Koliko je puta Isus predvidio Svoju smrt?

Isus je u nekoliko navrata predvidio svoju smrt i uskrsnuće. Na taj način je pripremio Svoje sljedbenike na stvari koje će se dogoditi.

Isus je došao na zemlju „potražiti i spasiti izgubljeno“ (Luka 19,10). On je osigurao spasenje za one koji su vjerovali u Njega kroz Njegovu smrt i uskrsnuće (1. Korinćanima 15,3-7; Ivan 3,16-18, 36; Efežanima 2,10).

Iako je Njegov život bio ispunjen predivnim čudima i učenjima, to ne bi bilo ništa bez djela Njegove smrti na križu za otkupljenje naših grijeha i Njegovog uskrsnuća koje je to dokazalo. Samo je u Svojoj smrti Isus postao dovoljna žrtva za naše grijehe.

Bez Njegove smrti i uskrsnuća, Isus bi bio samo još jedan dobar učitelj. Isus je pripremio Svoje sljedbenike za Svoju smrt tako što im je mnogo puta rekao da će umrijeti i ponovno ustati. 

Isusovo prvo predviđanje smrti

Isus je prvi put spomenuo Svoju smrt nakon što Ga je Petar priznao kao Krista. „“ (Matej 16,21; Marko 8,31-32, Luka 9,21-22). Matej i Marko bilježe da je Petar ukorio Isusa jer je to rekao (Matej 16,22-23; Marko 8,32-33). „Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne“ (Matej 16,23). Isus je bio odlučan u Svojoj misiji te Ga ništa nije moglo odvući od toga da izdrži križ (Hebrejima 12,2; Matej 26,36-46; Marko 14,32-42; Luka 22,39-46).  

Isus je drugi put predvidio smrt nakon Preobraženja

Drugi put kada je Isus predvidio Svoju smrt bilo je nakon Preobraženja i nakon što je izliječio dječaka kojeg je zaposjeo demon. „Otišavši odande, prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati“ (Marko 9,30-32; Matej 17,22-23; Luka 9,43-45). Matej je rekao da se učenici „ožalostiše silno“ (Matej 17,23). Luka dodaje da Ga Njegovi učenici nisu razumjeli i da im je značenje bilo skriveno. 

Treće predviđanje smrti 

U konačnici, Isus je rekao Svojim učenicima što će Mu se dogoditi dok se približavao Jeruzalemu u posljednjim danima Svog života: „Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče: »Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti.«“ (Matej 20,17-19; Marko 10,32-34; Luka 18,31-34). 

Postoje i suptilnije reference na Isusovu smrt u Evanđelju po Ivanu (Ivan 12,7-8; 13,33; 14,25). Ujedno postoje i drugi primjeri kada je Isus metaforički govorio o Svojoj mrti i uskrsnuću. U Ivanu 2,18-22 rekao je Židovima da će ponovno sagraditi Hram, referirajući se na Svoje tijelo, za tri dana ako bude uništen.

Matej i Luka bilježe Isusa kako uspoređuje Svoju smrt i uskrsnuće s Joninim vremenom provedenim u utrobi ribe: „Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći“ (Matej 12,40; Matej 16,4; Luka 11,29-32). 

Isus je govorio o smrti i uskrsnuću dovoljno često

Isus je govorio o Svojoj smrti i uskrsnuću dovoljno često i jasno da su, nakon Njegove smrti, veliki svećenici i Farizeji, prisjećajući se da je rekao da će ponovno ustati, zatražili Poncija Pilata da stavi stražu pokraj grobnice gdje je Njegovo tijelo ukopano (Matej 27,62-64).

U predviđanju Svoje smrti Svojim sljedbenicima, Isus je osigurao da razumiju Njegovo božanstvo i svrhu Njegovog dolaska na zemlju, pogotovo jer su Židovi očekivali da će Mesija doći kao osvajač koji će ih osloboditi od rimske vlasti. Isus je rekao da je došao ispuniti Zakon i Proroke (Matej 5,17), a jedan od glavnih načina na koje je to učinio bila je Njegova smrt; Njegova savršena žrtva je ono što je sustav žrtvovanja najavio (Hebrejima 9-10).

Isus je bio savršena, jedinstvena, žrtva; Njegova vrijednost tako je velika da je Njegova smrt platila cijenu za sve naše grijehe (Rimljanima 5,12-21). 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!