Riječ svetac dolazi od grčke riječi »hagios« koja znači »posvećen Bogu, svet, posvećen, bogobojazan«. Gotovo se uvijek koristi u množini: »sveti«.

»Gospodine … od mnogih sam čuo za toga čovjeka kolika je zla nanio tvojim svetima u Jeruzalemu« (Djela 9,13). »Jednom, obilazeći sve crkve, Petar dođe i k svetima koji življahu u Lidi« (Djela 9,32). »To sam i činio u Jeruzalemu. Kao što sam osobno mnoge svete zatvarao …« (Djela 26,10). U jednini se ova riječ koristi samo jednom, naime u Filipljanima 4,21: »Pozdravite svakoga pojedinog svetog u Kristu Isusu!«. U Svetom pismu množina »sveti« koristi se 67 puta naspram samo jednom primjeru gdje se koristi riječ u jednini, »svetac«. Međutim, čak i u tome primjeru radi se o množini svetih »…svakog pojedinog svetog…« (Filipljanima 4,21).

Riječ »svetac« prenosi ideju skupine ljudi koji su odvojeni za Gospodina i njegovo Kraljevstvo. O pobožnom karakteru svetih govore tri odlomka: »lijepo je primite u Gospodinu, kako dolikuje svetima …« (Rimljanima 16,2). »Da pripravi svete za djelo službe, za izgradnju Kristova tijela« (Efežanima 4,12). »A bludnost i svaka vrsta nečistoće ili požude neka se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima!« (Efežanima 5,3).

Dakle, prema Svetom pismu, »sveti« su Kristovo tijelo, kršćani, crkva. Svi kršćani smatraju se svetima … i u isto vrijeme pozivaju se da budu sveti. 1. Korinćanima 1,2 to jasno kaže: »Crkvi Božjoj u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti …« Riječi »posvećeni« i »sveti« dolaze iz istog grčkog korjena kao riječ koja se obično prevodi »sveti«. Kršćani su sveci zbog svoje povezanosti s Isusom Kristom. Kršćani su pozvani da budu sveti, da sve više dopuštaju da njihov svakodnevni život bude sve usklađeniji s njihovim položajem u Kristu. To je biblijski opis i poziv svetih.

Je li rimokatoličko razumijevanje »svetaca« u skladu s biblijskim naukom? Pa, ne baš. U rimokatoličkoj teologiji, sveci su na Nebu. U Bibliji, sveci su na zemlji. Prema rimokatoličkom nauku osoba ne može postati sveta ukoliko je ne »proglasi blaženom« ili »kanonizira« Papa ili neki prominentniji biskup. U Bibliji, svet je svaki onaj koji je vjerom primio Isusa Krista. U rimokatoličkoj praksi, svece se poštuje, upućuju im se molitve, a u nekim ih se prilikama i štuje. U Bibliji, svete se poziva da poštuju, štuju i mole se isključivo Bogu.

IZVORGotquestions.org