički lik. Prije nego je Isus rođen na Zemlji, On JEST Bog te je bio s Bogom, stvarajući svijet (Kološanima 1,16; Ivan 1,1-3) Prije nego je Abraham rođen, Isus JE „JA JESAM“ (Ivan 8,58). 

”Ja sam Prvi i Posljednji”

U Starom zavjetu i Novom zavjetu, Gospodin se otkriva kao: „Ja sam prvi i ja sam posljednji“ (Izaija 44,6). On kaže: „Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak“ (Otkrivenje 22,13; Otkrivenje 1,8).

U grčkom alfabetu, Alfa je prvo slovo, a Omega posljednje. To je kao da kažemo da je On „A i Ž“. Mi smo ograničeni vremenom, no On nije. On je bio ovdje mnogo prije početka i biti će ovdje i nakon svršetka, i u svemu tome, On je uvijek prisutan. 

”Koliko je Bog star?”

Pitanje „Koliko je Bog star“ je tako kategorička pogreška. Kako je objašnjeno, Bog je izvan vremena; On nema dob. Željeti znati koliko je Bog star je kao željeti znati kako zvuči plava boja (boje ne osjetimo auditivno). Pitanje „Koliko je Bog star?“ pretpostavlja da On ima dob i vijek, no budući da je On bezvremen i vječno postoji, On nije u istoj kategoriji kao i subjekti vremena, On nije jednak kao stvari koje imaju dob. 

Mi imamo Boga koji je uvijek bio i koji će uvijek biti. Kada stavimo vjeru u Isusa Krista, vjerujući u Njegovu žrtvu na križu i vjerujući u Njegovo uskrsnuće kako bi naš grijeh bio oprošten, tada možemo stupiti u vezu s Bogom i možemo se potpuno u Njega pouzdati.

Znamo da je Bog uvijek s nama i da nas nikada neće ostaviti (Hebrejima 13,5-6); Mi znamo da je On vjeran obećanju da će ispuniti Svoje dobro djelo (Filipljanima 1,6; 2,12-13); znamo da nikada ne možemo biti odvojeni od Njegove ljubavi (Rimljanima 8,28-39). Naša budućnost je sigurna kada svoje povjerenje stavimo u Njega (Psalam 9,10; Izreke 30,5). 

Izvor: Compellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ: