Salomon i žene
Foto: Wikipedia

U Bibliji možemo pročitati da je kralj Salomon imao 1.000 žena i drugih priležnica ili konkubina. Zašto mu je Bog to dopustio?

U Prvoj knjizi o Kraljevima 11, 3 stoji kako je Salomon imao „sedam stotina kneževskih žena i tri stotine inoča.“ Bog je očito „dopustio“ Salomonu da ima te žene, no dopust nije isto što i odobrenje. Salomonove odluke oko braka bile su u izravnom sukobu s Božjim zakonom i to je dovelo do posljedica.

Salomon je u životu bio u dobroj poziciji, slušao je savjete svoga oca Davida, kao što se navodi u Prvoj knjizi o Kraljevima 2, 2-3: „Ti budi hrabar i pokaži se čovjekom! Slušaj naredbe Jahve, Boga svoga, idi njegovim stazama, drži se njegovih zakona, zapovijedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u Zakonu Mojsijevu, da bi uspio u svemu što poduzmeš i svagdje kamo se okreneš.“

Salomonova poniznost pokazuje se u Prvoj knjizi o Kraljevima 3, 5-9 kada je od Gospodina zatražio mudrost. Mudrost je primijenjeno znanje, ono nam pomaže donositi odluke koje su u skladu s Bogom i Svetim Pismom. Salomonova knjiga Mudrih izreka prepuna je praktičnih savjeta kako slijediti Gospodina. Salomon je isto tako napisao „Pjesmu nad pjesmama“ koja daje predivnu sliku o tome što Bog vidi kao valjan brak. Dakle, kralj Salomon je znao što je ispravno, čak i ako nije slijedio takav put.

Tijekom vremena Salomon je zaboravio vlastite savjete i mudrost Svetog Pisma. Bog je dao jasne upute za svakog onog tko bi htio biti kralj: nema skupljanja vojske za rat, nema skupljanja žena i nema skupljanja zlata i srebra (Ponovljeni zakon 17, 14-20). Te su zapovijedi dizajnirane kako se kralj ne bi pouzdavao u vojnu moć, slijedio druge bogove i oslanjao se na bogatstvo, umjesto na Boga. Proučavanje Salomonovog života pokazat će da je prekršio sve tri zapovijedi!

Salomon je imao mnoštvo žena protivno Božjoj volji

Salomon je uzeo mnoštvo žena i priležnica protivno Božjoj volji. Baš kao što je Bog predvidio: „I kada je Salomon ostario, njegove su mu žene okrenule srce prema drugim bogovima, i srce njegovo nije više potpuno pripadalo Jahvi kao što je pripadalo srce njegova oca Davida.“ (Prva knjiga o Kraljevima 11,4) Kako bi udovoljio svojim ženama Salomon je čak i žrtvovao Moleku, bogu koji je zahtijevao „odvratne“ žrtve (Prva knjiga o Kraljevima 11, 7-8).

Bog je Salomonu dopustio odabir i neposlušnost, no taj je odabir imao neizbježne posljedice. „Tada Jahve reče Salomonu: »Kada je tako s tobom te ne držiš moga Saveza i naredaba koje sam ti dao, ja ću sigurno oduzeti od tebe kraljevstvo i dat ću ga jednom od tvojih slugu.«“ (Prva knjiga o Kraljevima 11, 11). Bog je Salomonu pokazao milost radi Davida (12. stih) no Salomonovo se kraljevstvo eventualno razdijelilo. Još jedna kazna Salomonu je bio rat s Edomitima i Aramejcima (stihovi 14-25).

Salomon nije izgubio slobodnu volju

Salomon nije bio lutka na koncu, Bog ga nije silio da čini ispravne stvari. Bog mu je zapravo pokazao svoju volju, blagoslovio ga mudrošću i očekivao poslušnost. U kasnijim je godinama Salomon odlučio ne slušati i snašle su ga predviđene posljedice.

Indikativno je to da je do kraja života Bog iskoristio Salomona kako bi on napisao još jednu knjigu koja se nalazi u Bibliji. U Propovjedniku se iznosi „ostatak priče“. Salomon kroz knjigu opisuje sve što je uspio postići na zemlji osim onoga što je Bog namjeravao.

Ovo je njegovo svjedočanstvo: „Nagomilah srebro i zlato i blago kraljeva i pokrajina, nabavih pjevače i pjevačice i svakoga raskošja ljudskog, sve škrinju na škrinju.“ (Propovjednik 2, 8). No harem mu nije donio sreću, umjesto toga „sve je to opet ispraznost i pusta tlapnja!“ (11. redak). Zaključak je Propovjednika mudar savjet: „»Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.“ (Propovjednik 12, 13).

Bog nikada ne želi da netko griješi, no dopustit će nam da slobodno odlučujemo. Priča o Salomonu je snažna lekcija o tome koja je cijena neposluha. Nije dovoljno imati dobar početak, Božju milost trebamo tražiti do kraja. Život bez Boga je slijepa ulica. Salomon je mislio da će sreću steći sa 1000 žena i priležnica, no nikakva ugoda nije bila vrijedna cijene. Mudriji, Salomon je rekao: „sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.“ (Propovjednik 12, 14).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ: