Pravi datum Isusovog rođenja: Kada je i zašto je Isus rođen?

Pravi datum Isusovog rođenja sigurno nije bio 24-25. prosinca, niti 6-7. siječnja. Kada je Isus rođen i zašto je rođen? 

Novi zavjet nigdje ni ne naglašava važnost (znanja) datuma Isusovog rođenja, niti govori da se Božić treba slaviti kao blagdan. Ovaj problem oko razumijevanja nekih blagdana je postojao i u Prvoj Crkvi, pa je Pavao morao napisati Rimljanima 14, kako bi razjasnio neke stvari.

Oni koji su slavili blagdane osuđivali su one koji to nisu činili, i obrnuto. Ovo je unosilo podjelu u Crkvu, sektašenje i ponos. Pavao ih tako napominje i ispravlja, i uči ih da u kršćanstvu postoji nešto puno važnije od slavljenja blagdana.

Sva ova priča oko točnog datuma Kristovog rođenja je prazna priča, kada se ne može znati ni približno Njegov točan datum rođenja. Nemoguće ga je točno izračunati, a i da jest – koja nam je vajda od toga?

Datum Isusovog rođenja nije bio 24-25. prosinca, niti 6-7. siječnja

Pitanje oko vremena Kristovog rođenja, je li se ono dogodilo u jesen ili u zimu, svatko može provjeriti u malo boljoj povijesti ili enciklopediji kršćanstva. Može se čitati o mnogim pretpostavkama i datumima, pa čak i zaključiti da to nije bilo ni 24-25 prosinca, niti 6-7 siječnja. Dakle, oko ovako elementarnih činjenica koje se mogu pročitati, i lako provjeriti na mnogim drugim mjestima, i nema potrebe pametovati i trošiti puno riječi.

Međutim, po pitanju Kristovog rođenja (ili “začeća”) nije važno pitati: “kada je Isus (začet) rođen?”, Već “ZAŠTO JE ISUS UOPĆE MORAO BITI ROĐEN? TKO JE BIO ISUS?” Odgovori na ova pitanja su suština Novog zavjeta, koje bi svaki živi čovjek trebao znati, ako već vjeruje da se Isus rodio.

Mnoge rasprava o Isusu su u vezi njegovog punog identiteta. Skoro svaka velika religija uči da je Isus bio prorok, dobar učitelj, pobožan čovjek, ili čak anđeo. Problem je u tome što nam Biblija kaže da je Isus bio neizmjerno PUNO više od proroka, dobrog učitelja, pobožnog čovjeka ili anđela.

Poznati britanski pisac C. S. Lewis u jednoj svojoj knjizi piše sljedeće:

“Pokušavam spriječiti da itko kaže zaista glupu stvar koju ljudi često kažu o Njemu (Isusu): ‘Spreman sam prihvatiti Isusa kao velikog moralnog učitelja, ali ne prihvaćam njegovu tvrdnju da je Bog.’ To je jedna stvar koju ne smijemo reći. Čovjek koji je bio samo čovjek i rekao stvari koje je Isus rekao, ne bi bio veliki moralni učitelj. bio bi ili luđak – na razini čovjeka koji za sebe kaže da je tvrdo kuhano jaje – ili sami pakleni duh prijevare. Moraš napraviti vlastiti izbor. Ili je ovaj čovjek bio i jest Sin Božji, ili je bio luđak ili nešto gore … možeš ga zatvoriti kao luđaka, možeš ga pljuvati, mrziš i ubiti; ili, možeš pasti pred njegove noge i nazvati ga Gospodinom i Bogom. Ali nemojmo doći sa nekom pokroviteljskom besmislicom o Njemu kao o nekome tko je bio veliki učitelj ljudi. On nam nije ostavio tu opciju otvorenu. Nije to ni namjeravao … ”

Zašto se Isus rodio?

Dakle, tko je Isus? Zašto se rodio? Što On sam tvrdi da jest? Što Biblija kaže da je On bio, i da jest?

Prvo, pogledajmo Isusove riječi u Ivanu 10,30: “Ja i Otac jedno smo.” Na prvi pogled, ovo i ne mora izgledati kao tvrdnja da je Bog. Međutim, pogledajmo reakciju Židova na ovu njegovu izjavu, “Zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule: što ti – čovjek – sebe Bogom praviš” (Ivan 10,33). Židovi su razumjeli Isusovu izjavu kao tvrdnju da je Bog. U sljedećim stihovima, on ih nije ispravio, govoreći, “O, oprostite, ja nisam tvrdio da sam Bog.” To ukazuje na to da je Isus stvarno rekao da jeste Bog, izjavljujući, “Ja i Otac jedno smo” (Ivan 10,30).

Ivan 8,58 je drugi primjer. Isus izjavljuje: “Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam.” Ponovno, kao odgovor, Židovi su uzeli kamenje u namjeri da ga kamenuju (Ivan 8,59). Isusovo objavljivanje njegovog identiteta kao “Ja Jesam” (JHWH) jeste izravna primjena starozavjetnog imena Božjeg (Izlazak 3,14). Zašto bi ga Židovi ponovo htjeli kamenovati, ako on nije rekao nešto za što su oni vjerovali da je bogohuljenje; konkretno, tvrdnju da je Bog?

Ivan 1,1 kaže da “Riječ bijaše kod Boga, i Riječ bijaše Bog.” Ivan 1,14 nastavlja: “I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama.” Ovo jasno pokazuje da Isus jeste Bog u tijelu. Toma, jedan od učenika, rekao je Isusu: “Gospodin moj i Bog moj.” (Ivan 20,28). Isus ga nije ukorio ili ispravio. Apostol Pavao ga je opisao kao “… očekujući blaženu nadu i slavni dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega, Isusa Krista.” (Titu 2,13). Apostol Petar je rekao isto: “… pravednošću našega Boga i Spasitelja Isusa Krista.” (2. Petrova 1,1). Bog Otac je svjedok Isusovom punom identitetu također: “Ali za Sina: Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo – žezlo je tvog kraljevstva.” (Hebrejima 1,8) Starozavjetna proroštva najavljuju njegovu božansku prirodu: “Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,5)

Zato je pitanje oko Isusovog pravog identiteta toliko važno – važnije od pitanja u vezi datuma Njegova rođenja.

Isus je jasno tvrdio da je Bog

Dakle, kao što je C. S. Lewis zaključio, vjerovanje u to da je Isus bio samo dobar učitelj, nije opcija. Isus je jasno i neporecivo tvrdio da je Bog. Ako on nije Bog, onda je lažov i, u tom slučaju, nije ni prorok, ni dobar učitelj, ni Božji anđeo, ni pobožan čovjek. U težnji da umanje značaj Isusovih riječi, moderni “teolozi” i razni “nazovi kršćani” tvrde da “pravi povijesni Isus” nije rekao mnoge od stvari koje mu Novi zavjet pripisuje. Međutim, ako sebe smatramo istinskim vjernicima, ne možemo sebi dozvoliti da se raspravljamo s Božjom Riječju u vezi onog što Isus jeste ili nije, odnosno je li nešto rekao, ili nije (Otkrivenje 22,18-19).

Zašto je bitno je li Isus Bog nije? Najvažniji razlog zbog kojeg Isus treba biti Bog je to, da ako On nije Bog, Njegova smrt ne bi bila dovoljna da plati kaznu za grijehe cijelog čovječanstva (1. Ivanova 2, 2). Samo Bog može platiti takvu kaznu (Rimljanima 5,8; 2. Korinćanima 5,21). Isus je morao biti Bog, kako bi mogao platiti naš dug. Morao je biti čovjek, kako bi mogao umrijeti. Spasenje je dostupno samo kroz vjeru u žrtvu Isusa Krista! Njegovo božanstvo je razlog zašto je On jedini put spasenja. Božanska priroda Isusu daje apsolutno pravo izjaviti: “Ja sam put i istina i život; nitko ne dolazi Ocu – osim po meni.” (Ivan 14,6).

Dakle, uopće nije bitno pitanje: “Kojeg datuma je Isus rođen?”, već: “Zašto je Isus rođen?” Nemojte sebi dozvoliti, “da ne vidite šumu od drveća”!

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!