Pokaži svoju silu, Bože!

”Pokaži svoju silu, Bože, kao što si je pokazao prije.” Psalam 68,28

Mudro je i potrebno stalno moliti Boga da osnaži ono što je u nama stvorio. Mnogi kršćani ovo zanemaruju i zato mogu sami sebe kriviti za teškoće i nevolje duha koje proizlaze iz njihove nevjere.

Istina je da Sotona nastoji uništiti naše srce i napraviti pustoš od njega. Istina je da mnogi kršćani svojom nemarnošću ostavljaju vrata otvorena poplavama nevolja zaboravljajući moliti svog snažnog Gospodina za pomoć. Često zaboravljamo da je On začetnik naše vjere i njezin Zaštitnik.

Svjetiljka, što je gorjela u hramu, nikad se nije smjela ugasiti, trebalo ju je svakodnevno dopunjavati uljem. Isto tako će naša vjera moći živjeti jedino ako joj stalno dajemo ulje Božje milosti koje primamo isključivo od samog Boga. Ako ne osiguramo potrebno ulje za svoje svjetiljke, slični smo ludim djevojkama.

Onaj koji je svijet stvorio, Taj se za njega i brine. Onaj koji nas je učinio kršćanima vodi nas svojim Duhom, inače bismo ubrzo propali.

Zato, svakog dana tražimo od našeg Gospodina milost i snagu koja nam je potrebna. Imamo mnogo razloga za moliti se jer je to djelo Njegove milosti koje tražimo da On potvrdi. Vjeruj u Njegovu snagu i ništa neće zasjeniti tvoju radost i mir.

Zašto si klonuo ako možeš biti snažan? Zašto trpiš poraz ako možeš pobijediti? Dođi sa svojom klonulom vjerom i palim dostojanstvom k Njemu. On može opet sve obnoviti i iznova potvrditi. Svesrdno ga zamoli: ”Osnaži Bože ono što si učinio za nas!

Autor: Charles Spurgeon