7 snažnih molitvi kada vam treba vodstvo i usmjerenje

Molitva je razgovor s našim Nebeskim Ocem. Ovih 7 molitvi pomoći će vam kada vam treba Božje vodstvo i usmjerenje.

To je prilika da postanemo jedno sa Stvoriteljem svega svijeta. Molitva nam pomaže da nađemo snagu za današnji dan i nadu za budućnost.

Trebamo aktivno moliti i vjerovati u mogućnost promjene svojih okolnosti. Vaš vjerski život izravno je povezan s kvalitetom vašeg molitvenog života.

Molitva ima moć promijeniti ne samo ljude i stvari oko vas. Molitva ujedno ima moć zaštititi vas od nesreće, uključujući neprijatelja i njegove zle namjere.

Naš je svijet ispunjen situacijama i događajima koji mogu uzrokovati tjeskobu i strah. Vrlo je lako početi živjeti u strahu i predati se. Od neopisive je važnosti da vjerujemo u Boga koji nas može zaštiti u svim okolnostima.

Vjerujemo da će vam svaka molitva u nastavku biti na blagoslov kada vam treba Božje vodstvo i usmjerenje.

1. Predajte svoje brige Njemu

Isus je rekao: „Ja sam trs“. U evanđelju po Ivanu (10,1-18) govori o tome kako ovce poznaju pastira, a pastir poznaje ovce i brine se za njih. Mi to možda ne razumijemo, ali možemo na to gledati kao kada roditelj brine za svoje dijete ili vi brinete za prijatelja do kojeg vam je stalo. U svom vremenu molitve zahvalite Bogu zato što brine za vas i štiti vas. Ako ste i vi spremni baciti svoje briga na Njega, izrecite ovu molitvu:

Nebeski Oče, želim ti se ispričati. Ponekad zaboravim da Ti predam svoje brige te provedem više vremena i napora u brizi nego u usredotočavanju na mir koji dolazi od počivanja u Kristu. Pomozi mi da proširim svoje razumijevanje kroz Tvoju Riječ i da shvatim da me briga lišava svakog mira i radosti u Gospodinu te da je ona ukorijenjena u zlu nevjere. Kad god sam izgubljena, molim Te da mi daš da bolje razumijem da si Ti jedini koji nevažne brige može zamijeniti uzvišenom mudrošću. Amen.

2. Za osobnu zaštitu

Ako se ne predamo Božjoj zaštiti, ostavljamo se ranjivima pred Sotonom. Moramo biti ustrajni u čitanju Božje Riječi te Ga trebamo moliti da nas štiti. Ako vam je danas potrebna osobna zaštita izrecite ovu molitvu:

Nebeski Oče, dolazim Ti danas i klanjam se u svom srcu te molim za zaštitu od Zloga. Gospodine, svakog nas trenutka napadaju raznim slikama na televiziji, na internetu u knjigama i novinama te nas grijeh može lako raniti. Ovij nas Svojom snagom i moći. Neka svatko tko se Tebi utječe pjeva u radosti. Zaštiti nas, da oni koji vole Tvoje ime mogu uživati u Tebi. Jer Ti blagoslivljaš pravednika. O Gospodine, dobrotom ga svojom kao štitom zaklanjaš (Psalam 5, 11-13).

PROČITAJTE: Molitva zaštite: 5 molitvi za zaštitu tijekom oluja života

3. Usmjeri me

Kada ste tjeskobni ili zabrinuti i treba vam snaga, zapamtite da je Bog najveći Iscjelitelj i da vas može voditi na bezbroj različitih načina. Ako su vaše srce i vaš život usmjereni na Boga, Njegovu Riječ i Njegovog Duha tada možete biti sigurni da će vam pokazati put. Bog nam pokazuje put i usmjerava nas kroz Bibliju. „Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje“ (Ivan 3,5). Ako ste spremni vjerovati u Božju sposobnost da usmjeri vaš život, molite ovu molitvu na glas ili u sebi:

Nebeski Oče, kako danas ustajem molim da Tvoja snaga upravlja sa mnom, da me Tvoja moć drži uspravnom, te da me Tvoja mudrost usmjerava. Neka me Tvoje oko prati, Tvoja ruka štiti i Tvoj štit brani. Amen.

4. Zaštiti me od neprijatelja

Istina je. Imate neprijatelja koji želi napasti vaše želje, vaše misli pa čak i način na koji vidite sami sebe i kako prema sebi postupate. Od izričite je važnosti da uvijek budete na oprezu kada je riječ o sotoninim planovima. Ako trebate zaštitu od neprijatelja, ovako molite:

Nebeski Oče, Ti nam daješ život. Ti u svojim rukama držiš svu moć. Samo u Tebi je dobro. Ti iscjeljuješ narode. U Tebi je sloboda od brige i sloboda od boli. Danas te molim da mi oprostiš sve moje prijestupe, grijehe i sve drugo što me može udaljiti od Tebe. U Tvom Duhu, Tvoj dar iscjeljenja je živ. U Tebi Gospodine, ja imam puno povjerenje. Zaštiti me od neprijatelja da danas izaberem život, a ne smrt. U ovo vrijeme kada su promjena i zacjeljenje prijeko potrebni, molim te da se ponovno rodim u Tebi. Amen.

5. Za osobnu snagu

Naš je Bog u povijesti neprestano poražavao grijeh, Sotonu, pakao i smrt. To je činio kroz Evanđelje Isusa Krista. Bog ima moć osnažiti vaš um, tijelo i duh ako Mu dopustite da djeluje u vašem životu. Ako ste spremni dopustiti da vas Bog preobrazi iznutra, molite ovu molitvu:

Nebeski Oče, molim Te da danas osnažiš moj um, tijelo i duh. Kada sam umorna, neka se odmorim. Kada sam iscrpljena, neka se obnovim. Kada sam slomljena, neka zacijelim. Kada se bojim, neka se uzdam u vjeru. Molim te da mi daš da danas hodam smjelo u saznanju da je Svemogući Bog sa mnom. Amen.

PROČITAJTE: Molitva za snagu: Jake molitve koje trebate moliti

6. Predajem sve

Bog nas poziva da Mu se u potpunosti predamo. Ako vam treba snaga i želite napraviti promjenu u svom životu na način koji vam prije nije bio poznat, tada Bog zahtjeva da dopustite Gospodinu da postane vladar vašeg života. To možemo postići jedino ako Mu se predamo. Ako ste spremni u potpunosti predati svoj život Bogu, pomolite se ovako:

Nebeski Oče, predajem Ti svaki kutak moga uma, volje i osjećaja. Odabirem živjeti u Tvojoj dobroti i vjernosti kako bi sjeme dobra koje si posijao u mom životu proklijalo. Drži me blizu Sebe i usmjeri moje korake putem dobra koji Si pripremio za mene. U Isusovo ime. Amen.

7. Hvala Ti za zaštitu i usmjerenje

Kada vam je potrebna snaga, jedna od najboljih stvari koje možete učiniti jest zazvati Boga da vas zaštiti i usmjeri. On će vas usmjeriti na put dobra. Ako ste spremi za Njegovo vodstvo i zaštitu, molite ovako:

Nebeski Oče, danas dolazim pred Tebe s hvalama. Hvala Ti što si me štitio. Hvala Ti za vodstvo i usmjerenje. Hvala Ti što si me podignuo kada sam bila na dnu. Ti si izvrstan Bog te zbog Tebe ja odabirem hodati i živjeti u Tebi. Molim u Tvoje ime. Amen.

Bog želi da se oslobodimo straha i da živimo ispunjenim životom. Ivan (10,10) nas podsjeća: „Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju“. Kada vas obuzme briga, upotrijebite ove molitve za zaštitu i sigurnost te kako biste zapamtili tko je Bog i kakvu nam je zaštitu obećao.

Izvor: Theprayingwoman.com; Prijevod: Ida U.

NAJNOVIJE!