Što je duh Antikrista?

“Duh Antikrista” je svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu spasiti grešnike. Taj duh već djeluje u svijetu i obmanjuje ljude.

Duh Antikrista je izraz koji se nalazi u 1. Ivanovoj 4, 1-3:

“Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.”

Kada je Ivan pisao ovu poslanicu sugerirao je da u svijetu djeluju različiti duhovi, mnoga lažna učenja i varijacije kršćanstva. Duhovna atmosfera možda je bila slična onoj koja je danas prisutna u našem svijetu. Postojalo je bezbroj stavova i religija.

Jedno od lažnih učenja bilo je učenje koje je nijekalo da je Isus Krist došao na zemlju u tijelu ili kao čovjek. Lažni učitelji napadali su i iskrivljavali Kristovo božanstvo i čovječnost.

Prema Bibliji znamo da je Isus Krist u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek. Međutim, lažna učenja, koja su bila usmjerena na iskrivljivanje ili negiranje Kristova božanstva i čovječnosti, već su se počela infiltrirati u Crkvu.

Kako prepoznati duh Antikrista?

U 1. Ivanovoj 4, 1 rečeno nam je da “provjeravamo duhove” zbog lažnih proroka koji su u svijetu. Stoga Ivan povezuje lažna učenja ili doktrine lažnih proroka kao nadahnute od zlih duhova. Prema Bibliji, lažna učenja nadahnuta su zlim duhovima i ta učenja prenose se kroz lažne proroke, učitelje i propovjednike.

Riječ “antikrist” znači protiv Krista. Duh Antikrista propovijeda protiv Isusa Krista i iskrivljuje ili poriče pravu biblijsku narav i karakter Isusa Krista. Duh Antikrista također iskrivljuje ili poriče djelo Isusa Krista na križu. Stoga, duh Antikrista može biti kultura, pokret, doktrina, filozofija, religija, osoba ili stvarni demonski duhovi koji uvode lažna učenja i koncepte koji napadaju istinski lik i djelo Isusa Krista.

Što je cilj duha Antikrista?

“Duh [Božji] izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.” (1. Timoteju 4, 1)

Sotona se suprotstavlja Kristu i on želi zavesti ljude tako da imaju lažni pogled na to tko je Isus. Duh Antikrista uči protiv Krista. Iskriviti istinu o Isusu Kristu znači izopačiti evanđelje. Sotona radi na širenju laži o Kristu i držanju ljudi u tami.

“Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist.” (2. Ivanova 1, 7)

Isus Krist je jedini način da se čovjek spasi od pakla (Ivan 14, 6; Djela 4, 12) i stoga je Sotonin cilj uvođenjem lažnih učenja, lažnih evanđelja i lažnih ideologija osigurati da što veći broj ljudi negira Krista i ode u pakao.

“Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista.” (Kološanima 2, 8)

Svijetom će uskoro zavladati Antikrist
Foto: Unsplash

Svijetom će uskoro zavladati Antikrist

Biblija uči da će svijet na kraju stvoriti svjetskog vladara, nazvanog “Zvijer” u Otkrivenju, koji će imati veliku moć i zahtijevati štovanje samoga sebe.

“Ta Zvijer što je vidjeh bijaše nalik na leoparda, noge joj kao medvjeđe, usta kao usta lavlja. Zmaj joj dade svoju silu i prijestolje i vlast veliku. (…) I dana su joj usta da govori drskosti i hule i dana joj je vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca.” (Otkrivenje 13, 2.5)

Ovaj konačni Antikrist bit će vrhunac zlog djela Sotone (Zmaja). Antikrist će biti utjelovljenje obmane i izopačenosti istine o Kristu koju je duh Antikrista uvijek promicao. Danas je “otajstvo bezakonja već na djelu” (2. Solunjanima 2, 7). Isti duh, koji će osnažiti Antikrista, trenutno djeluje u svijetu kako bi unio zbunjenost i obmanu po pitanju osobe i djela Isusa Krista (1. Ivanova 4, 3).

Mnoge svjetovne ideologije pod nadzorom su duha Antikrista. Sotona je poznat i kao “bog ovoga svijeta” i on djeluje na tome da zavara i zaslijepi um nevjernika da ne vide “svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja” (2. Korinćanima 4, 4). Zbog toga je Isus rekao da ga svijet mrzi i da će svijet mrziti istinske vjernike (Ivan 15, 18-19).

S obzirom na sveprisutni utjecaj duha Antikrista, nema potrebe za strahom. Kao što nas Ivan podsjeća, Duh istine obitava u svim vjernicima i pruža zaštitu od duha Antikrista.

“Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 4, 4)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!