Što Novi zavjet govori o glazbi?

Što Novi zavjet piše o glazbi, koje instrumente spominje? Što je po Novom zavjetu dopušteno, a što zabranjeno po pitanju glazbe?

Do vremena Novog zavjeta, sinagoge su postale uobičajene lokalne građevine. To je značilo da uobičajeno bogoslužje nije uključivalo profesionalne hramske glazbenike i da je glazba postala smanjena.

Umjesto hramskog zbora, službe su većinom imale jednog pjevača laika. Nakon uništenja hrama 70. godine po Kristu Židovi više nisu koristili instrumente u sinagogama, dijelom kao oblik žalovanja, a dijelom jer su se željeli razlikovati od poganskih bogoslužnih običaja. 

Novi zavjet spominje instrumente u kontekstu slavlja (Luka 15,25) i žalovanja (Matej 9,23), ali ne i za slavlje u crkvama i sinagogama. Rana crkva je češće koristila pjevanje za slavljenje i uvježbavanje. 

Odlomci

Jedini instrumenti koji se posebno spominju kao svirani u Novom zavjetu jesu flaute na bdijenju Jairove kćeri (Matej 9,23), harfe koje su svirale 24 starješine pred Božjim prijestoljem (Otkrivenje 5,6) i pobjednici nad Zvijeri (Otkrivenje 15,2), te trube koje najavljuju neke događaje u posljednjim vremena, uključujući uznesenje (1 Korinćanima 15,52). Ostale reference na glazbene instrumente u Novom zavjetu su ili metafore ili opisi zvukova.

Metafore uključuju beskorisnost harfe, frule ili trube koja se ne može čuti (1 Korinćanima 14,7-8) i usporedbu asketizma Ivana Krstitelja s Isusovom slobodom da jede i pije (Matej 11,17). Opis glazbenih zvukova uključuje zvukove s neba koji predstavljaju novu pjesmu 144 000 (Otkrivenje 14,2). Pri uništenju Babilona, harfisti, frulaši, trubači i drugi glazbenici više se neće čuti (Otkrivenje 18,22). U prispodobi o izgubljenom sinu, stariji sin čuo je glazbu na proslavi priređenoj zbog povratka mlađeg sina (Luka 15,25). 

Trubu je potrebno posebno spomenuti. Nekoliko glasova uspoređuje se s trubom uključujući Božji glas na planini Sinaj (Hebrejima 12,19) te glas koji govori apostolu Ivanu da napiše što vidi (Otkrivenje 1,10; 4,1). Čak je i doslovan zvuk trube simbol za najavljivanje događaja. U jednom slučaju Isus koristi taj izraz da opomene ljude da ne objavljuju kada daju siromašnima (Matej 6,2).

Druga korištenja su navještaj događaja na kraju vremena, bila riječ o uznesenju (1 Korinćanima 15,52; 1 Solunjanima 4,16), Isusovom drugom dolasku (Matej 24,31) ili o sedam truba Velikog dana (Otkrivenje 8,2, 6, 13; 9,14). Nije jasno jesu li to doslovne trube ili neka druga vrsta nebeskog oglašavanja. 

Reference na pjevanje češće su doslovne u Novom zavjetu. No, i dalje postoje samo dva opisa ljudi koji zapravo pjevaju: Isus i učenici na kraju Posljednje večere (Matej 26,20) te Pavao i Sila u zatvoru (Djela 16,25); Isus možda metaforički pjeva u Hebrejima 2,12. Ostale reference su većinom upute za pjevanje (Efežanima 5,19; Kološanima 3,16; Jakov 5,13). Pavao ujedno metaforički spominje pogane koji pjevaju hvalu Bogu (Rimljanima 15,9). U budućnosti će pjevati četiri stvorenja i 24 starješine (Otkrivenje 5,9) te 144 000 (Otkrivenje 14,3; 15,3). 

Instrumenti

Harfa: Kithara ili cithara prevodi se kao „harfa“ ili „flauta“ (1 Korinćanima 14,7; Otkrivenje 14,2; 18,22). Luk u obliku slova U drži poprečni križ; neke harfe imaju zvučnu kutiju na dnu. Žice se spuštaju od poprečnog križa do dna pramca ili kutije. U sekularnoj literaturi i umjetnosti, bog Apolon često se predstavlja s harfom. Kitharodon je osoba koja svira kitharu. 

Svirale: Aulos se ponekad prevodi kao „flauta“, ali je „svirala“ točniji naziv (Matej 11,17; 1 Korinćanima 14,7; Otkrivenje 18,22). Aulos je sličan modernoj oboi – rebrast je s obje strane te se svira vertikalno (ne horizontalno kao flauta). Auletoni, ili oni koji sviraju aulos, često sviraju dvije svirale u isto vrijeme. 

Truba: Salpinx se prevodi kao „truba“ ili „rog“. Riječ je o dugoj, ravnoj, metalnoj cijevi sa zvoncem na jednoj strani i koštanim nastavkom za usta na drugoj. Naziv dolazi od riječi „odjekivati.“ Više se radi o ravnom rogu nego o trubi jer nema ventila. Neke države još koriste „glasničke trube“ za najavljivanje plemića i kraljeva. 

Pjevanje 

Pjevanje i pjesme se redovitije spominju u Novom zavjetu nego instrumenti. 

Pjesme: većinom pjesme (grč. ode) pjevaju četiri stvorenja, 24 starješine i 144 000 u Otkrivenju (Otkrivenje 5,9; 14,3; 15,3). 

Naricaljke: Isus uspoređuje svoje poslanje s poslanjem Ivana Krstitelja citiranjem stihova iz nepoznate pjesme u Mateju 11,17. Isusovo poslanje slično je zvuku veselih sviraljki dok je Ivanovo kao threneo – „lamentacija“ ili „naricaljka.“ 

Psalmi: Psalleto znači pjevati psalmos ili „pjesme hvale.“ Jakov potiče vjernike da pjevaju psalme kada se osjećaju radosno (Jakov 5,13). Pavao je rekao crkvama da naučavaju i potiču jedna drugu psalmima (Efežanima 5,19; Kološanima 3,16) dokle god pjevanje drže promišljenim i ne-kaotičnim (1 Korinćanima 14,15-16). 

Himan: Himni (Gr. hymnos) pjesme su koje slave, časte ili zahvaljuju Bogu. Isus i učenici pjevali su himan na kraju Posljednje večere (Matej 26,30), a Pavao i Sila su pjevali dok su bili u filipljanskom zatvoru (Djela 16,25). Himni se spominju uz psalme u Pavlovoj uputi da se potiče druge vjernike glazbom (Efežanima 5,19; Kološanima 3,16). 

Upute

U danima rane Crkve, himni su djelovali kao neka vrsta proto-vjere. Crkve su koristile himne da podučavaju i pamte teologiju. Novi zavjet bilježi šest takvih mogućih himana: 

Efežanima 2,14-16: Objašnjenje da je Isusova žrtva pomirila pogane i Židove u jednu crkvu. 

Filipljanima 2,6-11: Opis poniznosti Boga sina i kenosisa kada je uzeo ljudski oblik. 

Kološanima 1,15-20: Opis Boga Sina kao vrhovnog autoriteta i Onoga koji pomiruje vjernike. 

1 Timoteju 3,16: Sinopsis Isusovog djelovanja koji nam donosi božanstvo. 

Hebrejima 1,3: Kratki sažetak veze Boga Sina s Bogom Ocem. 

1 Petrova 3,18-22: Usporedba Isusove smrti i uskrsnuća s kršćanskim krštenjem vodom. 

Zaključak

Iako se specifično ne spominje sviranje glazbenih instrumenata prilikom bogoslužja u Novom zavjetu, oni nisu ni zabranjeni. Zapravo, izostanak instrumenata se poistovjećuje s velikim uništenjem (Otkrivenje 18,22). Pjevanje zauzima važno mjesto u Novom zavjetu jer je to zgodan i učinkovit način podučavanja i pamćenja istina povezanih s Isusovim dolaskom, raspećem, uskrsnućem i povratkom. No, nema ništa loše u korištenju instrumenata uz pjevanje. 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!