Biblija predviđa spiralu prema gorem u vidu katastrofa, ljudskoga grijeha i vjerskog otpada prije Kristova povratka.

Pavao piše: „Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena. … dok će zli ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore“ (2. Timoteju 3, 1.13). Svijet će nastaviti odbacivati Boga, Njegovu Riječ i Njegov narod.

Jednoga dana u budućnosti – dana koji nitko ne zna – Bog će okončati razdoblje Crkve koje je počelo u prvom stoljeću na dan Pedesetnice (vidi Djela 2) događajem koji se zove Uzeće. U to vrijeme, Bog će uzeti sve koji vjeruju u Krista sa zemlje u pripremi za njegove posljednje osude. O Uzeću, Pavao piše: „Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim. Ovo vam velimo poučeni od Gospodina: mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći umrlih, jer će sam Gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arhanđela i sa zvukom trube Božje sići s neba, i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu. Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom. Stoga, tješite jedan drugoga tim riječima!“ (1. Solunjanima 4,14–18).

Slabljenje mira i povećanje meteža koji prethodi Uzeću dosegnut će epske proporcije kada veliko mnoštvo ljudi nestane sa zemlje. Takav događaj prouzročit će paniku i zahtijevat će snažnoga vođu koji će dati odgovore na sve probleme ovoga svijeta. Priprema za ovoga vođu traje već neko vrijeme, kao što je istaknuo povjesničar Arnold Toynbee, „time što je čovječanstvo bilo primoravano da smišlja sve smrtonosnija oružja, a u isto vrijeme se svijet učinio sve više međuovisnim ekonomski, tehnologija je čovječanstvo dovela do takve razine opasnosti da smo zreli da proglasimo božanstvom bilo kojega novog Cara koji bi mogao uspjeti da svijetu ponudi jedinstvo i mir.“ Iz obnovljenog Rimskog Carstva, koje će biti organizirano u vidu deset europskih izbornih jedinica (v. Daniel 7,24; Otkrivenje 13,1), Antikrist će se podići i sklopiti savez s nacijom Izrael, čime će službeno početi Božje sedmogodišnje odbrojavanje do drugog Kristovog dolaska (v. Daniel 9,27).

Tijekom tri i pol godine, Antikrist će vladati nad zemljom i obećavati mir, ali bit će to lažni mir koji će uhvatiti u klopku stanovništvo zemlje. Biblija kaže: „Dok ljudi budu govorili: ‘Mir i sigurnost’, baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći“ (1. Solunjanima 5,3). Ratovi, potresi i gladi će eskalirati (v. Matej 24,7) dok kraja Antikristove 3,5 godišnje vladavine, kada će on ući u ponovno izgrađeni hram u Jeruzalemu i proglasiti sebe Bogom i zahtijevati štovanje (vidi 2. Solunjanima 2,4; Matej 24,15). U tome će trenutku pravi Bog odgovoriti na njegov izazov. Sljedeće 3,5 godine događat će se Velike nevolje, kakvih nije bilo nikada prije. Isus je prorekao: „Jer će tada biti tolika nevolja kakve nije bilo od postanka svijeta do sada, niti će je biti. I kad se ne bi skratili ti dani, nitko se ne bi spasio. Ali radi izabranika ti će se dani skratiti“ (Matej 24,21–22).

Tijekom Velikih nevolja dogodit će se neviđeni gubitak života i uništenje zemlje. Također, veliki broj ljudi doći će vjeri u Krista, ali mnogi će to učiniti po cijenu svoga života. Bog će još uvijek imati kontrolu dok bude okupljao nevjerničke vojske svijeta kako bi ih osudio. Ovaj događaj je prorok Joel opisao riječima: „Sakupit ću sve narode i povesti ih u dolinu Jošafat. Ondje ću im suditi“ (Joel 3,2). Ivan ovako opisuje tu bitku: „Uto opazih gdje iz usta Zmaja (Sotona), iz usta Zvijeri (Antikrist) i iz usta lažnog Proroka izlaze tri nečista duha kao žabe. To su, uistinu, proročki duhovi koji proizvode znakove i koji odlaze kraljevima cijeloga svijeta da ih skupe za rat velikoga Dana Boga, Svemogućega … Skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon ” (Otkrivenje 16,13–16).

U tome trenutku, Isus Mesija će se vratiti, uništiti Njegovu vojsku i ponovno prisvojiti svijet, koji mu zakonito pripada. „Zatim opazih otvoreno nebo, i pojavi se bijel konj. Jahač na njemu zove se Vjerni i Istiniti; on sudi i vojuje pravedno. Oči su mu plamen ognjeni; na glavi mu mnoge krune. On nosi napisano ime koje nitko ne zna osim njega. Obučen je u ogrtač umočen u krv, a njegovo ime glasi: Riječ Božja. Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima, obučene u bijel, čist lan. Iz njegovih usta izlazi oštar mač da njime pobije pogane. On će nad njima vladati željeznim žezlom. On gazi tijesak vina uskipjelog gnjeva Boga Svemogućega. A na svom ogrtaču – na boku – nosi napisano ime: KRALJ KRALJEVA I GOSPODAR GOSPODARA. Tada opazih jednog anđela gdje, stojeći na suncu, viče jakim glasom svim pticama što lete u najvišem dijelu neba: ‘Dođite, skupite se na veliku gozbu Božju, da jedete meso od kraljeva, meso od vojskovođa, meso od mogućnika, meso od konja i njihovih jahača, meso od svih ljudi, slobodnih i robova, malih i velikih! Zatim opazih Zvijer s kraljevima zemlje i njihove vojske skupljene da zametnu rat protiv onog koji jaše na konju i protiv njegove vojske. Ali Zvijer bi uhvaćena zajedno s lažnim Prorokom koji je u službi Zvijeri činio znakove i njima zaveo one koji su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Oboje su živi bačeni u ognjeno jezero koje gori sumporom. A ostali su ubijeni mačem što izlazi iz usta jahača na konju; sve se ptice nasitiše njihova mesa.” (Otkrivenje 19,11–21).

Nakon što Krist porazi sve vojske sakupljene u dolini Harmagedon, vladat će sa svojim svetima tisuću godina i potpuno će vratiti Izrael u njegovu zemlju. Na kraju tisuću godina, konačni sud nad nacijama i svim preostalim čovječanstvom će uslijediti, iza čega dolazi vječno stanje koje će ljudi provesti s Bogom ili odvojeni od Njega (v. Otkrivenje 20-21).

Gornji događaji nisu puke špekulacije ili mogućnosti – oni će se upravo tako odviti u budućnosti. Kao što su se sva biblijska proroštva o Kristovu prvom dolasku obistinila, tako će se obistiniti i proroštva o Njegovom drugom dolasku.

Kakav utjecaj bi ova proroštva trebala imati na nas, budući da su istinita? Petar je postavio to pitanje: „Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega, dolazak kojim će se nebesa u plamenu raspasti, a počela u ognju rastopiti!“ (2. Petrova 3,11–12).

IZVORGotquestions.org