Molimo li za obraćenje naše djece?
Foto: Pixabay

Molimo li za obraćenje naše djece? Koliko smo sretni ako su spašena i vidimo li u njihovom spasenju svoje uslišane molitve!

Iskrene duše cijene onu milost koju su primile kao odgovor na svoje molitve jer u njoj vide naročitu Božju ljubav. Penina je imala mnogo djece, ali sve ih je rodila uobičajeno i bez molitve.

Ani je njeno jedino, Bogom darovano dijete, bilo mnogo draže jer je bilo plod revne molitve. Kako je Samsonu bila slatka voda koju je našao kao ”izvor onoga koji moli!” Čaša kvasije čini sve vode gorkim, ali čaša molitve zaslađuje svaki njen gutljaj.

Molimo li za obraćenje naše djece? Koliko smo sretni ako su spašena i vidimo li u njihovom spasenju svoje uslišane molitve! Divno je radovati se djeci kao plodu naših molitava, a ne kao plodu našega tijela.

VIDI OVO: Molitva za djecu: 7 stvari za koje roditelji trebaju moliti

Jesmo li tražili od Gospodina neke posebne duhovne darove? Dobit ćemo ih u odjeći Božje vjernosti i istine i zato će nam biti dvostruko draži. Molimo li za napredak djela Gospodnjeg?

Kako je veliki uspjeh koji doleti na krilima molitve! Uvijek je najbolje da blagoslovi dolaze u naš dom legalnim putem — kroz vrata molitve. To su pravi blagoslovi. Ako molitve i nisu odmah uslišane, blagoslovi će biti bogatiji dođu li kasnije.

Mariji je bio njen dječak Isus mnogo draži kada ga je pronašla u hramu nakon što ga je zabrinuto tražila. Ono što dobijemo kroz molitvu trebamo posvetiti Bogu kao što je Ana darovala Samuela.

Dar je došao s neba, neka se nebu vrati. Reći ćemo: ”(…) a mi ti dajemo samo ono što smo dobili iz Tvoje ruke”. Čitatelju, je li molitva tvoja radost ili muka?

Autor: Charles Spurgeon