Kako prestati koketirati s grijehom?

Svaki iskreni vjernik želi napustiti grijeh. Zna da uživanje u grijehu utječe na odnos s Bogom. Kako prestati koketirati s grijehom?

Ponekad se zbunimo zbog načina na koje spasenje djeluje.

Gotovo slučajno možemo naići na evanđelje koje ohrabruje ljude govoreći o Božjoj vječnoj dobroti i oprostu, ali, nažalost, možemo zaboraviti na upozorenja da ne treba ići glavom bez obzira u grijeh.

Ovakva vrsta evanđelja nema što reći braći i sestrama koji se neprestano predaju iskušenju – kojima je grijeh navika (1 Ivan 3,8).

S vremenom počnemo izbjegavati Stari zavjet s pričama o Božjoj presudi, te biramo kako nam odgovara između dijelova Isusovih propovijedi i Pavlovih pisama, a izbjegavamo sve što ono oštro što je Bog rekao Izraelcima i Jakovu. Odabiremo samo one dijelove koji nam govore o Božjem oprostu i milosti. No, nisu li upozorenja u Bibliji isto dio Božje Riječi i Njegovog plana spasenja?

Priznajmo tešku istinu: Mnogi od nas se dnevno predaju raznim iskušenjima.

Može li biti da su upozorenja u Pismu zapravo važna za pobjedu protiv grijeha? Ne leži li prava opasnost u izbjegavanju svih znakova upozorenja? Koliko od nas pada niz ponor dok ignorira sva upozorenja i znakove koji govore: Ovo je put do vječnog uništenja (Matej 7,13)? Obratimo na trenutak pozornost na neke od tih odlomaka kako bi vidjeli načine na koji iskušenje djeluje.

Anatomija iskušenja

U Knjizi o Sucima 16 poznata je priča o Samsonu i Dalili koja govori o iskušenjima koja vrebaju na sve nas koji ne obrate pozornost na upozorenja:

Samson je zavolio ženu čije je ime bilo Dalila. Filistejski knezovi su joj prišli i rekli: „Zavedi ga i doznaj gdje stoji njegova velika snaga, kako bismo ga mogli svladati pa da ga svežemo i učinimo nemoćnim. A dat će ti svaki od nas po tisuću i sto srebrnih šekela“ (Suci 16,4-5).

Na samom početku pripovjedač otkriva kako će priča završiti. Dalila je bila unajmljena od strane Božjih neprijatelja kako bi odvela Samsona u smrt. Grijeh se jako trudi da mi izvršimo ubojstvo bez predumišljaja. Ubit će vas. Kada ignoriramo Božja upozorenja u riječi koju nam je dao, tada samo sebe osljepljujemo pred svakom opasnosti.

Ples sa smrću

Dalila je zavela Samsona kao da je on njezina igračka. Štoviše, Samson je uživao u borbi. On je zatomio sva upozorenja koja su mu se pojavila u savjesti, nikada si nije dopustio da se pobuni – nije osjetio kuku zla kojom ga je Dalila vukla sebi:

Dalila je tako upitala Samsona: „»Kaži mi gdje stoji tvoja velika snaga i čime bi se mogao svezati i svladati.« Samson joj odgovori: »Da me svežu sa sedam svježih još neosušenih žila od lûka, onemoćao bih i postao kao običan čovjek“ (16,6-7).

Samson je plesao s iskušenjem. On je u tome uživao i igrao se s opasnošću:

Dalila je poslala muškarce da ga zarobe te mu je rekla: „Samsone, eto Filistejaca na te!« On pokida žile kao što se prekine kučina kad se primakne ognju. I tako ne doznadoše za tajnu njegove snage.“ (16,9).

Vrlo se lako čuditi Samsonovoj naivnosti, no koliko se mi često isto tako ponašamo? Govorimo si da možemo malo griješiti i proći nekažnjeno: Ja sam dovoljno snažna osoba. Znam svoje granice. U tom trenutku Samson se nije u potpunosti predao iskušenju – predao se dovoljno da mu bude zabavno. Iskušenje ima način da ukloni svaku naznaku opreza koju imamo te da nas uljulja u lažan osjećaj sigurnosti. Taj je put preživio.

Idući je put Dalila željela još više: Tada mu je rekla: „Prevario si me i slagao mi. Ali mi sada kaži čime bi te trebalo vezati“ (16,10). Još se dva puta Samson igrao s iskušenjem te je dopuštao da ga ono sveže na razne načine kako bi se mogao izbaviti. Vidite, dovoljno sam snažan. Ovaj grijeh i nije tako opasan. Bit ću ja u redu. Mogu prestati kad god to želim. Imam popunu kontrolu.

Ples sa smrću
Foto: Pixabay

U međuvremenu su svi alarmi glasno ječali. Bilo je jasno svakom tko ih je vidio da Delila nastoji Samsona odvesti u smet. No svaki je put postala sve odvažnija u svojim pokušajima, a Samson je još više prekrivao uši kako ne bi čuo sirene upozorenja. Svaki se put prepuštao sve više njezinim zahtjevima, polako hodajući prema uništenju.

Grijeh ide prema srcu

U svojoj posljednjoj molbi Dalila je odlučila napasti njegovo srce:

„Delila mu reče: »Kako možeš reći da me ljubiš kad tvoje srce nije sa mnom? Triput si me već prevario i nisi mi kazao gdje je tvoja velika snaga.« Kako mu je svakog dana dodijavala molbama i mučila ga, njemu već dozlogrdje. I otvori joj cijelo svoje srce…“ (16,15-17).

Je li Samson, na početku tog zabavnog puta, ikada pomislio da će ga ta zabava i igra koštati glave i života? On koji je bio tako moćan dao je svoje srce ženi da ga uništi. Iskušenje ga je malo po malo slabilo. Svaki put kada je bio svezan imao je priliku okrenuti leđa iskušenju, odbaciti Dalilu, pokajati se i okrenuti se Bogu. No on je ignorirao sva upozorenja. Sva.

Samson joj je rekao o svom zavjetu i svojoj dugoj kosi. Samson je ležao u krilu grijeha potpuno nesvjestan opasnosti koja mu se približavala. Dogodilo se ovo:

„Kad ona povika: »Samsone, eto Filistejaca na te!« on se probudi i pomisli: »Izvući ću se kao i uvijek i oslobodit ću se.« Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo“ (16,20).

Ovo je jedna od najtužnijih rečenica u cijeloj Bibliji: Ali nije znao da se Jahve od njega okrenuo. Samson je uzeo Duha zdravo za gotovo, tako da je zatomio svoju savjest, bio je toliko zaslijepljen grijehom da nije mogao vidjeti da Bog više nije bio s njim.

Pretpostavio je da je Bog bio uz njega cijelim putem uništenja i grijeha kojim je hodao. No njegovo je srce bilo puno žuljeva te je otvrdnulo na svako Božje upozorenje tako da nije osjećao razliku kada ga je Bog napustio.

Posljedice grijeha su oruđe Božje milosti – zašto trebamo napustiti grijeh?

Filistejci su zarobili Samsona i iskopali mu oči te je on postao njihov zarobljenik (16,22). Sjećate li se upozorenja u Propovjedi na gori? Isus je rekao: „Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao“ (Matej 5,29). Priča o Samsonu nas uči ovo: Ako nećete sami sebi iskopati oči, Bog će to učiniti za vas – zbog spasenja vaše duše.

Možda ćete izgubiti svoj brak ako se ne odreknete pornografije. Možda ćete izgubiti posao ako varate svoju tvrtku. Možda ćete izgubiti sve ako se predate alkoholu. Grijeh UVIJEK ima posljedice.

PROČITAJTE: Svaki grijeh ima negativne posljedice: Kako utječe na vas i na druge?

Oči će biti iskopane, na ovaj ili onaj način. Ako Božja djeca ignoriraju Njegova upozorenja, ona će morati postati još jasnija. U Sucima, Samsonove oči vodile su ga u iskušenje sve više i više. Nije slučajnost da je Bog odlučio odstraniti ono što ga je dovelo u grijeh.

Zašto nas Bog upozorava?

No ovo su dobre vijesti: Božja disciplina služi kako bi se spasili od vječnog uništenja. Bog je uzeo Samsonove oči kako on ne bi izgubio svoju dušu. Priča završava nadom: „Ali kosa gdje mu je obrijaše počne opet rasti“ (Suci 16,22).

Kada je Samson izgubio oči, napokon je progledao. Iskušenje ga više nije moglo zavesti, tada je mogao slijediti Gospodina. Božja disciplina nije ugodna, pogotovo kada namjerno ignoriramo Njegova upozorenja – upozorenja koja služe kako bi bili spašeni od uništenja i smrti. Nemojte misliti da ćete nastaviti hodati u korak s iskušenjem bez posljedica. Oko će biti iskopano na ovaj ili na onaj način. To možete učiniti vi, ili će Bog to učiniti za vas, ili ćete pasti u vječnu propast.

Braćo i sestre: “hrabrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono Danas da ne otvrdne tko od vas zaveden grijehom” (Hebrejima 3,13).

Autor: Chad Ashby; Prijevod: Ida U.; Izvor: DesiringGod.org Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi samo za Novizivot.net.