Što Sotona i njegovi zli duhovi nastoje učiniti vjernicima?

Koje stvari Sotona i njegovi zli duhovi (demoni) nastoje učiniti vjernicima?

Sotona se sa svojim zlim duhovima suprotstavlja i pokušava uništiti svako djelo Božje (Ef 6,10-12). Neprestano se suprotstavljaju svetima u njihovu nastojanju da žive svetim životom.

Sotona i demoni potiču vjernike da lažu (Dj 5,1-11). Uspio je prevariti Ananiju i Safiru da za sebe zadrže nešto novaca i da slažu pred crkvom kako su za toliko prodali njivu. Mogli su sav novac zadržati za sebe. No, oni su pred drugom braćom i sestrama htjeli ispasti kao oni koji bez ostatka daju Bogu. Bila je to laž Bogu, a ne ljudima.

Sotona i zli duhovi potiču vjernike na seksualno nemoralna djela (1 Kor 7,5). Moć, novac i seks tri su najveće zamke u koje Sotona lovi sve ljude, pa i kršćane. Čini mi se, vrlo uspješno.

Sotona dan i noć optužuje kršćane pred Bogom (Otk 12,10) jer mu nije drago da kršćani žive pravedničkim životom.

Sotona i zli duhovi na sve moguće načine sprječavaju vjernike da služe Bogu (1 Sol 2,18).Ako nije u pitanju moć, novac ili seks, onda su tu lijenost ili ambicije, posao, zabava, sport, itd.

Sotona s demonima napada sve prave vjernike (Ef 6,11-12).

Sotona sije korov među vjernike (Mt 13,38-39).

Sotona i zli duhovi potiču progonstva i mučenje vjernika (Otk 2,10).

Sotona i zli duhovi kvare misli vjernika da se udalji od Kristu dužne iskrenosti i čistoće (2 Kor 11,3).

Sotona obilazi kao ričući lav i gleda koga da proždere (1 Pt 5,8).

Sotona želi posijati sumnju u um vjernika (Post 3,1-5).

Sotona i zli duhovi potiču napuštanje vjere (1 Tim 4,1; 1 Sol 4,5).

Sotona i zli duhovi potiču duhovni ponos u srcima vjernika  (1 Tim 3,6).

Zli duhovi sprečavaju odgovor na molitve vjernika (Dn 10,12-20).

Zli duhovi potiču zavist i sebičnost kod vjernika (Jak 3,13-16).

Zli duhovi će odvojiti vjernika od Krist ako ikako mogu (Rim 8,38).

Ohrabruju formalizam i asketizam kao rezultat lažnog učenja (1 Tim 4,1-3).

Potiču štovanje idola (1 Kor 10,19-21).

Uzrokuju fizičke i psihičke probleme i bolesti: nijemost (Mt 9,32), sljepoću (Mt 12,22), bjesnoću (Lk 8,26-35), padavicu (Mk 9,22) i različita oboljenja i deformacije (Lk 13,11-17).

Ponekad zli duhovi izvršavaju Božji plan. Demoni su sredstvo izvršena Božjega plana kažnjavanja bezbožnika (Ps 78,49). Zli kralj Ahab bio je kažnjen za svoje nedjelo tako što ga je lažljiv duh zaveo da ode i padne u Ramot Gileadu (1 Kr 22,20 – 22,34). Himenej i Aleksandar predani su Sotoni da nauče više ne huliti na Boga (1 Tim 1,20).

Autor: Stanko Jambrek; iz knjige ”New age i kršćanstvo”

NAJNOVIJE!