Molitva za djecu treba biti ustrajna i svakodnevna. Naša djeca trebaju naše molitve. Kako roditelji trebaju moliti za djecu? Što treba biti sadržaj tih molitvi?

Prije nekoliko godina moj dobar prijatelj podijelio je sa mnom sedam biblijskih stihova po kojima su on i njegova žena molili za svoje dvije kćeri od trenutka kad su bile djeca. Djevojke su sada narasle. Lijepo je vidjeti kako je Bog odgovorio na određene molitve vjerom ispunjenih roditelja u životima ovih mladih, pobožnih žena.

Ali, naravno, molitve nisu magične same po sebi. Nije stvar samo reći prave stvari po kojima će naša djeca biti blagoslovljena uspjehom.

Neki roditelji usrdno mole i njihova djeca su postali nadareni vođe, znanstvenici, glazbenici ili sportaši. Drugi usrdno mole, a njihova djeca su razvila invalidnost, bolesti ili lutaju kroz pustinju izgubljeni bez Boga, ili se bore više od drugih društveno i akademski. Istina je da Bog odgovara na molitve roditelja za određene svrhe.

Biblija daje zanimljiviji primjer gdje je Isus rekao slijepcu: “Što hoćeš da ti učinim?” (Marko 10,51), u kojem vidimo kako želi da budemo specifični u našim zahtjevima.

Kako treba izgledati molitva roditelja za djecu? Kako roditelji trebaju moliti za djecu? Autor John Bloom donosi sedam specifičnih stvari za koje se trebamo moliti kada su u pitanju naša djeca:

1. Roditelji trebaju moliti da Isus pozive njihovu djecu te da ih ništa ne omete u njihovom dolasku Njemu.

Najveća molitva roditelja za djecu treba biti da upoznaju Isusa kao svog Spasitelja i Gospodina.

”Tada mu neki donesu dječicu da na njih stavi ruke i da se pomoli. Kako ih učenici počnu riječima zaustavljati, Isus im reče: ”Pustite dječicu i nemojte im priječiti da dođu k meni, jer takvima pripada kraljestvo nebesko.” I ode odanle pošto na njih stavi ruke.” (Matej 19,13-15)

2. Da s vjerom odgovore na Isusov poziv.

Djeca s vjerom trebaju odgovoriti na Isusov poziv!

”Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju.” (2. Petrova 3,9)

VIDI OVO: 10 načina na koje majke mogu moliti za svoju djecu

3. Za posvećenje djece

Roditelji trebaju moliti za djecu da iskuse posvećenje kroz djelo Duha Svetoga, te da imaju neprestanu želju da ispune najveće zapovijedi.

”On mu odgovori: ‘Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom! To je najveća i prva zapovijed. Druga je toj jednaka: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!’ O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci.” (Matej 22,37-39).

4. Da ne stupe nezrelo u intimne odnose, osobito u brak.

Trebamo moliti za predbračnu čistoću naše djece.

”Ne budite s nevjernicima pod jednim te istim jarmom; Što ima pravednost s bezakonjem? Što li je zajedničko svjetlu i tmini?” (2. Korinćanima 6,14)

5. Da njihove misli budu čiste.

”Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli! (Filipljanima 4,8)

6. Da će im srca biti pokrenuta na davanje za velikodušno Božje djelo.

”I Tako Izraelci – svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši – donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.” (Izlazak 35,29)

7. Da će kad bude vrijeme KRENUTI!

”Tada im se približi Isus te im reče: ”Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učinite ih da vrše sve što vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.” (Matej 28,18-20)

Dnevna molitva za vašu djecu

Kako roditelji mogu moliti za djecu?

Donosimo i prekrasnu molitvu koju roditelji mogu moliti svaki dan za svoju djecu.

Dragi Bože,

Još je jedan dan pred nama i još jednom, želim predati svoju djecu, koji jako volim, u Tvoje ruke. Jer znam da je to najbolje mjesto gdje mogu biti. Hvala Ti za sve što imaš isplanirano za njih, za ovan dan, za cijelo ovo razdoblje naših života.

Molim Te za mudrost i upravljanje u cijelom njihovom danu, da im daš razumijevanje koje nadilazi njihove godine. Molim Te da ih podsjetiš koliko ih voliš. Molim se da nađu sigurnost i povjerenje u Tebe, znajući da Ti mogu potpuno vjerovati.

ZAŠTO NE TREBATE prestati moliti za svoju djecu?

Molim da nad njih siđe Tvoj mir. Molim da njihov dan ispuni radost i sreća. Molim da im daš snagu i hrabrost za izazove koji su pred njima, uz odvažnost i smirenost koja može doći samo od Tvog Duha.

Molim te da ih naučiš koji su Tvoji načini, da im pomogneš da poštuju druge, da idu Tvojim putem, da imaju želju naučiti Tvoju riječ. Daj im duha suosjećanja i želju da gledaju iznad vanjskog izgleda i dublje u nečije srce.

Molim da otkriješ sve što je loše, da ih obnoviš i da im oprostiš ako što loše učine. Molim Te da ih zaštitiš od osjećaja osude i sama, te da ih obaviješ Svojom nadom i milošću. Molim Te da ih okružiš prijateljima i vođama koji će ih dovoditi bliže Tebi. Amen.

Molite za ostale potrebe možete pročitati na ovom linku