Zašto je u Bibliji Sotona opisan kao jarac?

Sotona je u Bibliji opisan kao jarac. Što simbolizira jarac? Na koji način se ta životinja razlikuje od ovce? Zbog čega je on jarac? 

Čak i ako nismo došli u priliku istražiti Bibliju, razumijemo da ovce znače nešto dobro, blago, pozitivno, dok jarčevi i koze imaju drugačije konotacije. Izuzev koza iz Pjesme nad pjesmama 4, ne vidimo da te vrste životinja imaju pozitivne konotacije u Bibliji. 

Za one od nas koji su upoznati s prizorima okultnog, znamo da se koza ili jarac koriste za takve stvari, pogotovo kod sotonista. Zbog čega točno jarac predstavlja đavla? Nije li sotona došao u obličju zmije u Edenskom vrtu? (Postanak 3) 

U ovome članku, govorit ćemo o simbolici jarca u Bibliji, o onome što Biblija ima za reći, jarčevima i ovcama te zbog čega je Sotona prikazivan kao jarac. 

Što simbolizira jarac u Bibliji? 

Jarac u Bibliji predstavlja mnoštvo stvari, no kako bismo došli do izvora stvari, trebat ćemo istražiti jedan od najpoznatijih židovskih blagdana: Jom Kippur, isto tako poznat kao Dan iskupljenja. 

Za vrijeme tog blagdana, koristila bi se dva jarca. (Ponovljeni zakon 16) Na jednog jarca, azazel jarca, visoki bi svećenik odložio sve grijehe nakon što bi na njega postavio svoje ruke. Nakon što bi grijesi ”bili odloženi” na jarca, jarac bi bio otjeran u pustinju, što bi simboliziralo tjeranje izraelskih grijeha u pustinju. Jarac ovdje predstavlja sotonu ili zlo. Nije neobično to što je Isus pronašao sotonu u divljini. (Matej 4, 1-11) Divljine ili pustinje predstavljaju prokleta mjesta, na kojima nema Božjeg blagoslova. Božji blagoslov često puta dolazi kroz kišu. 

Azazel je tema mnogih rasprava, no mnogi vjeruju da je to pustinjski demon ili sila zla, koja je u pustinji. 

Osim žrtvenog jarca azazela, gdje još u Bibliji pronalazimo simbolizam vezan za jarca? 

Osim teksta iz Matejevog  evanđelja, o kojem ćemo nešto reći malo kasnije, u Bibliji nema puno negativnih konotacija o jarčevima. Kako bismo saznali koje su prave negativne konotacija jarčeva, trebamo pogledati u paganizam. 

Jarčevi se koriste u skandinavskim, poganskim praksama. Grčki jarac, Pan ili satir, imao je svoje hramove. Naravno, ne možemo zaboraviti niti Bafometa, jarca koji se pojavio u Srednjem vijeku i koji je od tada ostao. 

Čak i ako ne budemo govorili o jarčevima i o ulozi jarca u štovanju pogana, ono što je važno jest uloga žrtvenog jarca u Jom Kippuru, gdje jarac predstavlja zlo. Razlog zbog kojeg pogani štuju jarca jest upravo taj, zbog toga što on predstavlja. 

Na koji se način jarčevi razlikuju od ovaca? 

Biblija govori o razlici između jaraca i ovaca, što se pogotovo vidi u usporedbi o kojoj ćemo govoriti u idućem ulomku. 

Po čemu se točno razlikuju jarci i ovce? 

Osim po fizičkom izgledu, osobine tih životinja mogu vrlo jasno osnažiti onu tvrdnju koja kaže da su vjernici ovce, a nevjernici jarčevi. 

Ovce ovise o svom pastiru. Iako nisu najinteligentnije životinje, vjeruju i pouzdaju se u svog pastira. Jarčevi su poznati po tome što ovise sami o sebi i po tome što su tvrdoglavi. Ovo bi se moglo povezati sa zamisli svijeta, koji kaže da se trebamo pouzdati u same sebe, a ne na Boga. 

Jarčevi imaju sklonost uništavati. Dok na primjer, kršćani čekaju drugi Kristov dolazak, nevjernici su za to vrijeme na putu prema uništenju. Fiziološki, ovce i jarčevi donekle sliče. 

Nevješt pastir lako može pomiješati ovo dvije. Jarčevi i ovce ne samo da predstavljaju vjernike i nevjernike, nego i prave vjernike od lažnih. Možemo čuti bezbrojne priče o takozvanim kršćanima, koji dijele crkve, bivaju otpadnici i mnoge odvode dalje od Boga. 

Iz tog razloga trebamo odrediti razliku između jaraca i ovaca. Jer, iako ove dvije vrste životinja izgledaju slično, njihovo ponašanje se drastično razlikuje. 

Jarac u Bibliji
Foto: Pexels

Što Biblija kaže o jarčevima?

Željela bih ukazati na ove stihove, koji na jako dobar način pokazuju razliku između jaraca i ovaca: 

Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. “Tada će kralj reći onima sebi zdesna: Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.

“Tada će mu pravednici odgovoriti: Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi? A kralj će im odgovoriti: Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!

“Zatim će reći i onima slijeva: Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!

“Tada će mu i oni odgovoriti: Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te? Tada će im on odgovoriti: `Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. “I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni“.

Jarci će, što se vidi iz ovih stihova, biti osuđeni na vječnu kaznu, dok će ovce ući u vječni život. Ono što je ovdje važno jest to da će ovce biti odvojene od jaraca, što znači da ovce same ne mogu razlikovati jarčeve od drugih ovaca. Biblija često puta govori o razdvajanju, kao što je razdvajanje žita od kukolja i slično. 

Daniel je imao viziju jarca (Daniel 8, o Aleksandru Velikom), koji osvaja i sije uništenje. Biblija s razlogom koristi ovaj simbol. Aleksandar je uveo helenizam, koji je za cilj imao uništavanje židovskog svijeta i svega onoga što je on predstavljao. 

4 razloga zbog kojih je Sotona jarac

Na temelju svega onoga što smo dosad rekli, možemo pronaći barem četiri razloga zbog koji je Sotona prikazan kao jarac. 

1. Poganske religije koriste ikonografiju s jarcima 

Kao što smo već rekli, sve poganske religije, od skandinavskih, do grčkih, koriste jarce kao objekte štovanja. U sotonističkim krugovima štuje se Bafomet i vrlo se često glorificiraju prizori jaraca, jer jarčevi predstavljaju tvrdoglavost i zlo. 

2. Jarac simbolizira samodostatnost i uništenje 

Pastir ima kontrolu nad svojim stadom ovaca, no sakupljač koza i jaraca nema. Ako ne obrati pozornost na jarčeve i koze, one mogu čak nauditi drugim životinjama. Osim toga, jarčevi bježe iz prostora gdje se nalaze i uništavaju okoliš. 

3. Jarčevi plaše ovce 

Kao što smo vidjeli u stihovima iz Matejevog evanđelja, Bog mora odvojiti jarčeve od ovaca. To znači da su se jarčevi infiltrirali u crkve i kršćanske krugove. 

Kršćani-uljezi mogu određeno vrijeme održavati imidž ovce, no s vremenom, pokazat će se da je ovca ipak ovca, a da je jarac samo jarac. 

4. Židovske religijske prakse izjednačavaju jarčeve sa zlom 

Tijekom Jom Kippura, svi grijesi simbolično se odlažu na žrtvenog jarca, nakon čega on biva istjeran u pustinju. Taj se jarac naziva azazel jarac. Azazel predstavlja zlo, točnije pustinjskog demona ili neku vrstu zla iz pustoši. 

Zaključak 

Štetno lažno evanđelje jaraca može nas uhvatiti iznenada. Takvo evanđelje može tražiti od nas da se oslonimo na nas same i da budemo tvrdoglavi u tome. Takvo evanđelje može glorificirati nasilne načine. A ako ne budemo budni, nećemo moći raspoznati evanđelje jaraca od evanđelja Krista. Stoga, trebamo uvijek biti blizu našeg Pastira, vjerovati Njegovoj Riječi i vodstvu. 

Autorica: Hope Bellinger; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!