Pobožan suprug želje
Foto: Canva

Postoje želje koje bi svaki pobožan suprug trebao imati te težiti njihovom ostvarenju. Koje su to želje?

Muževima je zapovjeđeno da ljube Gospodina Boga svoga svim svojim srcem, umom i dušom (vidite Matej 22,37). Sljedeća zapovijed je da ljube svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu (vidite Efežanima 5,25).

Ove dvije stvari su pravedne zapovijedi date svih supruzima. Pitanje je žele li ih muževi izvršavati?

Supruzi diljem svijeta žele različite, ali slične stvari: dobro plaćeni posao, dobar auto, odnos pun ljubavi sa svojom ženom, te vrlo dobar odnos s djecom.

Ove i mnoge druge želje su dobre, ali Biblija nam govori da postoje želje koje su veće od ovih.

Slijede neke stvari koje bi svaki pobožan suprug trebao željeti i težiti njihovom ostvarenju.

1. Voljeti Boga iznad svega

Biblija zaista govori da muževi vole svoje žene kao što Krist voli Crkvu. Ali prije nego što muževi mogu to činiti, moraju prvo voljeti Boga. Zašto?

Isus je rekao da je prva i najveća zapovijed ljubav prema Bogu. I ne da volimo Boga kako volimo druge, već da ga volimo cijelim svojim srcem, umom i dušom (vidi Mateja 22,37).

Zapravo, Njegova zapovijed nam indirektno govori da volimo Boga više nego sebe! Isus je mislio na to da želimo Boga, mislimo o Bogu, razmišljamo (meditiramo) o Bogu, težimo ka Bogu i žudimo Bogu – više od bilo čega.

I da, to je prioritet broj jedan.

pobožan muž
Foto: Stocksnap

2. Biti kao Krist

Prije nego što ushićeno uskočimo u “ljubav prema drugima”, dio koji nam je svima potreban je da budemo kao Krist. Biblija nam je zaista rekla da volimo svoje žene kao što Krist voli Crkvu, pa prije nego što to možemo učiniti, trebali bismo htjeti biti poput Krista.

Kristolikost je krajnji cilj kršćanstva. Ne služba, ne “pomazanje” i ne biti dobra osoba, već kristolikost. Bog je predodredio sve one koji vjeruju u Gospodina Isusa i koji su spašeni da se preobraze u Njegovu sliku. (Vidite Rimljanima 8,29)

Razmislite o tome: Želimo biti dobri muževi, pa se zato trebamo ugledati na druge velike ljude. Zašto se ne ugledamo na najvećeg ljubavnika svih vremena – Isusa?

3. Voljeti ženu kao što Krist voli Crkvu

Sada dolazimo do djela ljubavi prema ženama. Jeste li primijetili da “ljubav prema drugima” nije dio ove liste od tri predmeta? To je zato što bi svi muževi trebali cijeniti svoj odnos sa ženom više od bilo kojeg drugog odnosa. Brak mora biti važniji od svih drugih odnosa.

Isus, citirajući Postanak 2,24, je rekao u Mateju 19,5: “Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo.”

Oženjen čovjek je sjedinjen sa svojom ženom, i zato mora razumjeti da najvažniji životni odnos nije onaj koji ima s dečkima na poslu, ili sa svojom djecom, već sa svojom ženom.

Poziv da želimo Boga

Prijatelji, i ja sam suprug, i znam da je najveća težnja koju bi ikad mogli imati, da slijedimo Boga. Idemo Njega željeti više od bilo čega na svijetu.

Autor: JB Cachila; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today

PROČITAJTE JOŠ: