Zašto pravoslavni svećenici uvijek nose bradu?

Bradu mnogi muškarci danas nose kao modni detalj, ali za svećenike i redovnike Pravoslavne Crkve ona je puno više od toga i predstavlja odraz tradicije duge stoljećima.

Dok svećenici i pastori ostalih kršćanskih denominacija rijetko nose bradu, ona je neka vrsta zaštitnog znaka njihovih kolega sa Istoka.

Brada koju nose svećenici i redovnici pravoslavnih crkava neodvojivi je dio njihovog crkvenog identiteta i ima dugu tradiciju.

U starozavjetnoj knjizi Levitskog zakonika imamo scenu u kojoj Mojsije pomazuje glavu svog brata Arona ustanovljavajući na taj način službu svećenstva. Ulje se slijevalo Aronu niz bradu, a brada koju današnji svećenici nose je simbol ovog obreda.

VIDI OVO: Pravoslavlje: Tko su pravoslavci i što oni vjeruju?

Sličan simbol predstavlja i epitrajilj, dugačko platno koje stoji oko vrata i spušta se skoro do stopala i bez kojeg pravoslavni svećenici ne mogu vršiti službu – krštenja, sprovode, ispovijedi.

Osim ovoga, stari crkveni spisi kazuju i da je brada ukras muškarca i simbol muškosti. Njezino brijanje predstavlja sramoćenje čovjeka, smatraju pravoslavci.

U Levitskom zakoniku 19,27 stoji: “Ne zaokružujte kose na svojim sljepoočnicama; ne šišajte okrajka svoje brade.”, čime se svećenicima zabranjuje da se briju, a kažu da je bradu nosio Isus Krist, kao i svi njegovi apostoli.

Po vjerovanju Pravoslavne Crkve svećenici bi trebali nositi “pune” brade, bez estetskih oblikovanja i sređivanja koja prate današnje modne trendove.

NAJNOVIJE!