biblijski stihovi pakao

Pakao je vjerojatno najomraženija istina u Bibliji. Mnogi ne vjeruju u njega. Ovi biblijski stihovi govore kakvo mjesto je pakao.

Lako je završiti u paklu. Zašto? Jer ne morate raditi ništa. Samo živite svoj život bez Boga i završit ćete u paklu.

Mnogi su ljudi imali priliku čuti evanđelje, ali su zatvorili oči pred biblijskim istinama. Završili su u paklu i sada su u mukama. Sve što su trebali učiniti bilo je pokajati se i vjerovati u Isusa Krista. Ali nisu … U paklu su i više nema izlaza. Mnogi se mole u paklu, ali nitko nikada ne odgovara. Prekasno je. Nema nade.

Biblijski stihovi koji govore kakav je pakao

Nitko u Bibliji nije govorio o paklu više od Isusa. Vjerovao je u njegovo postojanje, a trebali bismo i mi svi.

U nastavku su biblijski stihovi koji govore kakvo mjesto je pakao.

Bog sudi svim ljudima

“A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.” (Matej 5, 22)

Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. (Ivan 3, 17-18)

.. kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći, u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa. (2. Solunjanima 1, 7b-8)

I kao što je čovjeku određeno da jednom umre, a nakon toga dolazi sud. (Hebrejima 9, 27)

Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju? (1. Petrova 4, 17)

I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. (Otkrivenje 20, 11-12)

I još mi reče: “Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.” (Otkrivenje 21, 6-8)

Prema Isusovim riječima, u paklu će biti više duša nego u raju

“Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!” (Matej 7, 13-14)

Reče mu tada netko: “Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?” A on im reče: “Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.” (Luka 13, 23-24)

Mnogi koji tvrde da su Isusovi sljedbenici neće ući u raj

“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!'” (Matej 7, 21-23)

Ime osobe mora biti upisano u knjigu života kako bi se izbjegao pakao

“Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i anđelima njegovim.” (Otkrivenje 3, 5)

A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno. (Otkrivenje 20, 14-15)

Pakao je mjesto vječne muke
Foto: Pixabay

Pakao je mjesto vječne muke

“Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.” (Matej 13, 49-50)

“Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!'” (Matej 25, 41)

Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva. (2. Solunjanima 1, 9)

PROČITAJTE JOŠ: