Što Biblija piše i uči o stvaranju svijeta?

Stvaranje svijeta je opisano na samom početku Biblije. U početku je Bog stvorio nebo i zemlju.“ Tako započinje knjiga Postanka i cijela Biblija.

Ona bilježi kako je vječni Bog stvorio sve stvari. Prije nego što nastavite čitati ovaj članak, potičem vas da prvo pročitate Postanak 1, 1-2; 25 u Bibliji.

Stvaranje svijeta – biblijska povijest

U početku je Bog stvorio zemlju bez oblika i praznu, neprikladnu za naseljavanje, prekrivenu vodom i obavijenom tamom. Međutim, svojom Riječju i snagom Duha oblikovat će i stvoriti sve što je stvoreno u šestodnevnom procesu. (Postanak 1, 1-2).

U prva tri dana Bog je započeo svoje stvaranje. U sljedeća tri dana ispunio ga je. 

  • Prvog dana stvorio je svjetlost i odvojio je od tame, nazvavši svjetlost “danom”, a tamu “noći.” I četvrtog ih dana ispunio ih je Suncem, Mjesecom i zvijezdama. (Postanak 1, 3-5; 14-19).
  • Drugog dana stvorio je nebesa i razdvojio oblake od voda nad prostranstvima. A petog je dana ispunio nebo pticama, vode vodozemcima. (Postanak 1, 6-8; 20-23)
  • Trećeg dana odvojio je suhu zemlju od voda pod nebesima. Suhu zemlju nazvao je “zemljom”, a vode “morem.” Šestog je dana napunio zemlju životinjama i stvorio čovjeka, Adama i Evu (Postanak 1, 9-13; 24-31). 

Stvaranje čovjeka u Bibliji

Kod stvaranja čovjeka moramo malo zastati. Bog je na poseban način uspostavio saveznički odnos s čovjekom. Pokazao mu je svoju dobrohotnost stvorivši ga na njegovu sliku, davši mu dah života i stavivši ga u rajski vrt da ga obrađuje i čuva.

Nakon svega ovoga, Bog je od čovjeka tražio odanost. Želio je da čovjek dokaže svoju poslušnost jedući sa svih stabala, osim sa stabla spoznaje dobra i zla. Neposlušnost bi dovela do smrti. Uz to je Bog blagoslovio Adama s njemu prikladnom pomoćnicom: Evom. Zajedno su trebali vladati zemljom i životinjama i razmnožavati se. (Postanak 1, 24-31; 2, 4-25)

Sedmog dana Bog je dovršio svoje stvaranje. Blagoslovio je i posvetio taj dan, jer se u njemu odmarao od posla stvaranja. Sve što je stvorio bilo je dobro, bilo je savršeno! (Postanak 2, 1-3)

Stvaranje svijeta – što nas uči biblijski zapis?

Možemo izvući različite lekcije, ali navest ću osnovne:

  • Bog je Kreator stvaranja. Prve riječi Biblije otkrivaju nam velike istine: Bog je vječan i On je  Stvoritelj. Stoga je Bog jedini koji nadilazi vrijeme i prostor. On je Kralj i Gospodar svega stvorenog. (usp. Psalam 47, 7; Otkrivenje 4,11)
  • Bog otkriva svoje svrhe prilikom stvaranja. Njegova se Trojedina bit ogledava u stvaranju: Otac potječe iz stvaranja, Sin izvršava, a Duh usavršava. Primijetite da je zemlja stvorena prazna i bez oblika, a zatim je Božjom Riječju uređena i ispunjena u šest dana. Zašto je to bilo tako? To odražava Božju otkupiteljsku svrhu! Gradio je svoje kraljevstvo na zemlji. (usp. Izaija 45, 18; Rimljanima 11, 36)
  • Čovjek je stvoren na sliku Božju. Bog je stvorio čovjeka kako bi se brinuo o onome što je stvoreno te je Bog zbog toga čovjeku dao osobine pravednosti, svetosti i mudrosti. U njegovo je ime čovjek trebao vladati (kao “kralj”) i napučiti zemlju. Uz to, Bog mu je dao svećeničku ulogu „rada i čuvanja“ Edenskog vrta. Njegova služba, kao stvorenog na Božju sliku, započela je u vrtu i trebala se proširiti na sve stvorenje (usp. Psalam 8).
  • Izvorni odnos: Bog i čovjek u zajedništvu. Bog je odvojio vrijeme, Šabat, mjesto, rajski vrt i uspostavio način, savez odnosa poslušnosti i djela, kako bi čovjek zauvijek uživao u Njemu. Brak Adama i Eve odražavao je Božje zajedništvo s čovjekom. Neposluh Njegovim zapovijedima prouzročio bi slom ovog zajedništva. (usp. Izlazak 6, 7; Ponovljeni zakon 26, 12; Otkrivenje 21, 3).
  • Krist je središte i završetak svega stvorenog. Sve stvoreno bilo je vrlo dobro. Međutim, to je bio samo obrazac novog stvaranja, a Adam je bio vrsta Krista; Krist je “posljednji Adam.” Iako na zemlji tada nije bilo grijeha, već je u vječnosti bilo određeno da će Krist spasiti svoj narod od njegovih grijeha. Sve je stvoreno po Njemu i za Njega. Jedini savršeni svećenik i kralj nije trebao biti Adam, nego Krist (usp. Kološanima 1, 16; 1. Petrova 1, 19-20; Ivan 1, 1-5; 5, 39). 

Stvaranje svijeta je u potpunosti djelo Trojedinog Boga. Hvala Ti Bože što si mi kroz stvaranje pokazao Krista. 

Autor: Giancarlos Ventura Gonzales; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

PROČITAJTE JOŠ: