demoni depresija
Foto: Stocksnap.io

Poznato je da neke demonske sile mogu izazvati fizičku manifestaciju bolesti. Mogu li onda demoni uzrokovati i depresiju?

Biblija ne spominje nijednog “demona depresije”, niti konkretno iznosi da demoni mogu izazvati depresiju. Međutim, mislim kako je razumno reći da demonska aktivnost može voditi u depresiju kada takva vrsta aktivnosti potkopava biblijsko ponašanje.

Biblija bilježi da opsjednutost demonima može rezultirati mentalnom nestabilnošću pojedinca. Bivšeg kralja Šaula mentalno je poremetio zli duh ili demon.

Sutradan zao duh Božji napade Šaula, tako da je bjesnio po kući. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana, a Šaul je u ruci imao koplje. (1. Samuelova 18, 10)

Mogu li demoni uzrokovati depresiju?

U 1. Samuelovoj 15, 26 rečeno nam je da je kralj Šaul prestao biti kralj Izraela nakon što nije poslušao Boga. Ubrzo nakon toga, Duh Božji je odstupio od Šaula (1. Samuelova 16, 14). U tom trenutku Šaul nije bio pomazan od Boga. Ovo je ozbiljno upozorenje svakome tko želi služiti Bogu na svoj način: Bog zahtijeva da služimo kako On želi – želi našu poslušnost. Ako to ne učinimo, Bog će na kraju iskoristiti nekog drugog.

Kada dođemo do 1. Samuelove 18, 10, otkrivamo da Bog dopušta zlom duhu da kontrolira Šaula. Zli duh je mogao govoriti kroz njega. Šaul je postao psihički nestabilan.

I kad god bi Božji duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega. (1. Samuelova 16, 23)

U Bibliji na nekoliko mjesta možemo pročitati da neke demonske sile mogu izazvati fizičku manifestaciju bolesti. Pa zašto ne bi takvi demonski utjecaju donijeli i emocionalnu bolest?

1. Sljepoća, Matej 12, 22: “Tada mu donesoše opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda.”

2. Napad, Luka 9, 42: “I dok je prilazio, obori ga zloduh i potrese. A Isus zaprijeti nečistom duhu te izliječi dječaka i preda ga njegovu ocu.”

3. Ludilo, Matej 17, 15-18: “Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti. Isus odgovori: O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama? Dokle li vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo! I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.”

4. Nijemost, Luka 11,14: “I istjerivaše đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo.”

S obzirom da nam Pismo otkriva demonsku aktivnost koja može imati fizičku manifestaciju u ljudima, bilo bi logično reći da oni također mogu izazvati emocionalne i mentalne manifestacije. Ipak, bitno je reći nešto: vjernici ne mogu biti opsjednuti demonima. Stihovi iznad govore o nevjernicima.

Opsjednutost demonima nije moguća za vjernika
Foto: Pexels

Opsjednutost demonima nije moguća za vjernika

Mentalna nestabilnost može biti uzrokovana različitim stvarima. Međutim, opsjednutost demonima nije moguća za vjernika, jer je Sveti Duh u njemu moćniji od svakog zlog duha.

Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. (1. Ivanova 4, 4)

Zli duh nije došao na Šaula sve dok Duh Sveti nije otišao. Svaki kršćanin treba zapamtiti da Duh Sveti prebiva u nama jer smo djeca Božja. Mentalna nestabilnost nas ne može i neće odvojiti od našeg Bog

“Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!” (Filipljanima 4,6-8)

PROČITAJTE JOŠ: