Ne bojim se budućnosti, jer je Bog u njoj

0
Ne bojim se budućnosti, jer je Bog u njoj
Foto: Pexels

Božja je volja za nas da živimo dan po dan, korak po korak. Ne neodgovorno, rasipno i ne planirajući ništa – nipošto! – nego na način da se ne brinemo za budućnost i ono što ona nosi.

Isus je rekao: “Ne budite zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti sa sebe. Dosta je svakom danu zla njegova.” (Mt 6:34)

I Bog nam daje milost za svaki dan posebno. “Kruh naš svagdanji daj nam DANAS” (Mt 6:11) odnosi se prije svega na Isusa, koji je naš kruh života (Iv 6:48), ali obuhvaća i svakodnevno primanje onoga što nam je potrebno za taj dan. Danas primamo milost da se nosimo sa situacijama i izazovima današnjeg dana, sutra ćemo primiti milost za sutrašnji dan i za sutrašnje izazove.

Ne boj se sutra: Bog je već tamo

Dakako da nas Bog priprema i za vremena koja dolaze, i, možemo se moliti, sijati za budućnost, zapisati i pohraniti planove koje nam je Bog dao (kao što je David predao zapise svome sinu Salomonu za izgradnju hrama), ali za svoju budućnost se ne moramo brinuti, zato što je Bog u njoj, a On se brine o nama i Njegova milost nam je dovoljna.

Jednako tako, brigom ne možemo niti išta korisnoga postići. Isus je zapitao “Tko od vas može, ako se i brine, dodati svome stasu jedan lakat?” (Mt 6:27). Briga je, dakle, neplodna u sebi, ali može uvesti vjernika u stres, sumnju, strah, depresiju, osjećaj neizvjesnosti i nesigurnosti, te nevjeru. Nevjeru da je Bog dobar, nevjeru da će Bog pomoći, nevjeru da će Bog sve izvesti na dobro.

Živimo dan po dan, korak po korak

I zato, kao što je Izraelcima u pustinji davana mana (hrana, kruh) svaki dan samo za taj dan (Izl 16:4), a ono što bi neki neposlušno sačuvali za sljedeći dan bi propalo (Izl 16:20), tako i mi tražimo i primajmo za svaki dan Božju milost, Božju mudrost, Božju providnost i božansko osposobljenje koje nam je potrebno za taj dan.

Rješavajući ono što imamo danas, napredujući korak po korak, lakše ćemo se nositi s pritiskom svakodnevice i djelotvornije ćemo usmjeriti svoju vjeru na ono što je neposredno pred nama, a depresija više neće imati puno prostora za manevriranje i djelovanje kroz brigu i tjeskobu za sutrašnjicu.

Izvor: Transforma

PROČITAJTE JOŠ: