opravdani po vjeri
Foto: Pixabay

Kako bi se izrazili brojni vidovi kršćaninova spasenja, u Novom se zavjetu upotrebljavaju brojne metafore. Jedna od njih, koju najčešće upotrebljava apostol Pavao, jest opravdanje vjerom (Rimljanima 3,28; Galaćanima 3,11).

Opravdanje je izraz preuzet iz sudske prakse prvoga stoljeća. Sudac bi optuženu osobu proglasio opravdanom. Riječi nije kriv ili nevin je, nisu bile dostatno snažne izraziti ono što je sudac pod tim pojmom mislio. On je, zapravo, želio reći: ”Stojiš pred ovim sudom kao onaj koji je u pravu” (Galaćanima 3,13).

Važno je, dakle, shvatiti da se izrazom opravdanje ne iznosi prvenstveno etički sud o moralnoj vrijednosti dotične osobe, već sud o njezinom pravnom statusu: u pravničkom smislu, ta je osoba u pravu. A kad se upotrebljava u kršćanskom smislu, onda se izrazom ‘opravdanje vjerom’ označava naš položaj, naš sudsko-pravni status pred Bogom. Tim se izrazom ne kaže da mi jesmo pravedni ili moralno ispravni, već smo u Božjim očima ispravni i naš je odnos prema Njemu promijenjen (2 Korinćanima 5,21).

Nama je neophodno potrebno opravdanje, jer nam je položaj pred Bogom beznadno težak. Nismo kadri spasiti sami sebe. Spasenje je moguće jedino ako nam dođe s Božje strane (Rimljanima 3,23-24).

Kad me Bog jednom opravda, tada više ne gleda na mene i moje vrline, nego na Isusa Krista i Njegove vrline. Mi bivamo opravdani Njegovom pravednošću, a ne nekom našom (1 Korinćanima 1,30; 2 Korinćanima 5,21). Svome spasenju ne možemo doprinijeti ničime do željom ili spremnošću da se odazovemo pozivu, da posegnemo za kršćanskim životom, uzmemo ga i potom njime u snazi Duha živimo.

Dobro znamo da ne zaslužujemo oslobađajuću presudu, ali kršćansko nam evanđelje kaže da smo u Isusu Kristu bezuvjetno oslobođeni. Stoga smo ispunjeni zahvalnošću za ukazanu nam velikodušnost i zadivljeni tolikom ljubavi što stoji iza nje (Rimljanima 12,1), A sada za nas započinje novi život što ga u nama omogućuje Sveti Duh, darovan svima koji slijede Isusa.

Nauk o opravdanju vjerom velik je i divan. On nas dovodi odmah u samu srž Radosne vijesti, a i sam se nalazi u središtu kršćanskoga navještanja. Zanemari li se istina koju Radosna vijest nosi, kršćanstvo upada u opasnost da ga preplave zbrka i hereza.

Autor: John P. Newport; prema poglavlju iz knjige ”Što je kršćanski nauk?” (Duhovna stvarnost, Zagreb)