Popis grijeha
Foto: Unsplash

U Bibliji postoji mnogo popisa grijeha, ali ne postoji jedinstveni popis svih grijeha koje bismo trebali izbjegavati.

U početku su Adam i Eva dobili samo jedno pravilo – ne jesti s određenog drveta (Postanak 2,16-17).

Bio je to kratak popis grijeha, ali nisu ga uspjeli održati. Ponovljena lekcija povijesti je da je stvaranje takvih popisa nedovoljno da nas spriječi da počinimo grijeh.

Popis grijeha u Starom zavjetu

Popis grijeha možemo vidjeti u Deset zapovijedi koje je Bog dao Mojsiju. Ipak, Izrael je prekršio prvu zapovijed prije nego što je Mojsije uopće sišao s planine Sinaj.

Isto je vrijedilo i za ostatak Mojsijeva zakona. Židovski vjerski vođe pronašli su u Tori (prvih pet knjiga Starog zavjeta) 613 zakona kojima se moraju pokoravati. Iako su ovi zakoni definirali što je grijeh, nisu mogli jamčiti izbjegavanje grijeha.

U Propovijedi na gori Isus je uzeo dijelove Zakona i pokazao da za njih postoji više od jednostavne poslušnosti. Ugoditi Bogu znači činiti ono što je ispravno čista srca. Primjerice, u vezi s preljubom, Isus je rekao: “A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.” (Matej 5,28). Zakon je rekao da treba izbjegavati preljub, ali Isus je poučavao veće načelo čistoće srca.

Popis grijeha u Novom zavjetu

U Novom zavjetu postoje neki popisi grijeha (npr. Galaćanima 5,19-21), ali oni ne tvrde da su sveobuhvatni. Iz ovih popisa grijeha možemo prepoznati prakse koje moramo izbjegavati, ali shvaćamo da je naša borba protiv grijeha veća od onoga što bilo koji popis može pokriti.

Grijeh je “svaka nepravda” (1. Ivanova 5,17). Grijesi propuštanja također su pogrešni: “Znati dakle dobro činiti, a ne činiti – grijeh je.” (Jakov 4,17).

Uz sve ove načine griješenja lako je odustati ili čak i ne pokušati. Ipak, taj osjećaj neadekvatnosti Bog koristi kako bi nam pokazao našu potrebu za Spasiteljem. Što smo svjesniji svoje krivnje, to više ovisimo o Njemu. Sve započinje odnosom s Kristom i iskustvom novog života (Ivan 3,16).

Možemo reći ”ne” grijehu

Nakon što nas Bog spasi, imamo sposobnost reći “ne” grijehu:

“Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu! Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude; i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti. Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću!” (Rimljanima 6,11-14) .

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ: