NaslovnicaZanimljivostiKoji je posljednji stih u Bibliji i zašto je toliko važan?

Koji je posljednji stih u Bibliji i zašto je toliko važan?

Biblija ne završava naredbom i ne govori da nešto moramo učiniti. Posljednji stih u Bibliji nas podsjeća na Božju naklonost i ljubav prema nama.

Prvi stih u Bibliji govori o Božjem stvaranju neba i zemlje. Posljednji stih u Bibliji je u Knjizi Otkrivenja, 22. poglavlje, 21. stih. Otkrivenje je napisao apostol Ivan, koji je vjerno slijedio Isusa, a govori o tome što će se dogoditi na kraju svijeta.

PROČITAJTE: 10 biblijskih stihova koje svi pogrešno tumačimo

Netko bi očekivao da će posljednji stih Biblije biti predviđanje o budućnosti. Umjesto toga, to su riječi pune nade i utjehe za sve vjernike.

“Milost Gospodina Isusa Krista sa svima svetima!” (Otkrivenje 22, 21)

Biblija ne završava naredbom i ne govori da nešto moramo učiniti. Završava s podsjećanjem na Božju naklonost i ljubav prema nama. Posljednji stih govori o milosti!

Božja milost se objavila u Isusu Kristu. U Isusu je oproštenje i pobjeda za sve Božje ljude! Samo u Njemu imamo spasenje i vječni život. Gospodin Isus je odredio da cijeli život prebivamo u Njegovoj milosti. On nam želi davati “milost na milost” (Ivan 1,16) u sve naše dane. To je bila utjeha za sve vjernike prošlih stoljeća, a danas je to naša utjeha!