Molitva da budemo sličniji Isusu

Od trenutka kada se nanovo rodimo, Duh Sveti nas oblikuje u Kristov lik. Ova molitva nam može pomoći da budemo sličniji Isusu!

Dok kao vjernici nastojimo postati sličniji Isusu, našem uzoru, na putu nailazimo na neravnine i prepreke. Imajte na umu da utrka nije za brze, već za one koji izdrže do kraja!

To nije lagana bitka, jer je odrastanje u Kristu uski put opterećen svjetovnim smetnjama i podmuklim idolopoklonstvom koje se suprotstavlja Božjem djelu u nama. To je bitka koja se odvija na duhovnom području i bez Duha Božjega se gubi.

Bez umiranja sebi, oblikovanje Kristovog lika ne može biti očito u nama. Pavao je prepoznao da su Božja djeca osjetljiva na obmanjivanje tame bez potpune vjere i povjerenja u Onoga koji nas je stvorio i koji nas najbolje poznaje. Stoga u svom pismu “svetoj i vjernoj braći” u gradu Kolosi upućuje snažne riječi:

“Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome: da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj; osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost; s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.” (Kološanima 1, 9-12)

Postati poput Krista dug je, polagan proces rasta. Duhovna zrelost nije ni trenutna ni automatska; to je postupan razvoj koji će trajati do kraja života. Ali čak i tada neće biti dovršen ovdje na zemlji. Bit će završen tek kada dođete u nebo ili kada se Isus vrati.

Molitva da budemo sličniji Isusu

Nebeski Oče, hvala Ti što si me pozvao iz Kraljevstva tame u Kraljevstvo svjetla i života preko Gospodina Isusa Krista. Molim Te, pomozi mi da predstavljam Tvoga Sina na način koji Ti donosi slavu i čast.

Pomozi da savršenije odražavam Isusov život drugima. Neka ljudi osjete Tvoju ljubav i mir u mome životu. Oče, oblikuj me, jer želim imati istinske vrline poput Isusa: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.

Pomozi da budem jak da se oduprem i izbjegnem sva zla iskušenja. U svom tijelu ne mogu ispuniti nijednu od ovih stvari, zato Te molim da me ispuniš Duhom Svetim. Neka mi On ukazuje na stvari koje nisu dobre u mome životu i neka me uvodi u istinu Tvoje Riječi. Poput Gospodina, želim ljubiti Tebe i svoje bližnje, činiti dobro svima, a mrziti zlo. Pomozi da ustrajem u tome.

Želim biti sol i svjetlost u svakoj situaciji s kojom se suočim. Daruj mi pobjedu nad svakim zlom koje se nađe na životnom putu. U Isusovo ime, amen!