Fotografija je postavljena na Redditu i postala je viralna. Dijeli se po cijelom Twitteru kao primjer uništenih djetinjstava koja je samljeo užas rata.

Sirijska djevojčica je zapala za oko fotografu, ali ono je uskoro zasuzilo. Kada je prišao kako bi uslikao dijete, ono se uplašilo.

Rat ju je naučio da kada netko uperi crni predmet prema tebi, treba se plašiti za život. Tako je i reagirala.

Malecka se okrenula prema fotografu i, umjesto da se nasmiješi, prestravljeno je podigla ruke kao da se predaje. Mislila je da on želi ubiti, a ne uslikati.

djevojčica podigla ruke

Gospodine, molimo te da zaštitiš i blagosloviš svu djecu koja prolaze kroz strahote rata.

IZVORKurir