Tko je Bog?

Niti jedno drugo pitanje nije važnije od pitanja: „Tko je Bog“?

Ako ovo shvatimo i ako budemo svakoga dana iskusili ono tko Bog jest, uživat ćemo život u njegovoj punini! Ovo vidimo u Ponovljenom zakonu 7, 12-13, Psalmu 16, 2, Ivanu 10, 10 i Jakovljevoj poslanici 1, 17. To vidimo i danas.

Jedan od mojih mentora mi je rekao: „Uvjeren sam u to da rješenje za svaki problem za vrijeme i vječnost možemo dobiti kroz pravilno razumijevanje Boga“! Kakva nada!

Drugi mi je mentor rekao: „Kada ne odvojim vrijeme za razmišljanje o Bogu kojem služim, On postaje premalen da bi mi pomogao; stoga odlučujem sam riješiti tjeskobu i okrivljavati Boga kasnije za nju“. Jao!

Volim ono što je A. W. Tozer napisao: „Čovjek koji dođe do ispravnog vjerovanja u vezi Boga neće imati na tisuće privremenih problema, jer će uvidjeti da ga ti problemi ne mogu brinuti na duže vrijeme“. Ponovno, kakva nada!

Stoga, ”tko je Bog”? Između mnogih drugih teoloških i biblijskih riječi, ovih pet se ističu. Svih pet pomnoženi su s neograničenošću i vječnošću.

VIDI OVO: Kako možemo znati da Bog postoji?

Drugim riječima, što mislimo kada kažemo ”mojoj ljubavi kronično nedostaje Božje ljubavi”? Sve ono tko Bog jest proteže se ne samo kroz stotine milijardi svjetlosnih godina svemira, već i daleko dalje; do Božjeg prijestolja.

Kojih pet riječi odgovaraju na pitanje ”tko je Bog”?

1. Božja suverenost

Sjetite se, svaka je riječ pomnožena s vječnošću i beskonačnošću. To je ono što nakon svega znači biti Gospodin Bog.

„Suveren“ je riječ koja se spominje u Bibliji na stotine puta, a priljubljena je oko 6.700 puta uz sveto, božansko ime Jahve. ”Jahve” označava riječ ”GOSPODIN” i piše se velikim slovom u većini modernih, biblijskih prijevoda.

Kada razmišljamo o tome tko Bog jest, počinjemo tako što Ga opisujemo kao svemoćnog (svemogućeg) i svagdje-prisutnog (sveprisutnog).

Biblijski heroji vjere radovali su se nad oba aspekta Božje suverenosti. Kralj David je rekao: „Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća“. (Psalam 103, 19) Kasnije je molio: „Tvoja je, Jahve, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je, Jahve, kraljevstvo i ti si uzvišen povrh svega, Poglavar svega“! (1. Ljetopisa 29, 11)

Prvi Isusovi sljedbenici molili su: „Gospodine, ti si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima“! (Djela 4, 24) Kasnije je apostol Pavao opisao Boga kao „Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen“. (1. Timoteju 6, 15-16)

Stoga, prožima li Božja moć i prisutnost svaki trenutak i milimetar vašeg života?

Da! Nikada niste sami. Nikada niste nemoćni. Bog je s vama i pita vas: „Što želiš da učinim za tebe“? Zazovite Ga sada.

2. Božja promisao

Za razliku od riječi ”suveren”, riječ ”promisao” ili ”providnost” (koja se odnosi na Boga) ne pojavljuje se niti u jednom biblijskom stihu. Na neki način, to je prikladno. Nakon svega, ”promisao” govori o tome kako je Božja vječna, neograničena i (uglavnom) nevidljiva ruka na djelu u narodima, plemenima, obiteljima i pojedincima.

Heroji vjere, Abraham, Josip, Ruta, Ezra, Estera i mnogi drugi, radovali su se nad Božjom promisli, zbog koje se povećanja njihova vjera i povjerenje u Njega. Job se ponizio pred Bogom i rekao: „Znam da Ti možeš učiniti sve i da nitko ne može utjecati na ono što Ti odlučiš“. (Job 42, 2) Stoljećima kasnije, Gospodin je uvjerio proroka Izaiju: „Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, izvršit ću sve što mi je po volji“. (Izaija 46, 10)

VIDI OVO: Je li Isus Bog?

Nakon što je svjedočio izvrsnom čudu, kralj Nabukodonozor piše svima u svome kraljevstvu: „Svi, koji stanuju na zemlji, jesu kao ništa prema njemu. On što hoće radi s vojskom nebeskom i sa stanovnicima zemaljskim. Nema nikoga, da bi mu smio ruku ustaviti i upitati ga: ‘Što radiš“? (Daniel 4, 35) Apostol Pavao potvrđuje kako „Bog čini sve u skladu sa svojom voljom“. (Efežanima 1, 11)

Stoga, prožimaju li Božje vodstvo i dobrota i vaš život?

Da! Život postaje obilan kada danas prepoznamo i radujemo se u oboje!

3. Božja svetost

”Svet” i njegovi sinonimi pojavljuju se više od 1.600 puta u Bibliji. Brzo nam postaje jasno kako je Bog svet, ljudi nisu, da Bog od nas očekuje da budemo sveti i da to ne možemo biti bez Njegovog božanskog preobražavanja. Nakon što je dao Deset zapovjedi, Bog je rekao svom drevnom narodu: „Ne oskvrnjujte moga svetog imena, nego neka budem proglašen svetim među Izraelcima – ja, Jahve, koji vas posvećujem“. (Levitski zakonik 22, 32) Također im je rekao: „Budite sveti jer sam i ja Gospodin, vaš Bog svet“. (Levitski zakonik 19, 2)

Heroji Starog i Novog zavjeta govore o dihotomijama svetosti, koja je u isto vrijeme izazvala i potaknula njihovu vjeru na djelovanje. Usred Biblije rečeno nam je: „Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo – žezlo je tvog kraljevstva“! (Psalam 45, 6) Prije završetka Biblije rečeno nam je: „Oni su nas doista nešto malo dana stegom odgajali kako se njima činilo, a On – nama na korist, da postanemo sudionici njegove svetosti“. (Hebrejima 12, 10)

Stoga, prožima li Božja slava i čistoća vaš život?

Da! Sada je vrijeme za priznavanje svih znanih grijeha i prihvaćanje Božje svetosti.

4. Božja ljubav

Isus i Njegovi apostoli nisu izmislili zamisao o Božjoj ljubavi. Daleko od toga!

Sjećate li se Božjeg svetog imena ”Jahve”? Evo kako Bog sam sebe definira: „Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: “Jahve! Jahve prođe ispred njega te se javi: “Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje ljubav tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja nego kažnjava opačinu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena“. (Izlazak 34, 5-7)

VIDI OVO: Jedan od najjačih dokaza da Bog postoji

Jeste li primijetili da se riječ ”ljubav” pojavljuje dvaput?

Zapravo, riječi ”Bog” i ”ljubav” usporedno se pojavljuju jedna uz drugu mnoštvo puta dalje u Bibliji, pogotovo u Novome Zavjetu. Najpoznatiji od takvih stihova jest Ivan 3, 16. Drugi poznati stihovi koji govore o Božjoj ljubavi su Rimljanima 5,5, Rimljanima 5, 8 i Rimljanima 8, 38-39. Tu su i 1. Ivanova 4, 7-10, 1. Ivanova 4, 16 i 1. Ivanova 4, 19. No nije dovoljno samo znati o Božjoj ljubavi.

Stoga, prožima li Božje milosrđe i ljubav vaš život?

Da! Otvorite svoje srce i ruke kako biste sada mogli dobiti Njegovu ljubav.

5. Božji planovi

Kada razmišljamo o tome tko Bog jest, ne možemo završiti, a da ne govorimo o Bogu kao o sveznajućem Bogu. To ne znači da Bog zna sve činjenice o svemiru. Ustvari, to je istina, zna ih, ali Bog zna i puno, puno više toga.

Sjećate li se telefonskih imenika? Milijun činjenica, no niti jedna od njih ne bi mogla promijeniti vaš život. Same po sebi, to su samo činjenice. Bog ne samo da posjeduje svo znanje, već posjeduje i potpuno razlikovanje, potpuni uvid, potpuno razumijevanje, potpuno znanje i načine koji ”su iznad našeg razumijevanja”.

Gospodin to ovako kaže: „Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina. “Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli“. (Izaija 55, 8-9)

Drugim riječima, ”Bog sam zna”, pomnoženo sa vječnošću i beskonačnošću.

Nitko od nas ne zna 0.000001% svega onoga što je istinito, ispravno, važno i što mijenja život. Stoga, zašto smo kušani razmišljati da znamo bolje od Boga? Znamo li bolje od Boga kako upravljati našim životima? Nema šanse!

Stoga, prožima li Božja tajnovitost vaš život?

Da! Danas ponizno prihvatite Njegovu višu, nebesku mudrost i načine.

Bog je puno više

U ovome članku, ne želim navesti samo pet riječi koje bi mogle opisati ono tko Bog jest. Vjerujte mi, znam da je Bog toliko više toga!

Kada čitam Bibliju, podsjetim se da je Gospodin Bog jedan iz Trojstva (Otac, Sin i Duh Sveti), neograničen i beskonačan.

VIDI OVO: Postoji li Bog? Ovako sjajan odgovor dao je jedan obični čovjek!

Kada sam pod stresom, sjetim se Božje prisutnosti i zahvalim Mu na Njegovom beskonačnom i vječnom miru i radosti.

Kada sam sagriješio, prisjetim se Božje svetosti i ljubavi i zahvalim Mu na Njegovoj čudesnoj, prekrasnoj milosti i milosrđu.

Poanta svega: ne zaboravite svakoga dana iskusiti ono tko Bog jest, kako biste mogli u punini uživati u životu!

Autor: David Sanford; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

NAJNOVIJE!