Što je Bog otkrio o sebi? Stvari koje svi možemo spoznati

Nitko ne može u potpunosti otkriti što je Bog. Jobov prijatelj je rekao: „Možeš li dubine Božje proniknuti, dokučiti savršenstvo Svesilnoga? Od neba je više: što još da učiniš? Od Šeola dublje: što još da mudruješ“? (Job 11, 7-8)

U Izaiji 55, 9 čitamo: „Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli“.

Unatoč tomu, Bog je puno toga o sebi otkrio u Bibliji, kao što je otkrio i na druge načine. Iako možemo dobiti samo slabo razumijevanje, pozvani smo na iskreno traženje Gospodina. (1. Korinćanima 13, 12; Hebrejima 11, 6) 

Bog se otkrio kao Stvoritelj svega

Biblija započinje tako što priznaje da je Bog Stvoritelj svega: „U početku, stvori Bog nebo i zemlju“. (Postanak 1, 1)

Isus, Božji sin i druga osoba Trojstva, također je bio intimno uključen u stvaranje svemira: „Sve je po njemu postalo, i bez njega ništa nije postalo, što je postalo“. (Ivan 1, 3) U Postanku 1, 2 također primjećujemo prisustvo Duha Svetoga za vrijeme stvaranja. 

Bog se otkrio kao Stvaratelj života

Bog je Onaj koji stvara sav život. U Kološanima 1, 16-17 o Isusu piše ovo: „Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu“.

Bog je uključen u živote ljudi

Bog je osobno uključen u živote ljudi. Izaija 46, 9-10 nas uči: „Mislite na prijašnje od starine, da sam ja jedino Bog, i nitko drugi, pravi Bog, kojemu nije ništa jednako, Koji je od početka javljao svršetak, od davne davnine, što se još nije dogodilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, sve, što mi je drago, ispunjam“. 

Bog je ljubav
Foto: Unsplash

Bog se otkrio kao Ljubav

Bog je ljubav. (1. Ivanova 4, 8) Njegova savršena ljubav iskazana je kroz Isusa, kroz Njegovu poniznost i služenje (Filipljanima 2, 1-11) i posebice kroz Njegovo polaganje svog života, kao otkup naših grijeha. (Ivan 15, 13; 2. Korinćanima 5, 21)

Bog može učiniti da ljubav bude potpuna. (1. Korinćanima 13) Prava ljubav ne može postojati izvan Boga. 

Bog je Trojstvo

Bog je Trojedina osoba. Bog je Otac, Sin i Duh Sveti. Iako je Bog jedan (Ponovljeni zakon 6, 4-5), Bog postoji kao tri osobe. Bog uči svoje učenike neka krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. (Matej 28, 19-20) Unutar Boga samoga postoji savršenstvo odnosa i ujedinjenosti. 

Bog nadzire sve što postoji

Božja je mudrost savršena. Bog je stvorio sve, što znači da Bog poznaje i zna sve što postoji. Bog sve razumije. Psalam 147, 5 nas uči: „Gospodin je naš tako velik i u moći tako bogat; mudrost njegova nema granica“.

Bog je svuda prisutan

Bog je sveprisutan. To znači da se Bog nalazi na svakome mjestu u svako vrijeme. Mudre izreke 15, 3 bilježe: „Oči su Jahvine na svakome mjestu i budno motre i zle i dobre“.

Psalam 139, 7-10 dodaje: „Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvog lica pobjegnem? Ako se na nebo popnem, ondje si, ako u Podzemlje legnem, i ondje si. Uzmem li krila pa se naselim moru na kraj svijeta i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala“.

Niti jedno ljudsko biće ne može u potpunosti spoznati ”što” je Bog. Ipak, ono što nam je otkriveno o Bogu daje nam zapanjujuću količinu znanja, što nas vodi prema želju za štovanje, služenjem i iskazivanjem ljubavi jednom, pravom Bogu. 

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ: