Od čega je svaki vjernik spašen?

Spasenje je način na koji Bog osigurava otkupljenje grešnika kroz pokajanje i vjeru u Isusa Krista. Od čega je vjernik spašen?

Spasenje je čin Božje ljubavi po Isusu Kristu kako bi čovjeku pružio vječni život i vječni odnos s Njim. Čovjek ne može spasiti samoga sebe: to može samo Isus, jer je “put, istina i život i nitko ne dolazi k Ocu osim po Njemu” (Ivan 14, 6).

Spasenje je besplatno: Bog ga nudi svakome

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6, 23)

Biblija jasno uči da je spasenje po milosti (Rimljanima 3, 24; Efežanima 1, 7; 2, 8; Titu 3, 7). Milost je Božji dar. Zašto je milost potrebna? To je zato što su “svi zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja” (Rimljanima 3, 23). Nitko nije živio život savršene poslušnosti osim Isusa Krista (1. Petrova 2, 21-22). Kad griješimo, kršimo Božji zakon (1. Ivanova 3, 4) i zato smo vrijedni duhovne smrti. Ne možemo učiniti ništa da se vratimo i poništimo grijehe koje smo počinili. Ako izbjegnemo vječnu kaznu, to će biti milošću Božjom.

Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. (2. Petrova 3, 9)

Bog nudi spasenje svakoj osobi koja još nije postala vjernik. Božja je želja da svi imaju vječni život i da svi provedu vječnost na nebu s Njim. No, Bog to nikome ne nameće. Spasenje je izbor i taj izbor ovisi o nama. Odbiti spasenje koje Bog nudi po Isusu Kristu znači odabrati vječnost u paklu. Ali, odabrati spasenje znači odabrati vječni život s Bogom.

Od čega je vjernik spašen?

Isus Krist je platio cijenu za naše otkupljenje kada je dao svoj život na križu. Pobijedio je smrt ustajući iz groba. Ako želimo primiti besplatan dar spasenja, trebamo priznati svoje grijehe, okrećući se od njih (kajući se) i ljubiti Boga svim srcem, dušom, umom i snagom. To je, i još puno više, značenje spasenja.

Kada osoba postane vjernik, od čega se spašava i zašto je važno da se spase svi nekršćani/nevjernici?

1. Vjernik je spašen od vječnosti u paklu

Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt. (Otkrivenje 21, 8)

Život na zemlji je privremen. Međutim, “druga smrt” jest vječna odvojenost od Boga, jer će ljudi, koji nisu spašeni, provesti vječnost u paklu.

2. Vjernik je spašen od moći grijeha

Ljudi imaju sebičnu crtu koja se očituje u onome što Biblija naziva “grijehom”. Grijeh nas odvaja od našeg Stvoritelja.

Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha. (Rimljanima 6, 6-7)

Kad svoj život damo Isusu Kristu, spašavamo se od moći grijeha da nas kontrolira. Vjernici imaju Duha Božjeg koji živi u nama, osnažujući nas da se odupiremo napastima grijeha (1. Korinćanima 10, 13).

3. Vjernik je spašen od moći Sotone i demona

Sotona, pali anđeo, pokušava nam naštetiti, iskušati i uništiti.

Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. (1. Petrova 5, 8)

Ali Biblija nam kaže da nas Isus spašava od utjecaja ovog zlog anđela:

Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas! Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! (Jakovljeva 4, 7-8)

Sotona je u stanju raditi samo ono što mu Bog dopušta; a zaštićeni smo od Sotoninog utjecaja kad vjerno slijedimo Isusa. Vjernik je spašen i od demonskih utjecaja. Na primjer, vjernik ne može biti opsjednut demonima. Umjesto toga, ima moć u Isusu Kristu da nadvlada demonske utjecaje i napade.

4. Vjernik je spašen od briga i utjecaja ovog svijeta 

Svaki dan života sadrži stresove i iskušenja. Problemi s financijama, karijerom, vezama, zdravljem … mogu nas pritisnuti i uzrokovati tjeskobu. Kad netko stupi u odnos s Isusom Kristom, on ili ona također postaje dionikom Njegovih obećanja.

U Matejevom evanđelju Isus obećava da će, ako “najprije tražimo kraljevstvo Božje i njegovu pravednost”, Bog ispuniti svaku našu potrebu. Ne trebamo biti zabrinuti ni za što.

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. (Filipljanima 4, 6-7)

Božji mir ne znači odsustvo problema ili izazova. Njegov mir je unutarnji mir i spokoj usred problema. Stoga, iako se vjernik suočava s problemima, on je uvjeren da će ih s Bogom prevladati i da mu neće naštetiti.

5. Vjernik je spašen od Božje osude

Otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću. (Rimljanima 1, 18)

Bog ne podnosi grijeh. Vjernik je spašen od suočavanja s Božjim gnjevom i Božjim sudom nad nevjernicima i onima koji su odlučili živjeti bezbožno na zemlji. Nevjernik će se suočiti s osudom, dok kršćanin neće biti osuđen.

Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. (Ivan 3, 18-20)

PROČITAJTE JOŠ: