Koliko košta biti Isusov učenik?

Mnogi ljudi vjeruju u Isusa, ali nisu Njegovi učenici. Nisu spremni platiti cijenu učeništva. Koliko košta biti Isusov učenik?

Učenik je netko tko se drži učenja drugog. Sljedbenik je ili učenik.  Primijenjeno na Isusa, učenik je netko tko od Njega uči živjeti poput Njega – netko tko svoje riječi i putove usklađuje s Isusovim riječima i putovima.

U Luki 14 Isus iznosi uvjete učeništva. Pratili su ga mnogi ljudi. Svi su voljeli čuda, iscjeljenje i besplatnu hranu. Isus je bio “faca” i o Njemu se puno pričalo. Ali On je znao njihova srca. Znao je da su željni Njegovih blagoslova, a ne Njega samoga. Nisu željeli život na koji ih je pozivao. Isus je objasnio što je potrebno da bismo bili jedan od Njegovih učenika.

Koliko košta biti Isusov učenik?

“Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!” (Matej 14, 26-27)

Isus je brzo okončao ideju da je došao ponuditi nekakav program socijalne skrbi. Slijediti Njega znači da ne možemo jednostavno slijediti vlastite sklonosti. Ne možemo istodobno slijediti Njega i ići širokim putem koji vodi u propast (Matej 7, 13-14). Slijeđenje Njega može značiti da gubimo veze, snove, materijalne stvari ili čak svoj život za Njega.

Oni koji slijede Isusa samo zbog onoga što mogu dobiti, neće se zadržati kada krene teško. Ako ne znaju cijenu učeništva, brzo će se okrenuti od Isusa kao da Ga nisu ni poznavali. Isus je opis troškova učeništva završio s prekrasnom izjavom:

“Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.” (Matej 14, 33)

Cijena učeništva je sljedeća: moramo se odreći staroga sebe da bismo postali osoba kakvom nas Bog želi. “Odricanje” može značiti da se fizički odreknemo nečega, ali češće znači da se emotivno odričemo nečega, tako da ono što posjedujemo više ne posjeduje nas. Kada postanemo jedan od Njegovih učenika, ne možemo i dalje pripadati ovom svijetu.

“Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.” (1. Ivanova 2, 15-17)

Moramo napraviti izbor, jer ne možemo služiti i Bogu i bogatstvu (Matej 6, 24). Bogati mladi predstojnik, suočen s tim izborom, okrenuo je leđa Isusu (Luka 18, 18-25).

Pavao je znao cijenu učeništva

Apostol Pavao je razumio cijenu učeništva. Bio je uvažen među židovskom elitom, ali je sve napustio zbog Kristove ljubavi. Pavao je izjavio:

“Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj.” (Filipljanima 3, 7-9)

Pavao je bio vrlo obrazovan. Rekli bismo da je bio doktor teologije i mogao je imati sjajnu karijeru. Ali kada je upoznao Isusa, shvatio je da je tim Gospodinovim izbavljenjem od vječne propasti doveden u silnu obvezu prema Njemu: biti Njegov učenik i drugima reći kakvog je Spasitelja i Gospodina našao u Isusu.

Troškovi učeništva potpuno su razumni u svjetlu dara koji smo dobili!

“Niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane.” (1. Petrova 1, 18-19)

Mnogi ljude vole ideju vječnog života i bijega od pakla, ali nisu spremni napustiti život koji sada žive. Njihove želje, način života i grešne navike previše su im dragocjeni. Njihov život može imati znakovite promjene – pohađanje crkve ili odustajanje od velikog grijeha – ali oni žele zadržati vlasništvo nad svime ostalim. Oni ne žele platiti cijenu učeništva. Ne žele slijediti Isusa do kraja života. Isus poručuje takvima:

“Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!'”

Isplati se izgubiti sve radi Krista. Isplati se slijediti Ga do kraja života, jer ovo je sve privremeno i proći će, a život s Gospodinom je vječan.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!