Što znači ”imati Boga”, ili što je Bog?

Odgovor: Bog je ono od čega se čovjek nada svakom dobru i čemu se utječe u svim nevoljama. ”Imati Boga”, dakle, nije ništa drugo već se u Njega iz srca pouzdati i vjerovati.

Kao što sam često kazao: jedino pouzdanje i vjera srca čine oboje – i Boga i idola. Ako su vjera i pouzdanje ispravni, onda imaš pravog Boga; i obrnuto: gdje je pouzdanje krivo i neispravno, tamo nema pravoga Boga. Jer ovo dvoje pripada zajedno: Bog i vjera. Na što osloniš svoje srce, to ti je Bog.

Smisao ove zapovijedi je da je potrebna ispravna vjera i ispravno pouzdanje srca koji su usmjereni na jedinoga pravoga Boga i na Njega se oslanjaju. Ona hoće ovo kazati: dozvoli meni jedinome da budem tvog Bog i ne traži drugoga. To znači: dobrima koja ti nedostaju opskrbi se kod mene i traži ih kod mene, i kada si u nesreći ili potrebi prikloni se meni i drži se mene. Ja ću ti dati svoga dovoljno i izbavit ću te iz svake nevolje, samo ne dozvoli da ti se srce oslanja na nekog drugog i na njemu počiva.

… Kao da (Bog) hoće kazati: što si prije tražio kod svetaca, ili se pouzdao u mamona ili što drugo, time svime se opskrbi kod mene i drži me za onoga koji ti može pomoći i obasipati te obilato svim dobrima.

Vidiš, to znači ispravno častiti Bogu i služiti Mu…

Idolopoklonstvo se ne sastoji samo u tome da si čovjek pravi slike i obožava ih. Ono je nadasve u srcu… koje traži pomoć i utjehu kod stvorenja, kod svetaca ili đavola, a ne mari za Boga – ne snabdjeva se dobrima kod Njega niti vjeruje da dobra koja posjeduje dolaze od Boga…

Jer iako nam dobra u velikoj mjeri dolaze od ljudi, ipak sve što primamo po Božjoj zapovijedi i naredbi od Boga primamo. Jer našim roditeljima i vlastima (i svakome od nas u odnosu na bližnje) Bog je zapovijedio da nam čine različita dobra, tako da ih ne primamo od njih, već od Boga. Jer stvorenja su samo ruke, kanali i sredstva kroz koja Bog sve daje, kao što majci daje dojke i mlijeko da ih pruži svome djetetu…

Neka stoga stvatko pazi da ovu zapovijed visoko cijeni i poštuje i da je ne zanemari. Pitaj i istražuj svoje srce i pronaći ćeš oslanja li se samo na Boga ili ne.

Autor: Martin Luther