Zašto su Mojsije i Ilija bili s Isusom na Gori preobraženja?

Jeste li se ikada pitali zašto su Mojsije i Ilija bili s Isusom na Gori preobraženja? Zašto nije bio David, Abraham ili netko treći?

Zakon i proroci

Ako je netko u Bibliji bio koga se moglo povezati sa Zakonom Božjim, to je bio Mojsije. Mojsije i Zakon se često spominju u Starome i Novome Zavjetu. Čak i za vrijeme Isusove zemaljske službe, Mojsije i Zakon su često puta spominjani.

Apostol Ivan piše: „Zakon je bio dan po Mojsiju; milosrđe i isitna došli su po Isusu Kristu“. (Ivan 1, 17) Gospodin kaže: „On vam je govorio dok sam još bio s vama, kako bi se sve što je napisano o meni u Mojsijevim Zakonima i Prorocima imalo ispuniti“. (Luka 24, 44) Tako se i zbilo. Zapravo su svi Zakoni i proroci ukazivali na Isusa. Filip je rekao Natanijelu: „Pronašli smo Onoga o kojemu su pisali Zakoni i proroci, Isusa iz Nazareta, sina Josipovog“. (Ivan 1, 45)

Za Isusa je prorokovano još u Postanku da će se vratiti, odmah nakon pada, ali u Ponovljenom zakonu 18 Mojsije je napisao: „Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jahve, Bog tvoj: njega slušajte“! (Ponovljeni zakon 18, 15) Isto tako: „A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi“. (Ponovljeni zakon 18, 18-19)

Naravno, mnogi su ga poslušali (Isusa Krista), ali mnogi drugi nisu. (Ivan 6, 66) Bog će tražiti račun jednoga dana od svih onih koji su odbacili Krista. (Otkrivenje 20, 12-15)

Zakon

Nema sumnje da se Mojsija povezuje sa Zakonom, iako se zapravo radi o Božjem Zakonu. Mojsije se nije vratio sa planine sa svojim vlastitim zakonom, već sa Božjim. Možda je razlog zbog kojeg su mislili da je to Mojsijev zakon bio taj što je Mojsije već bio toliko umiješan u zapise Staroga zavjeta ili zbog toga što je Mojsije osobno dobio od Boga taj Zakon, oni su ga povezali s Božjim Zakonom.

VIDI OVO: Je li Ilija bio uznesen na nebo?

Bez obzira, najbolji sažetak Zakona i proroka dolazi od Isusa. U neuspjelom pokušaju da ispita ili uhvati u zamku Isusa, „pismoznanac Ga upita pitanje kako bi ga uhvatio u zamku: „Učitelju, koja je najveća zapovijed Zakona“? (Matej 22, 35-36) Isus odgovori: „Voli svoga Gospodina svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim. To je najveća od svih zapovjedi“. (Matej 22, 37-38) Stoga, naša prva zapovjed je vezana uz Boga.

No nakon toga, Isus je rekao: „Druga zapovijed je ova: voli bližnjeg svoga kao samoga sebe“. (Matej 22, 39) Mi najprije moramo voljeti Boga i nakon toga svoje bližnje. Jer „na ovim dvijema zapovjedima se temelje svi Zakoni i Proroci“. (Matej 22, 40) Božji Zakoni ukazuju na ljubav prema Bogu i čovjeku, kao što su proroci ukazivali na Isusa Krista.

Proroci

Ako ste ikada pročitali završetak Izaije 52 i cijelo 53. poglavlje, zasigurno ste razumjeli da je sve to pisano o Gospodinu, Isusu Kristu, sluzi koji pati. Izaija i drugi proroci pisali su o Isusu, ali čak je i Zakon ukazivao na raspeće Krista na križu kako na sustav žrtve. Tko bi to drugi mogao učiniti osim Krista, jer je rečeno da je „Gospodin podnio kaznu za zlodjela sviju nas“? (Izaija 53, 6b) Ovdje Izaija nije pisao o proroku ili kralju, već o Kristu. Izaija je pisao kako je namjera bila da se „Njegova duša ponudi kao plaća za krivnju“. (Izaija 53, 10b)

Postoje stotine proročanstava o Isusu Kristu, u kojima se često Mojsije spominje kao ”Pravednik”. Kralj David je prorekao koje će zapanjujuće riječi Isus izreći na križu napisavši: „Moj Bože, moj Bože, zašto si me napustio“? (Psalam 22, 1)  To je bilo pisano tisuću godina prije nego što je Isus bio rođen u tijelu. (Ivan 1) Druga proroštva o Isusu uključuju Psalme 16, 21, 23, 118, Jeremiju 31, 31, Izaiju 61 i mnoga druga. Zato je na Gori preobraženja bio Ilija. On je predstavljao sve proroke koji su pisali o njemu. Naravno, Mojsije je bio ondje jer je on predstavljao Božji Zakon, ali Isus je preuzeo Zakon i savršeno ga ispunio, kao što su Proroci i prorekli te je donio Božje milosrđe, koje je odvojeno od Zakona.

VIDI OVO: Mislite da vas Isus ne voli? OVO će vas preobraziti!

Preobraženje

Cijeli sažetak Zakona i Proroka dao je sam Isus. On je rekao da mi iznad svega trebamo voljeti Boga i da trebamo voljeti svoje bližnje kao same sebe, a iz usporedbe o milosrdnom Samarijancu znamo da je naš bližnji svatko tko je u potrebi, stoga zašto je Isus doveo Iliju i Mojsija na Gori preobraženja? Jer je Isus savršeno ispunio drevna proroštva i ispunio je Zakon kako niti jedan čovjek prije Njega nije učinio. Isus je možda želio da Petar, Ivan i Jakov znaju kako se Božje kraljevstvo neće sastojati od političke moći (Matej 17, 4), već da će On doći vladati svijetom u pravednosti kao Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.

Isus je želio da oni znaju kako je služba Ivana Krstitelja bila ispunjenje pisama koja su rekla kako „mora doći prvi Ilija“. (Matej 17, 10) Isus im je jasno rekao da „je Ilija već došao i da ga oni nisu prepoznali, već da su mu učinili ono što su željeli. Stoga će i Sin Čovječji pretrpjeti od njihovih ruku“. (Matej 17, 12) Ovdje je govorio o Ivanu Krstitelju, kojem je odrubljena glava i na sličan način će i „Sin Čovječji zasigurno propatiti“ od istih ruku koje su oduzele Ivanov život.

Zaključak

Pronalazim vrlo zanimljivim to što su Petar, Ivan i Jakov već znali tko su Mojsije i Ilija. Izgleda kako su oni znali njih dvojicu, iako ih nikada ranije nisu vidjeli, niti ih je tko upoznao s njima. Bilo bi zanimljivo čuti o čemu su Isus, Mojsije i Ilija razgovarali na Gori preobraženja.

Nema indikacija da su učenici čuli bilo što o tomu, no vidjeli su djelić slave Božjeg Sina i proslavljeno stanje onih koji umru u vjeri. Sjećam se kako je Isus rekao da iako osoba umre, ako vjeruje u Njega, ona će ponovno živjeti. (Ivan 11, 25-26) Više nego jednom, Isus je podsjećao da je Bog Bog živih, a ne mrtvih. (Matej 22, 32; Marko 12, 27; Luka 20, 38) Stoga, iako su Mojsije i Ilija umrli tisuće godina ranije, oni su još uvijek bili živi u Božjoj prisutnosti.

Tko god povjeruje u Krista ponovno će živjeti, a ako su već živi, bit će pridruženi Gospodinu kada se On vrati. Tada možemo upitati Isusa, Mojsija i Iliju o čemu su razgovarali.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswantstoknow.com