Ljudska tijela u paklu
Foto: Pixabay

Nekoliko biblijskih citata ukazuje na to da se ljudska tijela u paklu neće bitno razlikovati od tijela na zemlji te da će imati sva osjetila.

Ljudska tijela u paklu – biblijski citati 

Isusov opis bogataša i Lazara u Lukinom evanđelju 16, 19-31 prikazuje bogataša kao mrtvog, no u paklu u kojem „pati“ zbog „plamena“. Ovaj čovjek vidi Abrahama i Lazara kroz nepremostiv jaz, on može govoriti s njima i zatražiti ih pomoć. Taj čovjek također ima „jezik“.

Lazar i Abraham, za koje se pretpostavlja da su u raju, također imaju neku vrstu tijela jer Krist ih opisuje da imaju prst (Luka 16, 24). Osim toga, Abraham je progovorio.

Neki teolozi smatraju da se ovaj događaj dogodio prije Isusovog uskrsnuća te zaključuju da bogataš postoji u paklu u kakvom međustanju s nekom vrstom tijela i duše.

U Lukinom evanđelju 9, 28-35 čitamo da su se tijekom Isusove preobrazbe pojavili Mojsije i Ilija. Oni su davno preminuli, a pred Isusom su se pojavili s ljudskim naličjem onako kako su izgledali, a ne kao duhovi. „I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija.

Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj.“ (stihovi 30-32). Ovo se također dogodilo prije Isusovog uskrsnuća.

Kako tijela mogu vječno gorjeti u paklu?

U Matejevom evanđelju 10, 28 pronalazimo još jedan citat o tome da ljudi u paklu imaju tijelo: „Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.“ Jedno je od obilježja pakla to da ljudi prolaze neprestano raspadanje, a ne konačnu smrt (opisano u Otkrivenju 20, 14 i 21, 8 kao druga smrt).

Ljudima je teško razumjeti kako vječna tijela mogu neprestano gorjeti u paklu? Zar vatra ne guta i uništava meso? Teolozi tvrde da će proslavljena tijela biti slična, no drukčija od onih koja imamo na zemlji. Naposljetku, uskrsnuta će tijela vječno trajati, dok zemaljska tijela stare i propadaju.

U paklu će biti ljudi s tijelima koja će patiti, ali koja također vječno traju. Na sreću, Bog je milosrdan i pun ljubavi te je ponudio izlaz iz vječne patnje. „A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim.“ (Poslanica Rimljanima 5, 8-10). Potrebno je samo prihvatiti Božju ponudu spasenja kroz Krista.

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: