Zašto su kršćani ”braća i sestre”?

Kršćani su braća i sestre jer pripadaju istom Ocu Nebeskom. U Novom zavjetu se na mnogim mjestima vjernici tako nazivaju.

U mnogim poslanicama Novoga zavjeta, pisac se čitateljima obraća s ”braćo”. Pročitajte na primjer poslanice Rimljanima 1, 13; 1. Korinćanima 1, 10; Galaćanima 1, 11 i 2. Petrovu 1, 10. U knjizi Djela apostolskih, čitamo da je takvo nazivanje međusobno bilo uobičajeno za apostole prve Crkve. (Djela 1, 15-16; Djela 2, 37; Djela 15, 3; Djela 15, 23) 

Neki biblijski prijevodi navode ”braću i sestre,” kako bi dali do znanja da se ovakvo obraćanje odnosi na muškarce i žene. Jasno je da ti ljudi nisu potjecali od iste obitelji. Zbog čega su se oni nazivali ”braćom i sestrama?” 

Isus definira tko su njegova braća i sestre

U evanđeljima, čitamo Isusovu definiciju pripadnosti Njegovoj obitelji. Rečeno Mu je da Ga traže Njegova majka i braća. Radilo se o Isusovoj biološkoj majci i biološkoj braći, no Isus odgovara: „Tko je majka moja i braća moja? I okruži pogledom po onima što su sjedili oko njega u krugu i kaže: “Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.“ (Marko 3, 33-35) 

Isus bratsko-sestrinski odnos definira duhovnom povezanošću, a ne prirodnim odnosima. To ne znači da biološka braća i sestre nisu važni. (1. Timoteju 5, 8) No, to znači da su duhovne veze snažnije od bioloških. 

VIDI OVO: 3 stvari koje treba reći bratu ili sestri koji griješi

Svi kršćani su Božja djeca

Vjernici su braća i sestre jer svatko od nas ima poseban odnos s Bogom, Ocem. Poslanica Rimljanima 8, 14-16 objašnjava: „Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinjenja u kojem kličemo: “Abba! Oče! Sam Duh su-svjedok je s našim duhom da smo djeca Božja

Isto poglavlje nastavlja: „Mi znamo, s druge strane, da sve pridonosi dobru onih koji vole Boga, koji su pozvani prema njegovom nacrtu. One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;“ (Rimljanima 8, 28-29) Isus Krist je Božji Sin. No Bog posvaja ljude u svoju obitelj, te oni time postaju braća i sestre. 

Bratska ljubav 

To što smo braća i sestre u Kristu daje nam određene odgovornosti. Trebamo voljeti jedni druge kao sami sebe, a naša duhovna obitelj treba imati posebno mjesto u nama. Kao što piše u Galaćanima 6, 10: „Dakle, toliko koliko raspolažemo vremenom, radimo za dobro svih, naročito za ono naših bliskih u vjeri.“ 

Pozvani smo na iskazivanje bratske ljubavi. (Ivan 13, 34; Rimljanima 12, 10; Hebrejima 13, 1) Pozvani smo na suosjećanje koje trebamo prikazivati jedni prema drugima, kao i na život u slozi. (1. Petrova 3, 8) Zajedno smo jedna, Crkva u svijetu, Kristova Nevjesta. 

Autorica: Gretje Commelin; Izvor: Biblword.net