Kako nadvladati tijelo i grešne želje?

Dokle god smo na ovoj zemlji, imat ćemo kušnje s kojima ćemo se boriti. Kako nadvladati tijelo i pobijediti grešne želje?

Ponekad Biblija govori o „tijelu“ na neutralan način. „Sve tijelo“ može značiti čitavo čovječanstvo. Bog je stvorio čovjeka, i stvorio ga je s tijelom. Sve što je Bog stvorio je dobro. Stoga je naše tijelo dar Božji.

No, čovjek nije ostao vjeran Bogu. Nije poslušao Boga i postao je grešnik. Zbog toga, „tijelo“ ima drugo značenje. Ono također može značiti čovjekovu pobunu protiv Boga. Rimljanima 8,8 kaže: „Oni pak koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu.“ A Galaćanima 5,13: „Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima.“

Ponašanje u tijelu

Kako se ponašamo „u tijelu“? U Kološanima 3,5-8, Pavao nam govori kako izgleda: „bludnost, nečistoća, strast, zla požuda i lakomstvo, to jest idolopoklonstvo… gnjev, srdžba, zloća, hula, prostota iz usta.“

PROČITAJTE: Zašto je nečistoća (blud) jedan od najodvratnijih grijeha?

Kada na taj način razumijemo „tijelo“, odmah postaje jasno da moramo nadvladati tijelo. Kako da to učinimo? Tijelo nije nešto što mi imamo. To je ono tko smo bez Boga. Ne možemo samo pokušati biti bolji. Potrebna nam je kompletna obnova. Pavao tvrdi da moramo „odjenuti novoga čovjeka, koji se obnavlja za spoznaju prema slici Onoga koji ga stvori“ (Kološanima 3,10).

Vjera u Krista

Kako to učiniti? Prije svega, moramo položiti našu vjeru u Krista. Kada vjerujemo da je umro za naše grijehe na križu i uskrsnuo za naše opravdanje, primamo novi život u Kristu. Više nismo samo „tijelo“, već smo postali novi čovjek. Budući da Duh Božji prebiva u nama, više ne trebamo slušati tijelo, već možemo živjeti po Božjoj volji.

Međutim, sva Božja djeca mogu potvrditi da čak i nakon što upoznamo Krista, još uvijek se borimo protiv grijeha. Dakle, drugi korak je to prepoznati. Upravo smo vidjeli da se novi čovjek obnavlja. Drugim riječima, to je proces. Još nismo gotov proizvod. Dokle god smo na ovoj zemlji, mi smo u tom procesu nadvladavanja tijela i življenja da častimo Boga, kako bismo sve više i više odražavali Kristovu sliku u našem životu.

Vjera u Krista
Foto: Pexels

Nadvladavanje tijela: Kako pobijediti grešne želje?

U ovom istom poglavlju, Kološanima 3, Pavao nas uči kako nadvladati tijelo. Treći korak u nadvladavanju tijela jest primjena Pavlovih savjeta. Neke točke iz njegova učenja su sljedeće:

„Za onim gore težite, ne za onim što je na zemlji“ (Kološanima 3,2). Kad vidimo ljepotu i vrijednost Gospodina Isusa, kad shvatimo kako je veliko spasenje koje nam je donio, više ćemo ga štovati i manje griješiti.

„Umrtvite dakle svoje udove koji su na zemlji“ (Kološanima 3,5). Pavao je realan: naše grešne želje neće samo nestati. Moramo ih usmrtiti. Moramo im se svakodnevno aktivno odupirati.

„Kao što je i Krist vama oprostio, tako oprostite i vi“ (Kološanima 3,13). Kada nam netko nanese nepravdu, želimo se osvetiti. Ali to nas ispunjava gorčinom i uništava odnose. Jedna od glavnih stvari koja nam pomaže da rastemo u svetosti jest da budemo u stanju oprostiti drugima.

PROČITAJTE: Trebamo li oprostiti onima koju su nas povrijedili ako se ne pokaju?

„A povrh svega toga — ljubav! To je sveza savršenstva“ (Kološanima 3,14). Kada volimo druge ljude, sami postajemo dražesni. Bit ćemo spremni pomoći drugima na sve moguće načine, a time ćemo prikazivati Kristovu ljubav.

„I budite zahvalni“ (Kološanima 3,15). Kada imamo srce koje obiluje zahvalnošću za sve Božje milosti koje primamo, imamo ispravan stav prema Bogu i bit ćemo velikodušni prema drugima.

„Riječ Kristova neka izobilno prebiva u vama“ (Kološanima 3,16). Kad čitamo, proučavamo i razmišljamo o Božjoj riječi, naše težnje i naše vrijednosti ostaju usidrene u Božjoj volji, a ne u vlastitim mislima. To će nam pomoći da budemo poslušni Bogu i ne nalazimo izlike da živimo po tijelu.

Autor: Marten Visser; Izvor: Biblword.net