O odgovoru na ovo pitanje ovisi vječna sudbina vaše duše

Vaš svećenik ne može odlučiti, ni vaša žena, ni vaš muž, ni vaši prijatelji. Pitanje dolazi ravno s prijestolja Božjega do vrata vašega srca.

O odgovoru na pitanje ”Što ću ja učiniti s Isusom?” ovisi vječna sudbina vaše duše. Ako vi odbacite njega, on će odbaciti vas! Ako ga vi prihvatite, on će prihvatiti vas!

Isus je bez krivice. Na njegovoj duši nema ni mrlje grijeha. Dok stoji pred Pilatom, sa sobom na optuženičku klupu uzima moj i vaš grijeh.

Proglašen je krivim jer su moja bezakonja položena na njega. Proglašen je krivim jer je na sebe uzeo moje prijestupe i stoji tamo umjesto mene.

“Koga od ove dvojice hoćete da vam pustim?”, pita sudac na sudačkom stolcu. “Barabu ili Isusa, kojega hoćete?” Jednim silnim glasom zlobna svjetina u zgradi viče: “Barabu! Barabu!”

Što da onda učinim s Isusom?” pita sudac na sudačkom stolcu. Kakvo pitanje! Nikada veće pitanje nije bilo postavljeno.

Kakve god bile vaše poslovne odgovornosti, braćo moja, kakve god bile vaše obveze, najvažnije pitanje s kojim se sada susrećete jest: “Što ću ja učiniti s Isusom?” O odgovoru na to pitanje ovisi vječna sudbina vaše duše!

VIDI OVO: Sudbina koju vam je Bog namijenio je bolja od svih vaših planova

Želim da na trenutak razmislite o riječi ja. “Što ću ja učiniti s Isusom?” Nitko drugi ne može odlučiti o tom pitanju umjesto vas. Nitko ne može odgovoriti na to pitanje osim vas.

Vaš svećenik ne može odlučiti, ni vaša žena, ni vaš muž, ni vaši prijatelji. Pitanje dolazi ravno s prijestolja Božjega do vrata vašega srca. Ono odzvanja hodnicima vašega bića. Ono ječi kroz prostorije vaše duše. “Što ću ja učiniti s Isusom?”

O tome kako ćeš odgovoriti na to pitanje, brate moj, ovisi odgovor na drugo pitanje. “Što će Isus učiniti sa mnom?”

Ako vi odbacite njega, on će odbaciti vas! Ako ga vi prihvatite, on će prihvatiti vas!

Autor: Charles S. Price

NAJNOVIJE!