Biblijski stihovi o snazi moraju započeti i završiti s Bogom. Upravo nas moć i snaga koji dolaze od Boga održavaju.

Kao kršćani trebamo se predati snazi koju Bog pruža, a Njegova snaga se usavršava u našoj slabosti. Dok čitate ove biblijske stihove o snazi, ohrabrite se time što vam nije potrebna vaša vlastita snaga, nego snaga koju Bog rado daje.

Sva snaga dolazi od Boga

Tako je osvježavajuće znati da se možemo odmarati u snazi i utjesi koje nam Bog daje kada se suočavamo s raznim nevoljama. Neka sva slava ide Njemu i neka se On pokaže jakim. Poslušajte ovaj biblijski stih: „Jer Gospod očima svojim obilazi po svoj zemlji da se pokaže jakim onima koji su predana srca. Ludo si u tome postupio, zato ćeš odsada imati ratove“ (2. Ljetopisa 16,9). Bog se želi pokazati jakim u vašu korist. Predajte mu se danas i neka na vas dođe mir kojeg On daje. Ne možemo u potpunosti služiti Bogu bez potpune predanosti Njegovoj snazi.

Snaga dolazi od Boga

Izaija 40,28-31 „Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Vječni Bog, GOSPOD, Stvoritelj krajeva zemaljskih, nije se umorio niti je iznemogao. Njegov je razbor nedokučiv. Umornomu snagu daje, a nejakima krjepkost uvećava. I momci se umore i smalakšu, i mladići sustaju sveudilj. Ali koji čekaju na GOSPODA, snaga im se obnavlja; podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne malakšu, hode i ne umaraju se.“

Izaija 41,10 „Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se, jer ja sam Bog tvoj. Ja ću te krijepiti i pomagat ću ti, i poduprijet ću te desnicom pravednosti svoje.“

1. Ljetopisa 16,11 „Tražite GOSPODA i snagu njegovu, tražite svagda lice njegovo!“

Izlazak 15,2 „Moja je snaga i pjesma GOSPOD, jer je mojim spasenjem postao. On je Bog moj, i njega ću slaviti; Bog oca mojega, i njega ću veličati.“

Filipljanima 4,13 „Sve mogu u onomu koji mi snagu daje — Kristu.“

Psalam 18,32-34 „To je Bog koji me snagom opasa i put moj učini savršenim, koji mi dade noge kao u košute i postavi me na visine moje; ruke mi za boj uvježba i mišice moje da luk mjedeni napinju.“

  1. Korinćanima 10,13 „Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. No vjeran je Bog, on neće dopustiti da budete kušani preko onoga što možete, nego će s kušnjom dati i ishod da je možete podnijeti.“

Psalam 119,23 „Makar i glavari zasjedali i govorili protiv mene, sluga tvoj razmišlja o propisima tvojim.“

Primjeri očitovanja snage u Bibliji

Sljedeći biblijski stihovi o snazi pokazuju nam biblijske primjere o snazi i vjeri koja je potrebna za pouzdanje u Boga u takvoj mjeri da On postane naša snaga. Zamislite koliku vjeru je morao imati Abraham da bude spreman žrtvovati svog dugo očekivanog sina Izaka.

  1. Samuelova 30,6 „A David bijaše na velikoj muci jer su ljudi rekli da će ga kamenovati, budući da duša svega puka bijaše ogorčena, svakoga zbog sinova njegovih i zbog kćeri njegovih. Ali David se ohrabri u GOSPODU, Bogu svojemu.“
  1. Timoteju 4,17 „Ali Gospodin je stao uza me i snagu mi dao, da se po meni propovijedanje potpuno izvrši te da čuju svi narodi. I bijah izbavljen iz lavljih ralja.“
  1. Petrova 4,11 „Ako tko govori, neka govori kao riječi Božje; ako tko služi, neka to čini kao snagom koju daje Bog, da se u svemu proslavlja Bog po Isusu Kristu. Njemu nek je slava i moć u vijeke vjekova! Amen.“
  • Jošua

Jošua 1,9-11 „Nisam li ti zapovjedio? Budi jak i odvažan! Ne boj se i ne strahuj, jer kamo god pođeš, s tobom je GOSPOD, Bog tvoj. Tada Jošua zapovjedi pučkim prvacima govoreći: Prođite kroz tabor i zapovjedite puku govoreći: ‘Pripravite sebi popudbinu, jer vi ćete, prešavši preko toga Jordana, za tri dana ući da biste zaposjeli zemlju što vam je GOSPOD, Bog vaš, dade da je zaposjednete.’“

  • Abraham

Postanak 22,1-3 „I dogodi se, poslije tih događaja, da Bog iskuša Abrahama te mu reče: Abrahame! A on reče: Evo me! Pa mu reče: Uzmi sad svoga sina, jedinca svojega Izaka koga ljubiš, i pođi u zemlju Moriju pa ga ondje prinesi kao paljenicu na jednoj od gora za koju ću ti reći. I podrani Abraham ujutro pa osamari svog magarca, te uze sa sobom dvojicu svojih momaka i Izaka, sina svojega. I kad nacijepa drva za paljenicu, ustade i pođe na mjesto za koje mu je Bog rekao.“

Biblijski stihovi koji pokazuju da snaga dolazi od vjere, a ne od straha

Borite li se danas s nekom situacijom i hvatate se za odgovore? Kako trebate odgovoriti? Odgovorite vjerom, a ne strahom, znajući da će vas Božja obećanja i Njegova moćna ruka držati kroz svaku situaciju!

Psalam 27,1 „GOSPOD je moje svjetlo i spasenje moje, koga da se bojim? GOSPOD je bedem života mojega, pred kime da strepim?“

Matej 17,20 „A Isus im reče: Zbog nevjere vaše. Jer zaista, kažem vam, ako imate vjeru kao zrno gorušičino, gori ćete ovoj reći: ‘Premjesti se odavde onamo!’ i premjestit će se. I ništa vam neće biti nemoguće.“

Marko 10,52 „A Isus mu reče: Idi, vjera te tvoja spasila! I odmah progleda te je Isusa slijedio putem.“

Matej 21,21 „A Isus im, odgovorivši, reče: Zaista, kažem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, činit ćete ne samo ovo sa smokvom nego i gori ovoj ako reknete: ‘Digni se i baci u more!’, bit će tako.“

Biblijski stihovi o snazi koja je vezana za hrabrost

Isus je doista pobijedio svijet onoga dana kada je na križu predao svoj život za svakoga. Budite mirni i ohrabreni znajući da vas je On moćan spasiti. On vas neće napustiti niti ostaviti.

Ponovljeni zakon 31,6 „Budite jaki i odvažni, ne bojte se i ne strepite pred njima; jer je GOSPOD, Bog tvoj, onaj koji ide s tobom. On te neće napustiti niti će te ostaviti.“

Ivan 16,33 „Ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu ćete imati muku, ali hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!“

Psalam 23,4 „Pa da i dolinom sjene smrti prolazim, zla se bojati neću, jer ti si sa mnom. Tvoja šiba i štap tvoj, oni me tješe.“

Biblijski stihovi o snazi – radi nade i ljubavi koje imamo u Isusu Kristu

Ohrabrite se, jer imamo nadu i vječni život u Isusu Kristu. Nastavite čitati Bibliju i neprestano se molite tražeći Božje lice i On će biti s vama. Molim se da vam ovi biblijski stihovi ispune srce nadom zbog istine Božje silne riječi.

Sefanija 3,17 „Sred tebe je Gospod, Bog tvoj, junak — on će spasiti. On će se pun veselja radovati nad tobom, ušutkat će te svojom ljubavlju, nad tobom će radosno klicati.“

2. Korinćanima 4,16-18 „Zato ne posustajemo. Naprotiv, ako se naš izvanjski čovjek i raspada, ipak se nutarnji obnavlja iz dana u dan. Jer neznatnost naše časovite nevolje donosi nam još obilnije vječno breme slave; nama koji ne gledamo na vidljivo, nego na nevidljivo; jer vidljivo je prolazno, a nevidljivo je vječno.“

2. Timoteju 1,7 „Jer Bog nam nije dao duha strašljivosti, nego sile i ljubavi i razbora.“

Job 13,15 „Da me i ubije, pouzdat ću se u njega; ali ću braniti pred njim putove svoje.“

Rimljanima 5,5 „A nada ne postiđuje, jer je ljubav Božja izlivena u srcima našim po Duhu Svetome koji nam je dan.“

Citati kršćana o snazi

„Oni koji služe Bogu moraju mu služiti na Njegov način i u Njegovoj snazi, inače On nikada neće prihvatiti njihovu službu. Ono što čovjek čini, bez pomoći božanske snage, Bog nikada ne može posjedovati. Same plodove zemlje odbacuje; žeti će samo od onoga sjemena što je posijano s neba, zalijevano milošću i dozrelo obasjano suncem božanske ljubavi. Bog će isprazniti sve u tebi prije nego što stavi nešto svoje; prvo će očistiti tvoje žitnice prije nego što ih ispuni najfinijim žitom. Božja rijeka puna je vode, ali nijedna kap ne teče iz zemaljskih izvora. Bog će u borbama koristiti samo snagu koju On sam pruža. Žalostite li se radi vaše slabosti? Ohrabrite se, jer morate imati svijest o slabosti prije nego što vam Gospodin da pobjedu. Vaša praznina se već priprema da ju se ispuni, a vaš očaj se već sprema da vas se podigne.“ – Charles Spurgeon

D. L. Moody je jednom rekao: „Ako je Bog vaš partner, neka vaši planovi budu veliki!“ Ohrabrujem vas da danas Boga učinite svojim partnerom. Bez obzira kakav je vaš teret uzrokovao da potražite snagu, predajte mu taj teret sada. Ne dozvolite da prođe još jedna minuta bez da ste potpuno prebacili svoje breme na Njega. Bog želi biti vaša snaga. Predajte mu se u svojoj slabosti i dopustite mu da vam pokaže koliko je jak. Zapamtite, ako vas je Bog u to doveo, On će vas kroz to i provesti!

Autor: Josh Wiley; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com