Zli duhovi
Foto: Unsplash

Zli duhovi se spominju u Novom i Starom zavjetu, ali često pod raznim imenima kao što su „nečisti duhovi“, „demonski duhovi“ i „demoni“ i sl.

U svim slučajevima, oni su zla natprirodna bića. Zli duhovi rade protiv Boga, ali nam Biblija ujedno govori da Bog u svojoj moći može upotrijebiti zle duhove kako bi izvršavali Njegovu volju te tako pokazuje Svoju nadmoć nad njima.

Zli duhovi su pali anđeli

Biblija ne otkriva podrijetlo tih duhova. Onu su vjerojatno anđeli koji su pali zajedno sa sotonom (Matej 25,41; Otkrivenje 12,7-9). Unatoč tome što zli duhovi postoje kao dio hijerarhije zla (Efežanima 6,12) sa sotonom na čelu, oni su nemoćni naspram Boga.

Većinu zlih duhova u Starom zavjetu poslao je Bog kao kaznu ljudima koji su se loše ponašali. Tako je Bog iskoristio zlog duha kako bi osudio Abimeleka i osvetio ubojstvo Gideonovih sinova. Bog nije autor zla, ali može dozvoliti zlim moćima koje su pod Njegovom kontrolom da djeluju kako bi proveo Svoju volju.

SAZNAJTE Gdje se nalaze zli duhovi?

Gospodin je poslao zlog duha kako bi pokazao da je odbio Šaula kao kralja. Zli duh je uzrokovao nemir i očaj u Šaulu: „Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati. Tada rekoše Šaulu sluge njegove: »Evo, zao duh Božji salijeće te“ (1 Samuel 16,14-15).

Izraz ”demon” se često koristi kao zamjena za ”zlog duha”

U Novom zavjetu se izraz „demon“ često koristi kao zamjena za „zlog duha“. Oni donose zlo ljudima. Njihova namjera može biti uzrokovanje fizičke boli, nemoći i bolesti radije nego moralnog propadanja.

Isus je istjerivao zle duhove iz ljudi koji su njima bili opsjednuti (Matej 8,16; Marko 5,1-13; 7,24-30) te je Svojim učenicima dao moć da isto to čine u Njegovo ime. Zli duhovi znaju tko je Isus i znaju da će im u budućnosti On suditi.

Zli duhovi će prevariti mnoge

Kada dođe kraj vremena, mnogi ljudi će biti prevareni od strane tih zlih duhova te će se povesti za lažnim riječima koje oni izriču (1. Timoteju 4,1).

VIDI OVO: Kako prepoznati prisutnost ili djelovanje zlih duhova? Ova 4 testa će vam pomoći!

U Otkrivenju je zapisana važna uloga zlih duhova u posljednjima danima: „I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinih i iz usta Lažnoga proroka izlaze tri duha nečista kao žabe. To su dusi zloduhâ što čine znamenja, a pođoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara. Evo dolazim kao tat! Blažen onaj koji bdije i čuva haljine svoje da ne ide gol te mu se ne vidi sramota! I skupiše ih na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon“ (Otkrivenje 16,13-16).

U Lukinom evanđelju (11,24-26) pronalazimo primjer u kojem su zli duhovi povezani s moralnim zlom. Isus priča prispodobu kako bi ilustrirao da poražavanje sotone i istjerivanje zlih duhova nije krajnji cilj kršćaninova života. Pravi kršćani moraju učiniti mnogo više od toga. Kako bi spriječili da se zli duhovi nastane u našim duhovnim domovima, moramo svoje živote ispuniti Bogom.

Zli duhovi su dio sotoninih zlih sila

Na zle se duhove nikada ne smije neutralno misliti. Oni su dio sotoninih zlih sila, neprijatelji Boga i Njegovih ljudi. Zli duhovi donose razdor, mržnju i očaj u ljudski svijet i u ljude. Oni su suprotnost Božjoj svetosti, dobroti, pravednosti, svijetlu i ljubavi. Kao suprotnost Duha Svetoga, zli duhovi predstavljaju suprotnost Božjem karakteru, prirodi i volji.

VIDI OVO: Kako zlodusi (demoni) napastuju ljude?

Oni su neprijateljski nastrojeni prema Božjim tvorevinama te im se vjernici uvijek moraju odupirati: „Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.“ (1. Petrova 5,8-9).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: