starozavjetne knjige Kur'an
Foto: Pixabay

Ne, starozavjetne knjige iz Biblije (ukupno 39) nisu u Kur’anu niti su dio njega (ukupno 114 sura/poglavlja). Biblija – i Stari i Novi zavjet – i Kur’an su potpuno različite knjige.

Istina jest da Kur’an sadrži neke slične priče, likove i teme koji se nalaze u Bibliji; ali sveukupno, Biblija i Kur’an se ne poklapaju po tim pitanjima. Na primjer, ako se usredotočimo na Stari zavjet i Kur’an, Abraham je središnja figura i kršćanima i muslimanima (i naravno Židovima).

Savez s Abrahamom

Prema Bibliji, Bog je uspostavio savez s Abrahamom, a taj se saveznički blagoslov nastavio kroz njegove potomke, Izaka, Jakova itd. (Postanak 12-25). Bog je rekao Abrahamu: „Jer po Izaku zvat će ti se potomstvo“ (Postanak 21,12). Nadalje, „dogodi se, poslije smrti Abrahamove, da Bog blagoslovi Izaka, sina njegova. A Izak se nastanio kod Beer-Lahaj-Roja“ (Postanak 25,11). Izak je bio Jakovljev otac, a Jakov je imao dvanaest sinova (Izraelovih plemena): Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun; Josip, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Ašer.

Ovo je savezna linija koju vidimo u Bibliji: „I reče: Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev“ (Izlazak 3,6; usp. 3,15-16; 4,5; Ponovljeni zakon 9,5; 30,20). Islam, međutim, po toj liniji uključuje i Jišmaela – Abrahamovog sina po Hagari (npr. Sura 2:133, 136, 140).

VIDI OVO: Sve knjige Staroga zavjeta sažete u jednoj rečenici

Potomstvo Jišmaela

Vjeruje se da su Arapi Jišmaelovi potomci, a Kur’an u Suri 2:125-129 naizgled naglašava Abrahamov blagoslov i rodoslovlje po Jišmaelu, a ne po Izaku. I opet, na račun Abrahama koji žrtvuje svog sina Izaka (što Biblija jasno navodi u Postanku 22), Kur’an je nejasan u vezi toga koji je sin žrtvovan (Sura 37:99-111).

Mnogi muslimani vjeruju da je Abraham pokušao žrtvovati Jišmaela, iako neki muslimani vjeruju da je znanje o kojem se sinu radilo relativno nevažno za općenito učenje priče.

To su samo dva primjera mnogih razlika između kršćanstva i islama. Dakle, iako postoje male sličnosti između knjiga Starog zavjeta (npr. povijesnih pripovijesti i likova) i Kur’ana, postoje daleko veće različitosti. Nema čitavih starozavjetnih knjiga, pa čak ni velikih dijelova starozavjetnih knjiga, koji su dio Kur’ana.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.