Je li kršćanski Bog jedini pravi Bog?

Živimo u svijetu u kojem postoje mnoge religije, mnoge kulture i mnogi bogovi koji se štuju. Je li kršćanski Bog jedini pravi Bog?

Vjeruje se da se širom svijeta štuje više od 300 milijuna bogova. Međutim, pitanje je: čiji je bog jedini pravi Bog i postoji li više njih?

Ovako govori kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Jahve nad Vojskama: “Ja sam prvi i ja sam posljednji: osim mene Boga nema.” (Izaija 44, 6)

Nema ti ravna među bozima, Gospode, nema djela kakvo je tvoje. (Psalam 86, 8)

Iz gore spomenutih biblijskih stihova doznajemo da postoji samo jedan Bog i da među “bogovima” nema nikoga poput istinskog Boga.

Po čemu se kršćanski Bog razlikuje od lažnih bogova?

Biblija kaže da je jedini pravi Bog Stvoritelj cijelog svemira (Izaija 42, 5). Jedini pravi Bog postoji sam od sebe (Izlazak 3, 14) i nema drugog poput njega. Svaki drugi bog koji nije biblijski Bog je lažni bog kojeg su stvorili ili prevareni ljudi ili zli duhovi.

Prema Bibliji, kršćanski Bog se razlikuje od lažnih bogova zbog sljedećih istina.

1. Božje osobine razlikuju se od lažnih bogova 

Za razliku od bogova drugih religija, jedini pravi biblijski Bog ima svojstva zbog kojih se ističe od lažnih bogova. Između ostalog, Bog je vječan (Psalam 90, 2); Bog postoji sam od sebe (Izlazak 3, 14); Bog je svemoćan (Job 11, 7-11); Bog je sveprisutan (Psalam 139, 7); Bog je sveznajući (Izaija 40, 13-14); Bog se ne može promijeniti (Hebrejima 13, 8); Bog ne može lagati (Brojevi 23, 19); Bog je ljubav (1. Ivanova 4, 8); Bog je milostiv (Efežanima 2, 8-9); Bog je uzdržavatelj života (Ivan 1, 4).

2. Bog je trojstven

Biblija opisuje jedinog istinskog Boga kao 3 božanske osobe koje su jedno i dijele istu bit i prirodu u jednom Bogu. Otac, Sin i Duh Sveti troje su u jednom.

Odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina!” (Matej 3, 16-17)

“Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.” (Matej 28, 19)

3. Bog želi osobni odnos s čovječanstvom

Jedini pravi Bog traži osobni odnos s čovječanstvom. Bog je stvorio ljude na svoju sliku (Postanak 1, 27). Životinje nisu stvorene na Božju sliku, stoga samo ljudi imaju jedinstvenu sposobnost druženja s Bogom.

Jedini pravi Bog želi da ga ljudi blisko poznaju. Stoga se objavljuje kroz svoju Riječ, Bibliju, a objavio se i kroz Isusa Krista.

“Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš.” (Jeremija 33, 3)

“Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.” (Otkrivenje 3, 20)

4. Bog svojom milošću želi spasiti čovječanstvo

Ljudi koji štuju lažne bogove imaju tendenciju da vjeruju da je spasenje osobnim djelima ili zaslugama u ponašanju. Kroz štovanje lažnih bogova spasenje ovisi o nečijim osobnim djelima i o tome koliko je neka osoba bila “dobra” u svom životu.

Međutim, spasenje po jedinom pravom Bogu je po milosti kroz vjeru u Isusa Krista (Efežanima 2, 8-9). Samo je jedan put do neba – to je Isus Krist (Ivan 14, 6).

Spasenje je dar koji ne zaslužujemo. Međutim, zbog ljubavi jedinog pravog Boga, imamo vječni život kroz vjeru u Njegovog Sina, Isusa Krista (Ivan 3, 16).

5. Bog je postao čovjekom kako bi platio za grijehe čovječanstva

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. (Ivan 1, 14)

Ne postoji nijedan drugi bog kojem je stalo ili voli vlastito stvorenje dovoljno da ga spasi od vječne kazne. Ne postoji nijedan drugi bog koji spasenje nudi kao besplatan dar. Biblija nam govori da je jedini pravi Bog postao tijelom kako bi umro na križu za naše grijehe.

Kome želiš služiti?

Iako mnogi ljudi slijede mnoge bogove – pravi Bog je jedan. Otkrio se u Bibliji; otkrio se Svojim sljedbenicima i Isus Krist je točan prikaz onoga tko je Bog.

Štovanje lažnih bogova je idolopoklonstvo i u konačnici dovodi do vječne odvojenosti od Boga. Trebamo se samo klanjati i služiti jedinom pravom Bogu. Bilo koji drugi bogovi su lažni bogovi. Stoga čovječanstvo ima izbor. Bog ne prisiljava ljude da Ga štuju. Dao im je slobodnu volju da Ga odaberu. Međutim, pogrešan izbor ima posljedice. Odabir jedinog pravog Boga znači odabir vječnog života – odabir lažnih bogova znači vječnu patnju.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!