Novi zavjet: O čemu govore knjige Novog zavjeta?

Novi zavjet sadrži ukupno 27 knjiga koje su napisali različiti autori u 1. stoljeću. O čemu govori svaka knjiga Novog zavjeta?

Biblija nije jedna knjiga. Radi se o kolekciji knjiga koje su pisane u različita vremena i od strane različitih pisaca. U nastavku slijedi vrlo sažet opis sadržaja svake od biblijskih knjiga koja se nalazi u Novome zavjetu; knjiga koje su napisane nakon rođenja Isusa Krista. 

Evanđelja: knjige koje opisuju život, učenja i djela Isusa Krista 

Evanđelja: knjige koje opisuju život, učenja i djela Isusa Krista 
Foto: Pixabay

Matejevo evanđelje: Evanđelje koje je napisao Matej opisuje Isusov zemaljski život, smrt i uskrsnuće, s time da je osobita pozornost stavljena na tome da je Isus Mesija i na ispunjenju mnogih starozavjetnih proročanstava

Markovo evanđelje: Ovo evanđelje prikazuje Isusov život na živ i dramatičan način. Marko Isusa opisuje posebice kao Božjeg Sina koji je patio i koji je ponudio samoga sebe kao žrtvu za naše grijehe. 

Lukino evanđelje: Lukina verzija naglasak stavlja na to da je Isus Spasitelj svih ljudi te da Isus donosi spasenje svim nacijama i svim skupinama ljudi. 

Ivanovo evanđelje: Apostol Ivan također piše o Isusu Kristu. Njegovo je evanđelje od sva četiri najviše teološki prožeto. Ivan u fokus stavlja činjenicu da je Isus vječni Božji Sin i da je Isus polu-otkrivenje Boga Oca. 

Djela apostolska – dodatna povijesna knjiga 

Djela apostolska
Foto: Pixabay

Djela apostolska: Djela apostolska je knjiga o djelovanju apostola i osnivanju kršćanske Crkve širom svijeta. 

Pavlove poslanice lokalnim crkvama 

Pavlove poslanice
Foto: Pixabay

Poslanica Rimljanima: Rasprava o kompleksnim, teološkim temama poput učenja o opravdanju, funkciji Božjeg Zakona, Božjeg plana s Izraelom i pouka o tome kako živjeti kao kršćanin. 

1. Korinćanima: Poslanica korintskoj crkvi zbog grešaka i problema s kojima se ta crkva susretala. Pavao je strogo prekorio crkvu zbog njihovih grešaka, ali ih je u ljubavi ohrabrio. 

2. Korinćanima: Još jedna poslanica crkvi u Korintu, u kojem Pavao brani svoj autoritet kao apostol Isusa Krista i potvrđuje svoje učenike po vjeri. 

Galaćanima: Poslanica crkvi iz provincije pod nazivom Galacija, koja je se odmaknula od Boga zbog lažnih učitelja. Pavao ovdje naglašava da smo spašeni samo po vjeri, a ne po ritualima ili poslušnosti Zakonu. 

Efežanima: Poslanica crkvi u Efezu sadrži mnoštvo tema. Dvije glavne odnose se na to da je Krist pomirio cjelokupno stvorenje s Bogom i samim sobom kao i na to da smo po Kristu svi jedno; ljudi iz svih nacija ujedinjeni u jednu Kristovu Crkvu. U svjetlu ove velike istine, ljudi bi trebali povjerovati u Isusa i živjeti živote u zahvalnosti prema Njegovoj slavi. 

Filipljanima: Poslanica ohrabrenja; Filipljani bi trebali živjeti kao građani nebeskog Kraljevstva, trebali bi služiti Bogu i jedni drugima u radosti, slijedeći najprije primjer Isusa Krista, ali isto tako i Pavlov primjer. 

Kološanima: Pavao ovdje objašnjava crkvi u Kolosu tko su oni u Kristu i kako bi trebali hodati u Kristu. 

1. Solunjanima: Pavao potiče Solunjane neka nastave hodati u vjeri, nadi i ljubavi i uči ih o Kristovom dolasku. 

2. Solunjanima: Pavao potiče Solunjane na ustrajnost sve do drugog Kristovog dolaska. 

Pavlove poslanice pojedinim crkvenim vođama 

Pavlove poslanice pojedinim crkvenim vođama 
Foto: Pexels

1. Timoteju: Pavao svom ”duhovnom sinu” Timoteju, jasnim učenjem i pobožnim primjerima, daje upute o tome kako voditi crkvu. 

2. Timoteju: Pavao potiče Timoteja neka nastavi propovijedati Božju Riječ, znajući da će njegov vlastiti život uskoro završiti. 

Titu: Pavao potiče Tita u njegovom zadatku vodstva crkve i služenja. 

Filemonu: Ovo je Pavlova zamolba upućena Filemonu, kako bi Filemon prihvatio odbjeglog roba kao brata u Kristu. 

Opće poslanice različitih apostola 

Opće poslanice
Foto: Pixabay

Hebrejima: Razrađena rasprava o Kristovom vrhovništvu. Krist je srž svih starozavjetnih zakona i rituala. S obzirom na to, kršćani trebaju prionuti uz Krista. 

Jakovljeva: Poslanica u kojoj se objašnjava da kršćani svoju vjeru trebaju potvrditi činjenjem dobrih djela. 

1. Petrova: Poslanica kršćanima koji su progonjeni, gdje Petar ohrabruje kršćane na ustrajnost prema istini i život u skladu s time. 

2. Petrova: Upozorenje o lažnim učiteljima i podsjetnik na istinito Evanđelje. 

1. Ivanova: Poziv na ustrajnost u istini i na život u poslušnosti i posvećenju prema Gospodinu. 

2. Ivanova: Kratka poslanica o hodanju u istini i ljubavi. 

3. Ivanova: Još kraća poslanica o kršćanskom zajedništvu. 

Judina: Poslanica koja ohrabruje vjernike na ustrajnost u vjeri i na otpor lažnim učiteljima

Otkrivenje 

Otkrivenje

Knjiga Otkrivenja sadrži kratke poslanice, no u njoj su uglavnom zabilježene Ivanove vizije o stvarima koje su bile, stvarima koje jesu i stvarima koje će tek doći. 

Autorica: Gretje Commelin; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!